ODTÜ lise ve önlisans mezunu personel alımı yapıyor! 60 KPSS ile başvuru imkanı...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, ortaöğretim ve önlisans mezunu personel alımı yapacak. Personel alım kadroları ve başvuru şartları haberimizde!

ODTÜ lise ve önlisans mezunu personel alımı yapıyor! 60 KPSS ile başvuru imkanı...
ODTÜ lise ve önlisans mezunu personel alımı yapıyor! 60 KPSS ile başvuru imkanı...
GİRİŞ 25.11.2021 09:11 GÜNCELLEME 25.11.2021 09:16

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesine Büro Personeli, Aşçı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli alımı yapılaca. Başvuru yapacak adayların kadrolara göre lise veya önlisans mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların en az 60 KPSS puanına sahip olmaları gerekmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI (Tüm Unvanlar İçin): 

 • Türk vatandaşı olmak. 

 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 

 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. 

 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak) 

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 

 1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. 
 2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 
 3. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek. 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. 

 • Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak. 

 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

 • 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendi uyarınca, 4-B madde kapsamında istihdam edilenler için “…hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” yönünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Büro Personeli

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Aşçı

Temizlik Personeli

BAŞVURU EVRAKLARI, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup, 06.12.2021 Pazartesi günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir. Başvuru Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Personel Daire Başkanlığı– Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya/Ankara

Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. Başvuruda bulunacak adayların yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur. 

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

 2. Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi. 

 3. 2020 yılı KPSS (P93) veya KPSS (P94) puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. 

 4. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 

 5. Yukarıda özel şartlar bölümünde istenilen belgeler.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Erdoğan'dan net mesaj: Kimseye verecek tek karış toprağımız yok
Benzin ve motorine bir zam daha geldi