Atatürk Üniversitesi en az lise mezunu sağlık personeli alımı! Hemşire, tekniker, teknisyen...

Atatürk Üniversitesi, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle Hemşire, İlk ve Acil Yardım Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Psikolog, Anestezi Teknikeri ve Fizyoterapi Teknikeri kadrolarında en az lise mezunu 121 sözleşmeli personel alımı yapıyor.

Atatürk Üniversitesi en az lise mezunu sağlık personeli alımı! Hemşire, tekniker, teknisyen...
Atatürk Üniversitesi en az lise mezunu sağlık personeli alımı! Hemşire, tekniker, teknisyen...
GİRİŞ 20.11.2021 08:56 GÜNCELLEME 20.11.2021 09:06
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

Atatürk Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Veteriner Fakültesi Dekanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı bünyesine farklı kadrolarda personel alımı yapılıyor. Lise mezunları için 2020 KPSS (P94), Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı değerlendirilecektir.

KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 

 • Türk Vatandaşı olmak, 

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

 • Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, 

 •  657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

 • Lise mezunları için 2020 KPSS (P94), Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı değerlendirilecektir. 

 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 

 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41.maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (b) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu Sıra No Nitelik Kodu Unvanı Öğrenim KPSS Puan Türü Kadro Sayısı Aranan Nitelikler 1 ST 01 Sağlık Teknikeri Önlisans 2020 KPSS (P93) 2 Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Mezunu Olmak. Toplam 2 belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir) 

 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

 • Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca, yapılacak arşiv araştırma sonucunun, atamaya engel teşkil edecek unsur içermemesi. 

 • İlanda bulunamayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ve Veteriner Fakültesi Dekanlığı ilgili birimlerine yapacaklardır. 

Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ve internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.) (Başvurularını şahsen yapamayacak adaylar noter onaylı vekalet verecekleri kişi aracılığıyla yapabileceklerdir)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

 • KPSS Sınav Sonuç Belgesi 

 • Başvuru Formu (Buradan İndirilebilir) 

 • Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-devlet kapısı çıktısı) 

 • Askerlik Durum Belgesi 

 • 1 Adet Fotoğraf 

 • Adli Sicil Durum Belgesi (e-devlet kapısından oluşturulmuş belge) 

 • SGK Hizmet Dökümü karekodlu e-devlet kapısı çıktısı

YORUMLAR 1
 • mehmet 2 yıl önce Şikayet Et
  ben müracaat edeyim hemen alırlar.
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' açıklaması: 5 bin 833 lira taksitle 650 bin konut!
TFF resmen açıkladı! MHK'de flaş istifa