Abdest nasıl alınır? Abdest sıralaması nedir, abdest alırken okunacak dualar?

Abdest, ibadetlere başlamadan önce belli bir sırayla uzuvların tek tek yıkanmasıyla gerçekleşmektedir. Abdest, namazın farzlarından olup, namaza durmadan önce kir ve pislikten arınmak için alınmaktadır. Peki abdest nasıl alınır? İşte abdest alırken okunacak dualar...

Abdest nasıl alınır? Abdest sıralaması nedir, abdest alırken okunacak dualar?
Abdest nasıl alınır? Abdest sıralaması nedir, abdest alırken okunacak dualar?
GİRİŞ 23.11.2020 12:56 GÜNCELLEME 23.11.2020 18:15

İslam dininde ibadetlerin kabul edilmesi için ibadetlere başlamadan önce abdest alınması gerekmektedir. Özellikle namaz kılarken ve Kuran-ı Kerim okurken abdestli olunması gerekmektedir. Abdest, belli sıra ve tekrarla uzuvların tek tek yıkanmasıdır. Abdest almadan önce kıyafetlerin temizliğinden emin olarak necasetten arındırılması gerekmektedir. Kişi kişisel temizliğine dikkat etmeyerek kıyafetlerinin üzerinde herhangi bir necaset vs olması durumunda aldığı abdest ve o abdestle gerçekleştirdiği ibadetleri de kabul olmaz.

 

 

ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest almadan önce niyet edilir ve ilk olarak eller güzelce yıkanarak temizlenir. Ardından 3 kere ağza ve buruna su verilir. Ağzı ve burun temizlendikten sonra saç diplerinden çene altına ve kulak memesine kadar tüm yüz yıkanır. Ardından sağ el ve kol 3 kere, sol el ve kol 3 kere yıkanır. Sağ el ile başın 4’te 1’i mesh edilir. Eller tekrar yıkandıktan sonra iki elle kulaklar mesh edilir ve ellerin arkasıyla ense ve boyun mesh edilir. Abdest alırken son olarak ayaklar yıkanır. Sağ ayağın serçe parmağından başlanarak pamuklara kadar yıkanır ardında sol ayak baş parmağından devam edilerek topuklara kadar yıkanır ve abdest alınmış olur. 

 

 

ABDESTİN FARZLARI NELERDİR?

Farz, İslam dinine göre yapılması gereken, özür olmadıkça terk edilmemesi gereken kurallara denmektedir. Abdest alırken de uyulması gereken farzlar bulunmaktadır ve geçerli bir mazeret olmadıkça terk edilmemesi gerekmektedir. Abdestin farzları 4 tanedir:

- Saç diplerinden çene altına ve kulak memesine kadar tüm yüzün yıkanması

- İki kolu ellerle birlikte yıkamak

- Başın 4’te 1’ini mesh etmek

- İki ayağı da topuklarla birlikte yıkamak

ABDESTİN SÜNNETİ NELERDİR?

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in yaptığı ve ümmetine de yapmasını tavsiye ettiği alışkanlıkların bütününe sünnet denmektedir. Abdest alırken yapılması uygun olan sünnetleri şöyledir:

- Abdest almaya başlarken ‘Besmele’çekmek

- Ağza 3 defa su vererek yıkamak

- Dişleri bir şey ile ovarak temizlemek

- Buruna 3 defa su vererek temizlemek

- Elleri bileklerle birlikte 3’er defa yıkamak

- Yüzü yıkarken sakal, bıyık ve kaşları ıslatarak temizlemek

- Yüzü yıkarken kaş ortasını ıslatmak

- Sakalın sarkan kısmını mesh etmek

- Sakalın, sarkan kısmını sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokarak hilallemek

