Bülent Ecevit Üniversitesi 60 KPSS ile personel alımı devam ediyor!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Büro Personeli, Şoförlük, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Personeli, Hasta Bakımı ve Temizliği ve Sağlık Teknikeri kadrolarına en az 60 KPSS puanı ile personel alımı yapıyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi 60 KPSS ile personel alımı devam ediyor!
Bülent Ecevit Üniversitesi 60 KPSS ile personel alımı devam ediyor!
GİRİŞ 22.11.2021 09:11 GÜNCELLEME 22.11.2021 09:12

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ilana çıktı. Üniversite bünyesine farklı kadrolarda en az ortaöğretim mezunu sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Başvuru şartları ve ilanın detayları haberimizde!

KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 • Türk vatandaşı olmak, 

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 

 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, 

 • Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak, 

 • Son Başvuru tarihi itibariyle Koruma ve Güvenlik Görevlisi için 30 (otuz) yaşını diğer kadrolar için 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak, 

 • Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak, 

 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 

 • Üniversitemizin iç ve dış kampüslerinde çalışmaya elverişli olmak, 

 • Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması, 

 • Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren (19.11.2021) 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların özel veya kamu sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir. 

Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. 4 Adet Fotoğraf, 

 2. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, 

 3. Özgeçmiş, 

 4. Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) 

 5. Kimlik Fotokopisi, 

 6. Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) 

 7. Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) 

 8. Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,

 9. Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.), Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

 

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Türkiye'de gün gün koronavirüs tablosu vaka ve ölüm sayıları! Son durum
İsrail'in anlaşmaktan başka çaresi kalmadı! Türkiye'nin dış politikasındaki zorluklar