KPSS 65 puan ve en az lise mezunu personel alım ilanı! Başvuru için yarın son gün...

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi KPSS 65 puan ile sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. En az lise mezunu adaylar arasında belirtilen kadrolara alım yapacağını duyuran üniversite, ilan ile başvuru şartlarından şekline kadar merak edilen tüm detayları açıkladı.

KPSS 65 puan ve en az lise mezunu personel alım ilanı! Başvuru için yarın son gün...
KPSS 65 puan ve en az lise mezunu personel alım ilanı! Başvuru için yarın son gün...
GİRİŞ 06.01.2022 10:48 GÜNCELLEME 06.01.2022 10:49

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince 41 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Söz konusu ilan ile alım yapılacak kadroları ve kontenjanları açıklayan kurum, en az lise mezunu ve KPSS 65 puan ile istidam sağlayacak. İşte üniversite tarafından gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin detaylar...

İLANA BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yani Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya /Merkez adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

Adaylar üniversitenin web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak ve istenen belgelerle birlikte başvuru yapabilecek.

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

İlan ile belirtilen kadrolara başvurular 24 Aralık 2021 tarihinde başlayıp, 7 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER!

1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 

2- Başvuru formu, ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) 

3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı) 

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

5- Fotoğraf, (1 adet) 

6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için) 

7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) 

8- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir) 

9- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 10- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle; a)Askerlikle ilgisi bulunmamak, b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.

11- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.

12- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

14- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

15- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

16- KPSS' de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır,

17- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. 18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

RESMİ İLAN METNİ

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Yeni hocayı ne zaman açıklayacak? Ali Koç resmen tarih verdi
Parfüm üretiminin arkasında çocuk işçiler var!