Jandarma en az ilkokul mezunu 5 bin uzman erbaş alımı! Başvuru için son 2 gün

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) en az ilkokul mezunu 5.000 uzman erbaş alımı resmen başladı. Farklı branşlarda görevlendirilecek uzman erbaş alımına ilişkin merak edilen tüm başvuru detayları açıklanırken en az 50 KPSS puan şartı aranıyor. İşte 2022 JGK uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu...

Jandarma en az ilkokul mezunu 5 bin uzman erbaş alımı! Başvuru için son 2 gün
Jandarma en az ilkokul mezunu 5 bin uzman erbaş alımı! Başvuru için son 2 gün
GİRİŞ 08.10.2021 09:29 GÜNCELLEME 08.10.2021 09:30
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

Jandarma Genel Komutanlığı en az ilkokul mezunu uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı. 2022 yılında alımları gerçekleştirilecek uzman erbaşlara ilişkin başvuru şartları, tarihi ve boş kontenjanların detayları JGK'lığı tarafından yayınlanan başvuru kılavuzu ile tüm adaylara duyuruldu. Adaylardan en az KPSS 50 puan şartı aranıyor. KPSS puanı olmayan adaylar başvuruda bulunamayacak. İşte 2022 uzman erbaş alımına ilişkin detaylar...

Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

Jandarma Genel Komutanlığı 2022 5000 uzman erbaş alımı başvuruları 1 Ekim 2021 tarihi itibari ile başladı. 10 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde yer alan ‘‘Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’ sekmesi üzerinden online olarak tamamlayabilecek. 

BAŞVURU EKRANI
BAŞVURU KILAVUZU

Hangi Kadrolara Uzman Erbaş Alımı Yapılacak?

Jandarma , Havacılık ve Muharebe Branş Dağılımı:

 • Jandarma 3.901

 • Bot Serdümeni 23

 • At Bakıcısı 12

 • Havacılık Uçak/Helikopter Teknisyen Yardımcılığı 5

 • Havacılık İtfaiyeci 5

 • Jandarma Sıhhiyeci 300 6

 • J.Muhabere Muhabere 250

Jandarma Lojistik Branş Dağılımı:

 • Aşçı 50

 • Berber 45

 • Betonarme Demircisi 22

 • Beyaz Eşya Tamircisi 4

 • Boya ve Alçıcı 21

 • Çatı Ustası 5

 • Duvarcı 26

 • Elektrikçi 5

 • Fayansçı 10

 • Isı Yalıtımcısı 5

 • Isıtma ve Tesisat Elemanı (Kaloriferci) 17

 • İnşaat Kalıpçısı 20

 • Kaportacı 12

 • Kasap 15

 • Marangoz 9

 • Mermerci 8

 • Oto Boyacı 25

 • Oto Döşemeci 15

 • Oto Elektrikçi 15

 • Oto Lastik Tamircisi 30

 • Oto Tamircisi (Teknisyeni) 45

 • Sıhhi Tesisatçı 19

 • Sıvacı 38

 • Su Yalıtımcısı 3

 • Terzi

Jandarma Bando Branş Dağılımı:

 • Nefesli Enstrüman İcracısı 1

 • Piyanist 1

 • Solist 5

 • Tonmayster 1

 • Telli Çalgılar İcracısı 5

 • Vurmalı Çalgılar İcracısı 6

 • Yaylı Çalgılar İcracısı 1

Başvuru Şartları Neler?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

 • Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak; Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, jandarma branşına tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için Tablo-7’de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır. İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak mesleki nitelikli (lojistik branşlı) branşlara başvuru yapacak adaylardan ise Tablo-7’ de belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.

 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-3’deki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

 • Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

 • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (10 Ekim 2021) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Ekim 2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

 • Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.

 • Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 2002 (dahil)- 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak,

 • Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 01 Ekim 2021 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

 • Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

 • Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.

 • Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği 28/1A değişiklik) (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

 • Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (komando sağlık yeteneklerini karşılayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’inci maddeler, (Uzman erbaş olamaz/Komando olamaz kararlı sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.)

 • En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-2’de boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

 • Sağlık yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

 • J.Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak görevli iken istihdam edilmemiş olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),

 • Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

 • Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

 • Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimseyenler, uzman erbaş olarak istihdam edilmezler.

 • Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren etek ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak)

 •  Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,

 • Tablo-7 ve 8’de kontenjanları ve bölümleri belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen niteliklerden en az birine sahip olmak.

YORUMLAR 1
 • HAMZA 2 yıl önce Şikayet Et
  kbs ye ilkokullar katılıyormu bilmiyorum
  Cevapla
DİĞER HABERLER
CHP provokatöre para yağdırmış: Sadece reklam için 10 milyon lira
Mısır: Arap dünyasında Filistin için hareketlilik var