Kafkas Üniversitesi en az lise mezunu 161 personel alıyor! Başvuru şartları neler?

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden yayınlanan ilana göre, farklı kadrolarda ve unvanlarda olmak üzere en az lise mezunu 161 kişilik sağlık personeli ve teknik personel alımları yapılacak.

Kafkas Üniversitesi en az lise mezunu 161 personel alıyor! Başvuru şartları neler?
Kafkas Üniversitesi en az lise mezunu 161 personel alıyor! Başvuru şartları neler?
GİRİŞ 17.03.2023 11:10 GÜNCELLEME 17.03.2023 11:13

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; Kafkas Üniversitesi lise, önlisans ve lisans mezunu olmak şartı ile 161 personel alacak. Sözleşmeli personel alımlarında mülakat olmayacak fakat KPSS puan şartı aranacak. 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2022 KPSSP3, önlisans mezunları için 2022 KPSSP93, lise ve dengi okul mezunları için 2022 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Diş Tabibi pozisyonu hariç)

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam

edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

G- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

H- Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) 2022 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. (Diş Tabibi pozisyonu hariç) b) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 

d) Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir. 

e) İstenilen belge ve sertifikaları ilan tarihinden önce almış olmak. 

KADROLAR VE UNVAN ŞARTLARI

Lise Mezunu: 3 Aşçı, 6 Bakım Onarım, 25 Temizlik Görevlisi,  2 Şoför,  5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 4 Teknisyen, 2 Hemşire, 

Önlisans Mezunu: 2 Matbaacı, 36 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 6 Tekniker, 15 Röntgen Teknisyeni, 15 Sağlık Teknikeri, 18 Büro Personeli,

Lisans Mezunu: 14 Büro Personeli, 1 Programcı, 1 Spor Uzmanı (cankurtaran), 1 Ebe, 2 Hemşire, 1 Veteriner Hekim, 1 Diş Tabibi,

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER 

1- Başvuru Dilekçesi 

2- Başvuru Formu 

3- 1 adet fotoğraf 

4- 2022 yılı KPSS sonuç belgesi (Diş Tabibi pozisyonu hariç) 

5- Nüfus cüzdan fotokopisi 

6- Mezuniyet Belgesinin Karekodlu e-Devlet Çıktısı 

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Adaylar başvurularına 10.03.2023 tarihi itibari ile başlayacak olup, tarihi takip eden 15’inci günü saat 17.00’ye kadar şahsen Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kat:2 Merkez/Kars adresine yapabileceklerdir. Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. 

Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Ahmet Işık Haber7.com - SEO Editörü
Haber 7 - Ahmet Işık

Editör Hakkında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden (İngilizce-Almanca) 2015 yılında mezun oldu. 6 yıllık gazeteci. TRT’de staj yaptı. Haber7.com’da mesleğe ilk adımı atarak internet haberciliğine başladı. Halen Haber7.com’da SEO editörü olarak görev yapmaktadır.
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Türkiye'den, İran'ın "Reisi'yi Türk İHA'sı bulmadı" açıklamasına cevap
Bakanlık ceza yağdırdı! 'Anne' ifadesine durdurma kararı