Cuma Suresi okumanın faziletleri nelerdir? Cuma Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali...

Cuma Suresi, Allah'ın kudretinin ve mucizelerinin anlatıldığı çok kıymetli surelerden bir tanesidir ve her gün okunması Peygamber Efendimiz (s.a.s) tarafından tavsiye edilmektedir. Müslümanların Cuma günleri ezan okunduğunda işlerini ve alışverişlerini bırakarak namaza gitmesini nasihat etmektedir. Peki Cuma Suresi Kuran-ı Kerim'in kaçıncı sayfasında? İşte Cuma Suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe meali...

Cuma Suresi okumanın faziletleri nelerdir? Cuma Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali...
Cuma Suresi okumanın faziletleri nelerdir? Cuma Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali...
GİRİŞ 19.03.2021 09:18 GÜNCELLEME 19.03.2021 09:18

Allahu Teala Kuran-ı Kerim’i Peygamber Efendimiz (s.a.s) vasıtasıyla göndermeye başladığında Müslümanların hem sosyal hayatlarını hem özel hayatlarını hem de hususi işlerinde nasıl davranması gerektiğini aktarmaktadır. Kuran-ı Kerim’in muhtelif sure ve ayetlerin Müslümanların İslam ahlakına göre yaşamaları konusunda aydınlatıcı ve yol gösterici çok fazla bilgi bulunmaktadır. Kuran-ı Kerim’in insanlara vahyettiği en önemli husus ise Allah’ın yüceliğini kabul ederek O’nun merhametine sığınarak iman edilmesi gerektiğidir. Cuma Suresi de bu surelerden biridir ve daha ilk ayetinde göklerin ve yerlerin sahibi Allah’ın olduğunu belirterek başlamaktadır. Bundan dolayı başta Peygamber Efendimiz (s.a.s) olmak üzere birçok alim Kuran-ı Kerim’in okunmasını tavsiye etmektedir. Kuran-ı Kerim'in 552. sayfasında yer alan Cuma Suresi, 11 ayet-i kerimden oluşmaktadır.

CUMA SURESİNİN FAZİLETLERİ

Cuma Suresiyle ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.s) Cuma Suresini okuyan kişinin Müslüman şehirlerden birinde Cuma namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısı kadar sevap kazanacağını rivayet etmiştir. Yine alimlerin rivayetlerine göre kısmeti kapanan kişilerin Cuma Suresini 3-5 veya 7 defa okuması tavsiye edilir. Cuma Suresi gibi diğer surelerinde gün içinde okunması Allah kelamını anmak bakımından çok kıymetli olduğu için her günü Kuran-ı Kerim okuyarak geçirmek çok sevaptır.

CUMA SURESİ OKUNUŞU 

1.Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardıl melikil kuddûsil azîzil hakîm(hakîmi).

2.Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete, ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin).

3.Ve âharîne minhum lemmâ yelhakû bi him, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

4.Zâlike fadlullâhiyu’tîhi men yeşâu, vallâhu zûl fadlil azîm(azîmi).

5.Meselullezîne hummilût tevrâte summe lem yahmilûhâ ke meselil hımâri yahmilu esfârâ(esfâren), bi’se meselul kavmillezîne kezzebû bi âyâtillâh(âyâtillâhi), vallâhu lâ yehdîl kavmez zâlimîn(zâlimîne).

6.Kul yâ eyyuhâllezîne hâdû in zeamtum ennekum evliyâu lillâhi min dûnin nâsi fe temennevûl mevte in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

7.Ve lâ yetemennevnehû ebeden bi mâ kaddemet eydîhim, vallâhu alîmun biz zâlimîn(zâlimîne).

8.Kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mulâkîkum summe turaddûne ilâ âlimil gaybi veş şehâdeti fe yunebbiukum bi mâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).

9.Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).

10.Fe izâ kudiyetıs salâtu fenteşirû fîl ardı vebtegû min fadlillâhi vezkurûllâhe kesîran leallekum tuflihûn(tuflihûne).

11.Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfaddû ileyhâ ve terakûke kâimâ(kâimen), kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve minet ticârati, vallâhu hayrur râzıkîn(râzıkîne).

CUMA SURESİ MEALİ

1. Göklerde veyerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih eder.

2. Çünkü ümmîlere içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara Kitab'ı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler.

3. (Peygamberi) müminlerden henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da göndermiştir.O, azîzdir, hakîmdir.

4. Bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

5. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

6. De ki: Ey yahudiler! Bütün insanlar değil de, yalnız, kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi ölümü temenni edin (bakalım)!

7. Ama onlar, önceden yaptıklarından dolayı ölümü asla temenni etmezler. Allah, zalimleri çokiyi bilir.

8. De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

9. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.

10. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

11. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Ayhan Bora Kaplan 'Kumpas'ının anatomisi ve 11 sayfalık yeni ifade
Reisi'nin kazada öldüğü helikopterle ilgili dikkat çeken ayrıntı