Dokuz Eylül Üniversitesi 294 personel alacak! Başvuru şartları ve müracaat sayfası...

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi farklı unvanlarda ve kadrolarda olmak üzere en az 55 KPSS puanı ile 294 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 28.02.2023 - 15.03.2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Peki Dokuz Eylül Üniversitesi başvuruları nasıl yapılır?

Dokuz Eylül Üniversitesi 294 personel alacak! Başvuru şartları ve müracaat sayfası...
Dokuz Eylül Üniversitesi 294 personel alacak! Başvuru şartları ve müracaat sayfası...
GİRİŞ 06.03.2023 11:50 GÜNCELLEME 06.03.2023 12:07
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

Dokuz Eylül Üniversitesi giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanmak üzere 294 personel alacak. Farklı unvanlarda yapılacak olan alımların başvuru şartları ve detayları açıklandı. İşte detaylar…

KADRO SAYILARI AÇIKLANDI!

 1. Büro Personeli 20, 

 2. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 30, 

 3. Mühendis 3,

 4. Tekniker 2, 

 5. Diğer Teknik Hizmet Personeli 2,

 6. Eczacı 1, 

 7. Hemşire 30, 

 8. Sağlık Teknikeri 5, 

 9. Röntgen Teknisyeni 4,

 10. Destek Personeli 50.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

 • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali bulunmamak.(Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracaklarda askerliğini yapmış olmak şartı aranmaktadır.) 

 • 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

 •  Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 ncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır. 

ÖZEL ŞARTLAR NELER?

 1. 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. Eczacı Pozisyonu hariç olmak üzere, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim veya Dengi Okul mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2022 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir. 

 2. Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan "Aranan Nitelikler" in tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek. 

 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

 4. Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu bulunmamak.

 5. Üniversitemizin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma şartlarını kabul etmek.(Örn: Yerleşke yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferihisar, Bergama,Urla, Torbalı gibi) 

 6. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler " hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

 7. Başvuracak adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular linkinden temin edeceklerdir) 
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin ön ve arka yüzlü fotokopisi (1 adet) 
 3. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet) (Eczacı Pozisyonu hariç) 
 4. Fotoğraf (1 adet) 
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet) 
 6. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.) 
 7. Başvuru yapılan ilan kodunun nitelik kısmında istenilen diğer belgeler (sertifika vb.) 
 8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat eden adaylar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının fotokopisi ile boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belge. 

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Başvurular, 28.02.2023 - 15.03.2023 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan kodu boş bırakılmayacak olup, adaylar sadece tek bir unvan kodu için başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan koduna yapılan başvurular olduğu takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır. 

Ahmet Işık Haber7.com - SEO Editörü
Haber 7 - Ahmet Işık
YORUMLAR 1
 • Reis: 6 ay önce Şikayet Et
  İzmir paralelin kurulduğu ve kök saldığı yerdir. Rektörü örgüt bağlantısı nedeniyle görevden alınan üniversiteye, o rektörün "sağlık danışmanı" sıfatıyla kadro verdiği kişi başhekim yardımcısı idi yakın zamana kadar. Bu dönemde kadro ? Çok dikkat etmek lazım.
  Cevapla
DİĞER HABERLER
MİT şifrelerini kırdı! Emniyet'te 3 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu
Prof. Dr. Yasin Aktay'dan artan 'Arap ırkçılığına' tokat gibi yanıt!