- Yüzü yıkarken abdeste kalp ile niyet etmek

- Kulakları mesh etmek 

- Enseyi mesh etmek

- Başın her tarafını mesh etmek

- Ayak parmaklarını tek tek yıkamak

- Yıkanacak yerleri 3’er defa yıkamak

- Tertibe rivayet ederek uzuvları sırayla yıkamak

- Yıkanana yerleri ovarak yıkamak

- Abdest alırken başka işlerle meşgul olmamak

ABDEST ALIRKEN OKUNACAK DUALAR

Abdest alırken okunacak dualar: Her uzvun yıkandığı esnada okunan dualar ve mealleri

Abdeste besmele ile niyet edilerek eller yıkanarak başlanır. Eller yıkanırken okunacak dua: 

‘Bismillâhil-azîmi vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâmi ve alâ tevfîk-ıl-îmâni ve alâ hidayetirraman. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren.’

Meali:
‘Azamet ve celâl sâhibi Allah’ın adıyla başlarım. Bizi İslâm dininde kılan, iman etmeye muvaffak buyuran ve hidayete erdiren, Rahman Allah’a hamt ederim. Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.’

Ağzı yıkanırken okunan dua:

‘Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.’

Meali:

‘Ey Rabbim, bana peygamberinin havzından bir kase içir, ondan sonra hiç susamayayım’

Burun yıkanırken okunan dua:

‘Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min naîmihâ ve lâ türihnî râyihaten-nâr’

Meali: 

‘Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir ve bana ateşin kokusunu duyurma’

Yüz yıkarken okunacak dua:

'Allahğmme beyyid vechi binurike yevme teyaddü vücuhu evliyake ve la tüsevvid vechi bi  zünübi yevme tesveddü vücuhü adaike'

Meali:

'Ey Rabbim nurunla, evliyanın yüzünü ağarttığın gibi, yüzümü ağart. Düşmanlarının yüzünü karardığı günde yüzümü karartma'

Sağ kol yıkarken okunan dua:

‘Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren’

Meali:

‘Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.’

Sol kol yıkarken okunan dua:

‘Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden.’

Meali: 

‘Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve beni sıkı hesâba çekme’

Başı mesh ederken okunan dua:

‘Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllüke.’

Meali:

'Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himâyenden başka bir himâyenin bulunmadığı günde beni Arş’ının gölgesi altında gölgelendir.’
Kulağı mesh ederken okunan dua:

‘Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû’

Meali: 

‘Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de en güzeline ittiba edenlerden kıl’
Boynu mesh ederken okunan dua:

‘Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâri vehfezni minesselasile ve eğlal’

Meali:

‘Allah’ım! Beni cehennemden âzâd eyle, onun zincir ve bukağılarından muhâfaza eyle!’

Sağ ayağı yıkarken okunan dua:

‘Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü’

Meali:

‘Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.’

Sol ayağı yıkarken okunan dua:

‘Allahümme’c-al li sa’yen meşkûren ve zenben mağfûren ve amelen makbûlen ve ticâreten len tebûre.’

Meali: 

‘Allah’ım gayretlerimi makbul, günahlarımı mağfiret ve amellerimi kabul eyle manevi ticaretimi de zarar ettirme!’

Abdestin bitmesinin ardından okunan dua:

‘El mütedeh-hirine vec'alni min i'badikes-salihine veca'lni minel-lezine la havfûn a'leyhim vela hüm yehzenûn. Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden.’

Meali:

‘Ey Rabbim! Beni tövbe edenlerden ve çok çok temizlenenlerden kıl. Beni salih kullarından eyle, beni üzerlerine hiçbir korku gelmeyen ve hiç mahzun olmayanlardan kıl. Seni her an hamdinle tesbîh ederim. Ey Rabbim şehâdet ederim ki senden başka hiçbir ilâh yok, ancak sen varsın. Şerikin yok ve yine şehadet ederim ki Muhammed Senin kulun ve Rasulündür. Senden mağfiretini isterim ve sana tövbe ederim’

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
NATO, ABD ve AB'den Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili peş peşe açıklamalar!
Paşinyan yanlıları ve karşıtları sokakları savaş alanına çevirdi