İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi arıyor! Başvuru detayları neler?

Çukurova Üniversitesi İŞKUR üzerinden sürekli işçi alım ilanı yayınladı. En az ilkokul mezunu adaylar arasından başvurularını toplamaya başlayan kurum, başvuru şartları ve şekline ilişkin merak edilen tüm detayları açıkladı. İşte başvuru ekranı

İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi arıyor! Başvuru detayları neler?
İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi arıyor! Başvuru detayları neler?
GİRİŞ 23.07.2022 09:28 GÜNCELLEME 23.07.2022 09:28

Çukurova Üniversitesi bünyesindeki işleri yürütmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 40 işçi alımı yapacağını açıkladı. En az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, başvuru şartlarından şekline kadar merak edilen tüm detayları ayrıntıları ile paylaştı. 

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Çukurova Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuruları 20 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 24 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Kadro ve DetaylarKadro ve Detaylar

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Çukurova Üniversitesi sürekli işçi alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle İŞKUR resmi web sayfası https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerindeki açık ilanlar bölümüne giriş yapın. ardından "İşyeri Unvanı" yazan kısma "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ" yazın ve ara sekmesine tıklayın. Alım yapılacak kadrolar ilanlar halinde listelenecektir. Başvuru yapacağını ilana giriş yaparak başvuru işleminizi kolayca tamamlayın.

İŞKUR Başvuru Ekranı 

BAŞVURU EKRANI

GEREKLİ BELGELER NELER?

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 3 adet vesikalık fotoğraf

3. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. Yerleşim Yeri Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

6. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7. Sağlık Raporu (Tek Hekim Onaylı) (Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir)

8. Sürücü Belgesi Fotokopisi

9. Deneyim istenilen meslekler için ilgili tecrübe belgesi ve SGK Hizmet Dökümü

10. Ustalık veya Kalfalık Belgesi istenilen meslekler için ilgili belge

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkvatandaşı olmak,

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

6. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,

7. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,

8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),

9. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.

10. Adayların, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle, duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

11. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

12. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme süresi olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin feshedilecektir.

13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

14. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

15. Çukurova Üniversitesi bünyesinde yürütülecek meyve toplama, çapalama, yabancı ot temizliği, toprak işleme, ilaçlama, budama, üretilen ürünlerin paketlenmesi ve taşınması, gübreleme, sulama, sulama sistemlerinin küçük ölçekli tamiratı, kazı, fide- fidan dikimi ile üretimi, fidan yetiştiriciliği, bahçe bakımı, tohum ekimi, peyzaj ve çim sulama, çim biçme, açıkta ve serada bitkisel üretim, temizlik işleri, bitkisel üretimden elde edilen materyallerin (tohum, silaj, sap, saman, balya) çuvallanması ve taşınması, bitkisel üretimde gerçekleştirilecek sulama faaliyetlerinde yer almak, küçük tadilatlarda (boya, su patlağı, tel-çit onarımı ve yapımı, sıva vb.) yer almak, süt-bahçe ürünleri-tarla ürünleri-arıcılık-tavukçuluk ürünlerinin işleme ve üretiminin çeşitli aşamalarında yer almak, hayvancılık şubesinde gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde yer almak, metal işlerinde çalışmak, çiftlik genelinde mal ve malzemelerin yüklenmesi ve taşınması işlerinde yer almak, küçükbaş sürü güdümü, ofset ve matbaa işlerinde yer almak, bitkisel üretim ambarlarında yürütülen tüm faaliyetlerde yer almayı kabul ettiğini beyan etmek.

RESMİ İLAN METNİ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Türkiye onları konuşmuştu! MHK'den iki hakem için flaş karar
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü