7 Aralık Üniversitesi en az 50 KPSS puan ile personel alımı devam ediyor! Başvuru detayları neler?

7 Aralık Üniversitesi, en az KPSS 50 puan ile Büro Personeli, Teknisyen, Temizlik Görevlisi, Şoför ve Güvenlik Görevlisi kadroları için personel alım ilanı yayınladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak kurum toplamda 16 kişi bir ekip için başvuruları toplamaya başladı. İşte başvuru şekli...

7 Aralık Üniversitesi en az 50 KPSS puan ile personel alımı devam ediyor! Başvuru detayları neler?
7 Aralık Üniversitesi en az 50 KPSS puan ile personel alımı devam ediyor! Başvuru detayları neler?
GİRİŞ 23.06.2022 09:20 GÜNCELLEME 23.06.2022 09:20

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, yine adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. Alım yapacağı kadro ve kontenjan detaylarını ilanda belirten kurum başvuru şartları ve şekline ilişkin tüm ayrıntıları paylaştı.

SON BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi personel alımı başvuruları 17 Haziran tarihinde başladı. Adaylar 1 Temmuz 2022 tarihine kadar üniversitenin web sayfasında (https://www.kilis.edu.tr/personel) yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenilen belgelerle birlikte Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 79000 Merkez/KİLİS adresinde yer alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya posta ile başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Kadro DetaylarıKadro Detayları

GEREKLİ BELGELER NELER?

1- Başvuru formu ( Üniversitemiz web sayfasından (https://www.kilis.edu.tr/personel) temin edilecek ve fotoğraflı olacaktır).

2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

3- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak kare kodlu belge.

4- Nüfus cüzdanı/Kimlik Kartı onaylı fotokopisi.

5- Fotoğraf (1 adet).

6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için).

7- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).

8- Sağlık durumunun ilgili işe uygun olduğuna dair yazılı beyan dilekçesi.

NOT: Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslının ibraz edilmesi zorunludur.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kampüsü

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

10- Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu (P93) puanı, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için ise 2020 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Büro personeli kadrosuna başvuran adayların en az 60 (altmış) ve üzeri, teknisyen, koruma ve güvenlik ile destek personeli kadrolarına başvuran adayların ise en az 50 (elli) ve üzeri puana sahip olmaları gerekmektedir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Konya'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 4 yaralı
Salgının merkezi Avrupa: iki haftada üçe katlandı!