Ömer Halisdemir Üniversitesi KPSS 50 puan ile personel alımı! Başvurular ne zaman sona erecek?

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi en az lise mezunu personel alım ilanı yayınladı. Tüm kadroları ve özel başvuru şartlarını açıklayan kurum, adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru şekli ve merak edilen diğer detaylar...

Ömer Halisdemir Üniversitesi KPSS 50 puan ile personel alımı! Başvurular ne zaman sona erecek?
Ömer Halisdemir Üniversitesi KPSS 50 puan ile personel alımı! Başvurular ne zaman sona erecek?
GİRİŞ 28.06.2022 09:31 GÜNCELLEME 28.06.2022 09:31

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Büro Personeli, Şoför, Temizlik Görevlisi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Spor Uzmanı, Tekniker, Sağlık Teknikeri ve Teknisyen kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından görevlendirme yapacak olan üniversite, adaylardan 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte merak edilen detaylar...

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Ömer Halisdemir Üniversitesi personel alımı başvuruları 22 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 6 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar son başvuru tarihine kadar ohu.edu.tr/personel/sayfa/sozlesmeli-personel-is-basvuru-formu adresinden temin edeceği başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Posta, Faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

GEREKLİ BELGELER NELER?

1-Başvuru Formu (https://www.ohu.edu.tr/personel/sayfa/sozlesmeli-personel-is-basvuru-formu) adresinden temin edilecektir.

2- 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Sureti (E- devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir.)

6- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)(Güncel)

7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınmış karekodlu veya aslı) (Güncel)

8-Nitelik alanında istenen sertifikalar Aslı veya Onaylı Sureti (E- devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir). (Kamu Kurumları ile Yükseköğretim Kurumlarından alınan onaylı belgeler değerlendirilmeye alınacaktır.)

9-Özgeçmiş 10-Fotoğraf (2 Adet)(Güncel)

11- Tecrübe istenilen pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

12- Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmaya engel olabilecek Psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı kekemelik vb engeller bulunmadığına dair sağlık raporu (Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüs

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

A) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

1- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
2- Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak. b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak. c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
3- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak.(Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan tüm adaylardan tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.)
4- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

E) Başvuran adaylarda lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

F) Koruma ve Güvenlik Kadroları için;

1- Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların göreve başlayacakları tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
2- Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmekte olup, bu durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir.)
3- Kadın adaylarda 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;160 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması gerekmekte olup, bu durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir.)
4-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
5-Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
6-Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.

G) Spor Uzmanı Kadroları için;

1- Uygulama Sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen Spor Uzmanı sözleşmeli personel sayısının 10 (on) katı kadar aday çağrılacaktır. (Sıralama yapılırken; Spor Uzmanı için KPSS P3 puanı esas alınarak değerlendirilecektir.)
2- Uygulama sınavı sınav komisyonu tarafından belirlenen mesleki beceri ve yeterliliğe ilişkin olarak yapılacaktır.
3- Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı www.ohu.edu.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
4- Spor Uzmanlığı uygulama sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
5- Spor uzmanlığı uygulama sınavından en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir. 70 (yetmiş) puan üzeri en yüksek puan alan adayın ataması yapılacaktır.
6- Spor uzmanlığı uygulama sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri en yüksek puanı alarak başarılı sayılan ve ataması düşünülen adayın dışında kalan ve 70 (yetmiş) puanı aşan diğer adaylar uygulama puan sıralamasına göre yedek olarak ilan edilecektir.

H) Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sağlık Teknikeri, Tekniker ve Teknisyen kadrolarında Uygulama Sınavı yapılmayacaktır.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
3 yeni havalimanı yapılıyor
Mersin'de ihanet zinciri