Osmangazi Üniversitesi lise mezunu personel alımı yapıyor! Temizlik, bakım ve ısıtma...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın temizlik, basit bakım ve ısıtma işlerinde istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alımı yapıyor. İlanın kadro detayları ve başvuru şartları haberimizde!

Osmangazi Üniversitesi lise mezunu personel alımı yapıyor! Temizlik, bakım ve ısıtma...
Osmangazi Üniversitesi lise mezunu personel alımı yapıyor! Temizlik, bakım ve ısıtma...
GİRİŞ 25.11.2021 09:08 GÜNCELLEME 25.11.2021 09:16
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi farklı işlerde görevlendirmek üzere Destek Personeli alımı yapıyor. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim mezunu olmaları ve ayrıca hastalık ve benzeri engel durumu bulunmamaları gerekmektedir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI VE KADROLARI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır. 

A- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

B- (Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

C- Askerlik Durumu itibariyle; 

1- Askerlikle ilgisi bulunmamak, 

2- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak. 

3- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, D- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Kadroya atamaya hak kazanan adaylardan buna ilişkin sağlık raporu istenecektir). 

2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz. 

3- 2020 KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak. 

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde e-Devlet üzerinden “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. 

Şahsen başvuru alınmayacak olup; posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen nitelik kodlarından sadece birine başvurabilecektir. 

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. 

Adayların ilanda belirtilen şartları son müracaat günü itibariyle taşıyor olması gerekmektedir. Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.ogu.edu.tr internet adresinin duyurular kısmında yayımlanacaktır. 

Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Her kadroya atanacak kişi sayısı kadar yedek bırakılacak, şayet asil ve yedeklerden kontenjan dolmaması halinde diğer sıralamadaki şartları taşıyan adaylar, kadro sayısı tamamlanana kadar puan sırasına göre çağrılacaktır.

YORUMLAR 1
  • Hakan 1 hafta önce Şikayet Et
    Asgari ücret sorunu muhakkak çözülecektir ama bundan daha önemli ülkemizde kamu personeli atama,yaş sınırı,işsizlik ve istihdam sorununun en kısa zamanda çözümlenmesi gerekiyor halk iş bulamıyor bu sebepten çözüm lazım çözüm ne olur duyun sesimizi 2021 kpssli olanlar tercih yapamayacak mı puanımız yanmasın ayrıca 35 yaşına bağlı olarak 1 veya 2 yaş daha ilave edilsin yasalaşsın lisans mezunuyuz istihdam olamıyoruz
    Cevapla
DİĞER HABERLER
Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Erinç Sağkan'ın sicili kabarık
MHP'den sürpriz adım: Hiçbir ülkücü bunu kabullenemez