Sağlık Bilimleri Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı başladı! Başvuru şartları neler?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, en az lise mezunu personel alım ilanı yayınladı. Temizlik Görevlisi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli ve Diyetisyen kadrolarına alım yapacağını duyuran üniversite, KPSS puan sıralamasını esas alarak görevlendirme yapacak. İşte başvuru şekli...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı başladı! Başvuru şartları neler?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı başladı! Başvuru şartları neler?
GİRİŞ 28.05.2022 09:14 GÜNCELLEME 28.05.2022 09:15
Bu Habere 3 Yorum Yapılmış

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimler ile Kayseri ilinde bulunan tıp fakültesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını belirten kurum, alımlarını KPSS puanı esas alarak gerçekleştirecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar...

Başvurular Ne Zaman Bitecek?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı başvuruları 27 Mayıs tarihinde başladı. Adaylar 10 Haziran 2022 tarihine kadar http://www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul adresinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na veya Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) adresinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Gerekli Belgeler Neler?

1. Başvuru Talep Formu (http://www.sbu.edu.tr) adresinden alınacaktır. 

2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi. 

3. Aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile nüfus cüzdanı fotokopisi. 

4. İkametgâh Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). 

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). (Diploma fotokopisi verilecek ise diplomanın aslı yada noter onaylısı yada ibraz edilmelidir.) 

6. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). 

7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.) 

8. Belgeler ve sertifikalar (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu belge kabul edilecektir.) 

9. Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi. 

10. Koruma ve Güvenlik Personeli için aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi. 

11. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek için sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi mutlaka yer alacak şekilde tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.) 

12. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı.(Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) 

13. Temizlik Personeli için temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) 

14. Büro personeli, destek personeli (temizlik), diyetisyen unvanlı kadrolara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.) 

15. Tecrübe istenilen pozisyonlar için resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.). 

16. Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 Adet).

Başvuru Şartları Neler?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2. Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak 

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak. 

6. 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, 

7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak. 

8. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 

9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

10. İlana son başvuru tarihi itibari ile 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 31(otuz bir) yaşından gün almamış olmak

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR 3
 • Vatandaş 1 yıl önce Şikayet Et
  30 Yaş üstü insanlar ne yapacak??? Nasıl nereden iş bulacak???
  Cevapla
 • Anayasal suç 1 yıl önce Şikayet Et
  Erkek adaylar için istenen "Askerlik le ilişiği bulunmama "şartı anayasanın 10. Maddesine aykırılık oluşturuyor. 10. Madde: Herkes, dil, ırk, renk, CİNSİYET, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz ” DEVLET organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır."
  Cevapla
 • Yeter Artık 1 yıl önce Şikayet Et
  Acilen İşçi alımlarında YAŞ SINIRI KALDIRILSIN. 40 Yaş üstü insanlar İş bulamıyor.
  Cevapla
DİĞER HABERLER
İran, İsrail'i vurdu, piyasalar alt üst oldu! ABD'li devden bomba altın tahmini
Kurtlar Vadisi'ndeki İran-İsrail sahnesi yeniden gündem oldu