Milli Savunma Üniversitesi akademik personel alacak! Başvuru şartları neler?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

Milli Savunma Üniversitesi akademik personel alacak! Başvuru şartları neler?
Milli Savunma Üniversitesi akademik personel alacak! Başvuru şartları neler?
GİRİŞ 13.12.2023 10:45 GÜNCELLEME 13.12.2023 10:48
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

MSB tarafından yayınlanan ilana göre; Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan akademik personel alımı yapılacak.

AKADEMİK KADRO UNVANI VE ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 • Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,

 • MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği’nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,

 • Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,

 • Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için ALES şartı aranmaz. Doktorasını tamamlamış adayların jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES muafiyeti başvuru yapan adaylardan muafiyet dilekçesi alınacaktır.),

 • Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlu olmak,

 • Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,

 • Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,

 • Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak,

 • Doçent ünvanına sahip adaylar sadece profesör ve doçent  kadrosuna başvuru yapabilecektir.

 • MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Esaslarında her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır.

Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı

 1. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

 2. Özgeçmiş (YÖKSİS’ten fotoğraflı alınacak veya MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

 3. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),

 4. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),

 5. Adli sicil belgesi (e-devlet sisteminden alınacaktır),

 6. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır),

 7. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),

 8. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,

 9. 1 (bir) adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

 10. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri (Adayların yayınlarını Akademik Değerlendirme Çizelgesine göre sıralayarak basılı suretlerin sağ üst köşesine değerlendirme çizelgesindeki madde/fıkra/bent numaralarını yazması gerekmektedir),

 11. Başvuru genel değerlendirme çizelgesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

 12. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Esasları temel alınarak hazırlanan “Akademik Değerlendirme Çizelgesi”,

 13. DOI numarası alınmamış ancak ilgili makam tarafından yayımına karar verilen bilimsel çalışmalar için “Yayımlanması Kabul Edildi” yazısı,

 14. Profesör ve doçent kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için doçentlik belgesi (noter onaylı veya e-devlet sisteminden alınacaktır),

 15. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda başvuru dosyasının 1 adedi fiziki dosya ve 4 adet USB belleğe (profesör kadrosu için 6 adet) yüklenmiş pdf formatında dijital dosya olarak hazırlanacaktır. Fiziki dosyanın hazırlanmasında kullanılacak klasör mavi sert kapaklı, sırtlığında başvuran adayın ünvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir. Klasör içeriği bölümlendirilmiş olacaktır. Dosya kapsamında yer verilen d, e, f, g, ğ fıkralarındaki belgeler dijital dosyalara konulmayacak sadece fiziksel dosyada yer alacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı
 

 1. Aday Bilgi Formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

 2. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

 3. Özgeçmiş (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

 4. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),

 5. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),

 6. Son 5 (beş) yıla ait ALES belgesi,

 7. Not Dökümü (Islak imzalı suret ya da doğrulama kodu bulunan belge kabul edilecektir. Not dökümü beyan edilmediği takdirde e-devlet sistemi üzerinden alınan yükseköğretim mezuniyet belgesinde yer alan mezuniyet notu ile başvuru yapılabilir),

 8. Adli sicil belgesi (e-devlet sisteminden alınacaktır),

 9. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır),

 10. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),

 11. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,

 12. 1 (bir) adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

 13. Varsa bilimsel yayınların listesi ve suretleri,

 14. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet sisteminden alınacaktır),

 15. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar.

Başvuru dosyasının hazırlanmasında plastik mavi renkli telli dosya kullanılacaktır. Başvuru dosyası bölümlendirilmiş olarak hazırlanacak ve dosya kapağında başvuran adayın ünvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KADROLARI İÇİN FAALİYET TAKVİMİ

 
 
1
 
 Ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihleri
 
21-23 Şubat 2024
 
2
 
 Giriş sınavı tarihleri
 
26 Şubat-08 Mart 2024
 
3
 
 Asil ve yedek adayların açıklanma tarihleri
 
27-29 Mart 2024

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR

Öğretim üyesi kadrolarına başvuru amacıyla hazırlanacak dosya kapsamında yer alan “Başvuru dilekçesi, adli sicil belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi fotokopisi, 1 adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması formu ile askerlik durum belgesi” sadece fiziki dosyada yer alacaktır.

Güvenlik soruşturması formu ve aday bilgi formuna fotoğraf yapıştırılmayacak, fotoğraf dijital ortamda yüklenerek renkli çıktı alınarak, ıslak imzalı olacak şekilde dikey yönlü 1 suret hazırlanacaktır. Formun birden fazla sayfaya taşması durumunda önlü arkalı tek yaprak kâğıda çıktı alınacaktır.

Söz konusu alım faaliyeti kapsamında irtibat numaraları ve iletişim adresleri aşağıda yer almaktadır. Adayların bilgi almak istediklerinde kadronun bulunduğu okul/müdürlük ile irtibata geçmeleri ve başvurularını ilgili okul/müdürlüğe şahsen yapmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Ahmet Işık Haber7.com - SEO Editörü
Haber 7 - Ahmet Işık

Editör Hakkında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden (İngilizce-Almanca) 2015 yılında mezun oldu. 6 yıllık gazeteci. TRT’de staj yaptı. Haber7.com’da mesleğe ilk adımı atarak internet haberciliğine başladı. Halen Haber7.com’da SEO editörü olarak görev yapmaktadır.
YORUMLAR 1
 • İzmirli. 7 ay önce Şikayet Et
  paralele dikkat diyeceğiz ama okuyan kim...
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Avrupa'da kura heyecanı! Muhtemel rakiplerimiz belli oluyor
AK Parti'de büyük değişim! Gözler o illere çevrildi