Nuh Suresi Kuran'ın kaçıncı sayfasında? Nuh Suresi okunuşu ve anlamı...

Nuh suresi, Mekke döneminde gönderilen, Hz. Nuh'un inkarcı ve kendisine inanmayan kavmiyle giriştiği mücadeleyi anlatmaktadır. İnkarcıların Allah'a karşı gelerek kendi taptıkları putlardan vazgeçmediklerini, Hz. Nuh ne olursa olsun tövbe etmelerini istemekle birlikte Allah'ın çok affedici olduğunu aktarmaktadır. Peki Nuh Suresi faziletleri nelerdir? Nuh Suresi kaç sayfa?

Nuh Suresi Kuran'ın kaçıncı sayfasında? Nuh Suresi okunuşu ve anlamı...
Nuh Suresi Kuran'ın kaçıncı sayfasında? Nuh Suresi okunuşu ve anlamı...
GİRİŞ 19.03.2021 09:26 GÜNCELLEME 19.03.2021 09:28

Nuh Suresi, Mekke döneminde indirilmiş olup toplamda 28 ayetten meydana gelmektedir. Nuh Suresi, Nuh (a.s)’in mücadeleleri ve Nuh Tufanını anlatmaktadır. Her surede olduğu gibi Nuh Suresinde de Allah’ın merhameti ve Allah’a ibadet etmenin ehemmiyeti anlatılmaktadır. Hz. Nuh’un kavmine yaptığı çağrıyı dikkate almaması ve kavmiyle olan mücadelesini anlatmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.s), Nuh Suresi için ‘Kim Nuh Suresini okursa, sanki Nuh’un davetini idrak eden müminler gibi olur.’ hadis-i şerifini buyurmaktadır. 
Kuran-ı Kerim’in 569 ve 570. Sayfalarında yer alan Nuh Suresi toplamda 2 sayfadan oluşmaktadır. Nuh Suresinin önemi ve faziletleriyle ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hadisi şerifleri bulunmaktadır. 

NUH SURESİ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Nuh Suresini okumayı alışkanlık haline getiren kişinin evinden bereket, ailesinden huzur eksik olmayacağı rivayet edilmektedir. Nuh Suresi, günahların affedilmesi, duaların kabul edilmesi için okunması tavsiye edilir. Kötü insanların şerrinden, kaza ve beladan korunmak için Nuh Suresini okumayı alışkanlık haline getirilmesi alimler tarafından nasihat edilmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) Nuh Suresi için şu hadisleri buyurmaktadır:

- Müminlerin kurtuluşu üç şeyledir: Nuh’un duası, İshak’ın duası ve Muhammed’in şefaati (s.a.s).

- Kim Nûh sûresini okursa, sanki Nuh’un (a.s) davetini idrak eden müminler gibi olur.

- Her kim (sevabını umarak) Nuh suresini okursa, Nuh (a.s)‘ın duasına nail olan müminlerden olur.

NUH SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

1. Şüphesiz biz Nûh'u, kavmine, "Kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar" diye peygamber olarak gönderdik.

2. Nûh, şöyle dedi: "Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım."

3,4. "Allah'a ibadet edin. O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz."

5. Nûh, şöyle dedi: "Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim."

6. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı."

7. "Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler."

8. "Sonra ben onları açık açık davet ettim."

9. "Sonra, onlarla hem açıktan açığa, hem de gizli gizli konuştum."

10. "Dedim ki: 'Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü O, çok bağışlayıcıdır.'

11. '(Bağışlama dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.'

12. 'Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.'

13. 'Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz?'

14. 'Hâlbuki, O, sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.'

15. 'Görmediniz mi, Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?'

16. 'Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?'

17. 'Allah, sizi (babanız Âdem'i) yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı.)'

18. 'Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi (yeniden) çıkaracaktır.'

19,20. 'Allah, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz."

21. Nûh, dedi ki: "Rabbim! Gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular."

22. "Bunlar da, çok büyük bir tuzak kurdular."

23. "Şöyle dediler: 'Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd'i, Süvâ'ı, Yeğûs'u, Ye'ûk'u ve Nesr'i hiç bırakmayın."(1)

(1) Vedd, Süvâ', Yeğûs, Ye'ûk ve Nesr, Nûh Peygamber'in kavminin taptığı putların adlarıdır.

24. "Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır."

25. Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar.

26. Nûh, şöyle dedi: "Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!"

27. "Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; sadece ahlâksız ve kâfir kimseler yetiştirirler."

28. "Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır."

NUH SURESİ ARAPÇA 

NUH SURESİ TÜRKÇE MEALİ

1. Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar, diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik.

2."Ey kavmim dedi,ben sizin için açık bir uyarıcıyım"

3. "Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."

4. "Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)" Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz!"

5. (Sonra Nuh:) Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim;

6. Fakat benim davetim, ancak kaçmalarını arttırdı.

7. Gerçekten de, (imana gelmeleri ve böylece) günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, (beni görmemek için)elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler.

8. Sonra, ben kendilerine haykırarak davette bulundum.

9. Sonra, onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum.

10. Dedim ki : Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır.

11. (Mağfiret dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin,

12. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın.

13. Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?

14. Oysa, sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır.

15. Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış!

16. Onların içinde ayı bir nur kılmış, güneşi de bir çerağ yapmıştır.

17. Allah, sizi de yerden ot (bitirir) gibi bitirmiştir.

18. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır.

19. "Allah, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır."

20. "Ki, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz.(diye).

21. (Öğütlerinin fayda vermemesi üzerine) Nuh: Rabbim! dedi, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de, malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular.

22. Bunlar da, büyük hileler, büyük desiseler kurdular!

23. Ve dediler ki: Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved'den, Suvâ'dan, Yeğûs'tan, Ye'ûk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin!

24. (Böylece) onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını arttır!

25. Bunlar, günahları yüzünden suda boğuldular, ardından da ateşe sokuldular ve o zaman Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar.

26. Nuh: "Rabbim! dedi, yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma!"

27. "Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; yalnız ahlâksız, nankör (insanlar) doğururlar (yetiştirirler)."

28. "Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
BMGK olağanüstü toplandı! Guterres'ten İran açıklaması: Uluslararası hukuka göre yasak!
Selçuk Bayraktar'dan manidar fotoğraf! Terör yandaşlarını çıldırttı