Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 6.459 sözleşmeli personel arıyor! Başvuru için bugün son...

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 6.459 sözleşmeli personel alımı yapacağını ilan etti. Yapılacak alımlara ilişkin kadro detaylarını açıklayan Bakanlık, adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. İşte online başvuru ekranı...

Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 6.459 sözleşmeli personel arıyor! Başvuru için bugün son...
Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 6.459 sözleşmeli personel arıyor! Başvuru için bugün son...
GİRİŞ 17.03.2022 09:27 GÜNCELLEME 17.03.2022 09:28
Bu Habere 4 Yorum Yapılmış

Adalet Bakanlığı, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 3.618 sözleşmeli zabıt katibi, 830 sözleşmeli mübaşir, 984 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 33 sözleşmeli teknisyen, 12 sözleşmeli işaret dili tercümanı, 83 sözleşmeli şoför, 29 sözleşmeli aşçı ve 870 sözleşmeli hizmetli olmak üzere toplamda 6.459 personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları be tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylar aday ile paylaşıldı. 

Adalet Bakanlığı 500 icra katibi alımı başladı! Lise, önlisans ve lisans mezunu KPSS...Adalet Bakanlığı 500 icra katibi alımı başladı! Lise, önlisans ve lisans mezunu KPSS...

Adalet Bakanlığı CTE 5.455 personel alımı başladı! İnfaz koruma memuru, büro personeli, hemşire...Adalet Bakanlığı CTE 5.455 personel alımı başladı! İnfaz koruma memuru, büro personeli, hemşire...

Son Başvuru Ne Zaman?

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Dil Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli alımı başvuruları 1 Mart 2022 tarihinde başlayıp 17 Mart 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar devam edecek. 

Adaylar https://www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek

BAŞVURU EKRANI

Adalet Bakanlığı

Başvuru Şartları Neler?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 17 Mart 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; -

Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

- Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı

Özel Başvuru Şartları Neler?

Adalet Bakanlığı alım yapılacak kadrolara ilişkin aranan özel başvuru şartlarını yayınlanan ilan ile duyurdu. İşte detaylar;

Zabıt Katibi Özel Başvuru Şartları;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

(Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

Mübaşir Özel Başvuru Şartları;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Özel Başvuru Şartları;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

f) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

g) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,

Teknisyen Özel Başvuru Şartları;

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

İşaret Dili Tercümanı Özel Başvuru Şartları;

a) En az ön lisans veya dengi okul mezunu olmak,

b) Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu’nun (TİDBO) yürüttüğü Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavından (TİDYES) en az 70 puan almış olmak veya tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge ya da sertifikaya sahip olmak (Aday sonuç belgesini, belge veya sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

Şoför Özel Başvuru Şartları;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az B sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Aşçı Özel Başvuru Şartları;

a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.)

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

Hizmetli Özel Başvuru Şartları;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

RESMİ İLAN METNİ

YORUMLAR 4
 • osman 2 yıl önce Şikayet Et
  her şey KPSS haksızlık yapılıyor Emniyet kpss,asker KPSS, Zabıta, itfaiye sağlık vs vs sürekli KPSS bu nedir ya bizle ne yapalım iş bulamıyoruz ölelim mi
  Cevapla
 • 34 işsiz 2 yıl önce Şikayet Et
  Yaş sınırı 44 olmali
  Cevapla
 • Antalya EBRU 07 2 yıl önce Şikayet Et
  Yaş Sınırını 42 Yapalım Efendim Gereğini Rica Ederiz Allâha Emanet Olunuz Başkanım Yanındayız Destekliyoruz Şükranlarımızı Sunuyoruz REİSİM
  Cevapla
 • Mamet 2 yıl önce Şikayet Et
  Nasıl alınacak vatanı milletini seven bilgili akıllı çalışkan birini mi alacaksiniz ki..hayır yandaş olsun dini kullansın Allah'a peygamber e Kur'an'a değilde cemaatlere itaat etsin bunlar alınır..niye ilan veriyorsunuz ki
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Biden yine dondu kaldı! Obama yardımına yetişti
İsrail'in Siyonist politikacısından korkunç Hitler itirafı!