Ankara Üniversitesi en az 32.554 TL maaş ile personel arıyor! Başvurular ne zaman sona erecek?

Ankara Üniversitesi en az 32.554 TL maaş ile personel alımı ilanı yayınladı. Başvuru şartları kadrolara ilişkin detayları duyuran kurum en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Online olarak gerçekleştirilecek başvuruya ilişkin tüm detaylar ise haberimizde. İşte başvuru ekranı....

Ankara Üniversitesi en az 32.554 TL maaş ile personel arıyor! Başvurular ne zaman sona erecek?
Ankara Üniversitesi en az 32.554 TL maaş ile personel arıyor! Başvurular ne zaman sona erecek?
GİRİŞ 22.07.2022 09:21 GÜNCELLEME 22.07.2022 09:21
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Alım yapılacak kadrolara ilişkin detayları duyurun üniversite, adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte kurum en az 32.554 TL, en fazla 48.831 TL maaş ile görevlendirme gerçekleştirecek. İlana ilişkin merak edilen tüm detaylara ise haberimizde yer verdik.

ALTIN FİYATLARI (CANLI): Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Bilezik fiyatı ne kadar oldu?ALTIN FİYATLARI (CANLI): Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Bilezik fiyatı ne kadar oldu?

BAŞVURUŞAR NE ZAMAN BİTECEK?

Ankara Üniversitesi personel alımı başvuruları 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 2 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar gerekli belgeler ile birlikte Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfası üzerinden başvurularını online olarak tamamlayabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecek.

Kadro ve Maaş Detayları

BAŞVURU EKRANI

GEREKLİ BELGELER NELER?

1- Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler (Transkript belgesi de kabul edilecektir),

2- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

3- Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,

4- Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

d) Ağ Yöneticisi, Sistem Yöneticisi, Kıdemli Yazılım Uzmanı, Proje Yöneticisi; kadrolarına başvuracak adayların, Maliye Bakanlığı'nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir.

e) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

g) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

Ankara Üniversitesi Kampüs

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- AĞ YÖNETİCİSİ: (1 Kişi -Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir -Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin olarak en az 4 (dört) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
c) Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Routing and Switching, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider sertifikalarından en az birine sahip olmak,
d) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, E-mail Gateway vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
e) Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, g) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
i) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
l) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.
m) Tercihen CISSP-Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,
n) Tercihen CEH-Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

2- SİSTEM YÖNETİCİSİ: (1 Kişi-Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir -Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.)

a) En az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,
b) Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
c) Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian, Suse) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
d) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
e) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Bant dışı yönetim (OOBM), disk teknolojileri, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,
f) Sunucu sanallaştırma (VMware) ve konteyner teknolojileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g) Depolama, yedekleme ve replikasyon sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
h) Yük Dengeleme Sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
i) Web ve uygulama sunucusu yazılımları (IIS, Apache) performans ve izleme konularında bilgi sahibi olmak,
j) Açık kaynak eposta sistemleri (postfix, dovecot, policyd) ve eposta protokolleri (SPF, DKIM, DMARC) hakkında bilgi sahibi olmak,
k) e-posta ağ geçidi yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
l) DNS, DHCP, WSUS, File Server, Proxy, Radius servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
m) Log yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
n) Bash, PHP, Python, Perl veya Powershell betik dilleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
o) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) standardı uygulamalarında bilgi sahibi olmak.

3- KIDEMLİ YAZILIM UZMANI: (1 Kişi-Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir -Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.)

a) C# programlama dili, ASP.NET MVC veya ASP.NET Core MVC, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak
b) Javascript frameworkleri (Angular, React, VueJS vb), HTML, CSS gibi Front-End web teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
c) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
e) İlişkisel veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak, geniş ölçekli MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
f) Web servisleri, SOAP, REST ve WCF konularında tecrübe sahibi olmak,
g) RabbitMQ, Apache Kafka gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Tercihen Cross-platform uygulama geliştirmeye imkan sağlayan (Flutter, ReactNative, Xamarin vb.) framework kütüphanelerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak.
i) Tercihen güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
j) Test güdümlü programlama konusunda bilgi sahibi olmak,
k) Çevik yazılım geliştirme metodolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,
l) TFS, Azure DevOps, Git gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirmiş ve tercihen CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgili ve tecrübeli olmak, m) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.

4- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (A): (2 Kişi-Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir -Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)

a) C# programlama dili, ASP.NET MVC veya ASP.NET Core MVC, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak ve en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak
b) Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), HTML, CSS gibi Front-End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
c) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Geniş ölçekli MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak, e) Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
f) Tercihen güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak,
h) TFS, Azure DevOps, Git gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
i) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak,

5- GÜVENLİK UZMANI: (1 Kişi-Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir -Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)

a) Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ve ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) konularında görevlendirilmek üzere,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
c) Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) eğitimi aldığını belgelemek,
d) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında bilgi sahibi olmak,
e) Bilişim sistemlerine ait güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak,
g) UNIX/Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
h) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
i) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) eğitimi aldığını belgelemek,
j) Tercihen CISSP Eğitimini almış olmak veya sertifikasına sahip olmak,
k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
l) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak,

6- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (B): (1 Kişi - Tam Zamanlı – Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevlendirilecektir -Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)

a) Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri alanında en az 3 yıl bilişim personeli olarak çalışmış olmak
b) Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek
c) Teletıp ve e-nabız verilerinin toplanması ve gönderilmesi konusunda tecrübe edinmiş olmak,
d) Güncel SUT ve HBYS mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak,
e) İyi derecede SQL ve PL/SQL bilmek,
f) Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
h) ORACLE veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
j) Tercihen Oracle veritabanı hakkında kurulum ve data backup tecrübesi olmak,
k) Tercihen Linux İşletim Sistemi konusunda tecrübeli olmak
l) Tercihen sanallaştırma konusunda tecrübeli olmak m) Yedekleme ve geri yükleme konusunda bilgi sahibi olmak

7- VERİ TABANI UZMANI: (1 Kişi - Tam Zamanlı - Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevlendirilecektir- Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)

a) En az 3.000 (üç bin) iç veya dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç (4) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
b) Oracle veri tabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) En az 3 yıl süre ile Oracle 10g/11g/12c hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Tercihen Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certified Associate (OCA) veya daha üstü sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak,
e) Oracle Data Appliance v.b. bütünleşik sistemler üzerinde çalışan Oracle RAC Mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yönetmiş olmak,
g) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalleştirme hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, h) İleri derecede SQL ve PL/SQL bilmek, i) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,
j) Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında tecrübeye sahip olmak,
k) Veri tabanı kurulum, uyarlama, izleme, yedek alma ve yedekten dönme süreçlerinde deneyim sahibi olmak RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarına hakim olmak,
l) Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
m) Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,
o) Kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8- PROJE YÖNETİCİSİ: (1 Kişi – Tam Zamanlı – Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevlendirilecektir -Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.)

a) Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri alanında en az 5 yıl bilişim personeli olarak çalışmış olmak,
b) En az 15 kişilik hastane bilgi işlem ekibine liderlik yapmış olmak,
c) En az 3.000 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezinde yazılım geliştirme uzmanı olarak en az iki (2) yıl görev yapmış olmak,
d) Proje Yönetimi sertifikasına sahip olmak,
e) Bilişim alanında en az bir bilimsel projede yönetici veya araştırmacı olarak görev almış olmak,
f) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,
g) Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Teletıp ve e-nabız verilerinin toplanması ve gönderilmesi konusunda tecrübe edinmiş olmak,
i) Güncel SUT ve HBYS mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak,
j) İyi derecede SQL ve/veya PL/SQL bilmek, k) Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,
l) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
m) Analitik düşünen ve çözüm odaklı, beşeri ilişkileri konusunda tecrübeli, takım çalışmasına yatkın, etkili iletişim becerisine sahip olmak,
n) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
o) Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek
p) Teknik şartname yazma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
q) Tercihen Oracle veri tabanı hakkında kurulum ve veri yedekleme tecrübesi olmak,
r) Tercihen Linux İşletim Sistemi konusunda tecrübeli olmak,
s) Tercihen sanallaştırma konusunda tecrübeli olmak.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR 1
  • yusuf 6 ay önce Şikayet Et
    bu talep ettiği kadrolar için zaten dışarda 50 binden aşağı çalışmayan kişilerdir. 32 bini çokta abartmayın yani
    Cevapla
DİĞER HABERLER
Kahramanmaraş'ta deprem: Erdoğan hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
7,7'lik deprem sonrası Türkiye'ye taziye mesajları: Yardım ekipleri geliyor