Kültür ve Turizm Bakanlığı lise ve önlisans mezunu personel alımı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı 7 farklı unvanda lise ve önlisans mezunu personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular elektronik ortamda 22/08/2022-28/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Peki başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı lise ve önlisans mezunu personel alımı!
Kültür ve Turizm Bakanlığı lise ve önlisans mezunu personel alımı!
GİRİŞ 10.08.2022 09:06 GÜNCELLEME 10.08.2022 09:09
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

Resmi Gazete’de yer alan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen pozisyonlara, toplam 14 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Personel alımları İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Aşağıda yer alan kadrolardan Bilişim Teknolojileri Teknisyeni alımı Ankara'da ve Diğer pozisyonlar için alımlar İstanbul ilinde gerçekleştirilecek.

 • 1 Tekniker ( Elektrik Elektronik )

 • 1 Tekniker ( Bilgisayar Teknolojisi )

 • 2 Teknisyen ( Mobilya ve İç Mekan Tasarımı )

 • 4 Teknisyen ( Elektrik-Elektronik Teknolojisi )

 • 3 Teknisyen ( Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme )

 • 2 Teknisyen ( Makine Teknolojisi )

 • 1 Teknisyen ( Bilişim Teknolojileri )

Genel Başvuru Şartları Neler?

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 

1. Türk Vatandaşı olmak, 

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru Özel Şartları Neler?

TEKNİKER (TKNKR-1) 

Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Elektrik veya Elektronik Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (1) 

TEKNİKER (TKNKR-2) 

Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (1)

TEKNİSYEN (TKNS-1) 

Bu pozisyonda 2 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümlerinden mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (2) 

TEKNİSYEN (TKNS-2) 

Bu pozisyonda 4 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (4) 

TEKNİSYEN (TKNS-3) 

Bu pozisyonda 3 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinden mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (3) 

TEKNİSYEN (TKNS-4) 

Bu pozisyonda 2 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Makine Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : İstanbul (2) 

TEKNİSYEN (TKNS-5)

Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır. 

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Bilişim Teknolojileri bölümlerinden mezun olmak. 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan : Ankara (1)

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular elektronik ortamda 22/08/2022 - 28/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır, 

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri

Sözlü sınav 6-7 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak olup, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecektir. Sınav tarihinde değişiklik olması durumda tekrar ilan edilecektir. 

Ahmet Işık Haber7.com - SEO Editörü
Haber 7 - Ahmet Işık

Editör Hakkında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden (İngilizce-Almanca) 2015 yılında mezun oldu. 6 yıllık gazeteci. TRT’de staj yaptı. Haber7.com’da mesleğe ilk adımı atarak internet haberciliğine başladı. Halen Haber7.com’da SEO editörü olarak görev yapmaktadır.
YORUMLAR 1
 • osman 1 yıl önce Şikayet Et
  turkiyede emeklilik yası bence 45 olmalı neden mi 35 yasından sonra hiç bir kurum sizi işe almıyor. demekki 40 yaşındaki bir insan işe yaramaz demektir.
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Sparta Prag - Galatasaray! Muhtemel 11'ler
TÜİK açıkladı! Vatandaşların yaşam memnuniyeti belirlendi: İşverenlerin mutluluğu arttı...