Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı! Başvurular ne zaman sona erecek?

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapıyor. İşte başvuru sürecine dair merak edilenler

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı! Başvurular ne zaman sona erecek?
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı! Başvurular ne zaman sona erecek?
GİRİŞ 17.03.2023 08:55 GÜNCELLEME 17.03.2023 09:39

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Büro Personeli, Mühendis, Tekniker, Sağlık Teknikeri, Destek Personeli ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. Ayrıca kurum başvuruda bulunacak adaylardan karolara değişiklik göstermekle birlikte en az 60 KPSS puan şartı arıyor.

İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 4.321 temizlik görevlisi alımı yapılıyor!İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 4.321 temizlik görevlisi alımı yapılıyor!

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi personel alımı başvuruları 6 mart 2023 tarihinde başlayıp 20 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar  www.mehmetakif.edu.tr internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak, fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle belirtilen belgelerle birlikte Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne/Personel Daire Başkanlığına ( İstiklal yerleşkesi içerisindedir.) şahsen veya posta yolu ile göndererek başvurularını yapmaları gerekiyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1) Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),

2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

3) Diploma fotokopisi (onaylı) veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,

4) 2022 KPSS (B) Grubu sınav sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

5) Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,

6) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),

7) Nitelikler alanında istenen sertifikalar,

8) Onaylı Hizmet/ Mesleki Tecrübe Belgesi ve Sertifika (Başvurulan unvanda isteniyor ise); Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirmeli ve bu belgeler ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/ Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi gerekmektedir.

9) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrosuna başvurular için boy- kilo durumunu gösterir belge istenecektir (Aile hekimliği, sağlık ocağı vb. kuruluşlardan alınabilir).

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Türk vatandaşı olmak

2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 4) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır

a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak,

5)-Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 - Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı - Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

7) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre ilgili kişinin araştırma sonucu olumlu olmak.

8) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

9) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Sokak ortasında cinayet: Dehşet anları kamerada
Alman devinden Türkiye yorumu: İndirim bekliyoruz