Mersin Üniversitesi 7 kadro için en az lise mezunu personel arıyor! Başvuru ne zaman sona erecek?

Mersin Üniversitesi, Hemşire, Eczacı, Büro personeli, Sağlık Teknikeri, Laborant, Hasta Bakıcı ve Temizlik Görevlisi kadroların da en az lise mezunu personel alımı yapacağını açıkladı. Kadrolara ilişkin ayrıntıları paylaşan kurum, KPSS puan sıralamasını esas alıyor.

Mersin Üniversitesi 7 kadro için en az lise mezunu personel arıyor! Başvuru ne zaman sona erecek?
Mersin Üniversitesi 7 kadro için en az lise mezunu personel arıyor! Başvuru ne zaman sona erecek?
GİRİŞ 28.06.2022 09:28 GÜNCELLEME 28.06.2022 09:28

Mersin Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alımı yapacağını ilan etti. KPSS puan sıralaması esas alınarak alımı yapılacak adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Kadrolara ve kontenjanlara ilişkin detaylar ise tüm ayrıntıları ile paylaşıldı. İşte başvuru şekli ve şartları

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Mersin Üniversitesi personel alımı başvuruları 23 Haziran 2022 tarihinde başladı. Adaylar 7 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuru formunu doldurduktan sonra gerekli belgeler ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. 

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

GEREKLİ BELGELER NELER?

1- Online Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir) 

2-Ön Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz) 

3-2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi

4-Diploma Fotokopisi

5-Kimlik Fotokopisi

6-Özel Şart Belgesi (Varsa)

7-Fotoğraf (1 adet) 8-Askerlik Durum Belgesi

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. (Değişik alt bent: 10/01/1991 - 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Askerlikle ilgisi bulunmamak.

Mersin Üniversitesi Kampüs

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,

6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Mersin'de ihanet zinciri
AYM Milletvekili Seçimi Kanunu'nun iptal istemini reddetti!