Esmaül Hüsna tesbihatı okunuşu & anlamı: Allah'ın 99 ismini okumanın fazileti - faydaları!

Esmaül Hüsna'da duaların kabul olması için okunan en etkili zikirler bulunmakla beraber hastaların şifa bulması adına da yararlanılmaktadır. Allah'ın 99 ismi, ruhi sıkıntılara iyi gelmesinin yanı sıra nazardan korunmak isteyenlerin de derdine devadır. Cehennem azabından muhafaza eden Esmaül Hüsna okunuşu, anlamları nelerdir? Cenab-ı Hakk'ın sonsuz lütuflarına mazhar olacağınız Allahın isimleri fazileti!

Esmaül Hüsna tesbihatı okunuşu & anlamı: Allah'ın 99 ismini okumanın fazileti - faydaları!
Esmaül Hüsna tesbihatı okunuşu & anlamı: Allah'ın 99 ismini okumanın fazileti - faydaları!
GİRİŞ 07.07.2021 11:37 GÜNCELLEME 07.07.2021 14:34
Bu Habere 3 Yorum Yapılmış

Allah'ın 99 ismi, ahiret günü gelip çattığında sırat köprüsünden kolaylıkla geçmek isteyen müminlerin dilinden düşmeyen zikirleri içerisinde barındırır. Esmaül Hüsna, Cenab-ı Hakk'ın benzersiz özelliklerini kavramamıza yardımcı olmasının dışında saymakla bitmeyecek faziletleri sayesinde de sıklıkla okunması önerilmektedir. Bilhassa hastalıktan kurtulmak, sağlık ve şifa bulmak isteyen Müslümanların Allah'ın isimleri eşliğinde dua etmesi son derece faydalı olduğu söylenmektedir. Esmaül Hüsna'nın derin bir ihlas ve samimiyetle okunması maddi ve manevi sıkıntıları giderir, hem dünyevi hem uhrevi hacetleri yerini getirir ve günahların Allah-u Teala'nın izni keremiyle bağışlanmasını sağlar. Allahın 99 ismi, yüce yaratıcının cennetinden en güzel mertebeye nail olmak ve bol miktarda sevap kazanarak kurtuluşu garantilemek açısından zikredilmesi oldukça ehemmiyetlidir.

Şifa duası! Hastalığın geçmesi için okunacak dua: Kuran'da geçen tesirli şifa ve sağlık dualarıŞifa duası! Hastalığın geçmesi için okunacak dua: Kuran'da geçen tesirli şifa ve sağlık duaları

Allah'ın Kaç Tane İsmi Vardır?

Yerin ve göğün biricik sahibi olan Allah'ın isimleri esasında sonsuzdur. Yalnızca 99 (doksan dokuz)'la sınırlı olduğu bilgisi doğru değildir. Bazı isimlerin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçmesine rağmen Esma-ül Hüsna'da bulunmamaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in yaydığı İslamiyet'te 99'u bildirilmiştir ki, bunlara Esmaül Hüsna denilmektedir.

Sıkıntı duası! Vesvese, korku ve ruhsal sıkıntı için okunacak dualar: Depresyonu bitiren sureSıkıntı duası! Vesvese, korku ve ruhsal sıkıntı için okunacak dualar: Depresyonu bitiren sure

Esmaül Hüsna'nın Faziletleri Nelerdir?

Esmaül Hüsna (Allahın 99 ismi) gerek okuyan gerekse ezberleyen kulların cehennem ateşinde yanmaktan korunacağı müjdesi verilmiştir. Aynı zamanda her türlü isteğin gerçekleşmesi için okunması tavsiye edilen Allah'ın isimleri, rahmet ve mağfiret dileyen kulların da imdadına yetişmektedir.

Nazar Duası! Kendine Arapça nazar duası okuma: Peygamber Efendimizin okuduğu esneten sureler...Nazar Duası! Kendine Arapça nazar duası okuma: Peygamber Efendimizin okuduğu esneten sureler...

Günün her anında gönül rahatlığıyla okuyabileceğiniz Esmaül Hüsna, kulların dertlerinden arınmasını ve kalbinin ferahlık kaplamasını sağlar. Günahların affı için “Afuv, Ğafur” gibi isimleri; hastalara şifa için “Şafi, Muafi” gibi isimleri, dosdoğru yolu bulmak için “Fettah, Hadi” gibi Allah'ın isimlerinin okunması tavsiye edilmektedir.

Evlilik duası: Bekarlara acilen evlenmek için dua! Denenmiş sevdiğinle tesirli evlenme sureleriEvlilik duası: Bekarlara acilen evlenmek için dua! Denenmiş sevdiğinle tesirli evlenme sureleri

Esmaül Hüsna (Allahın 99 İsmi) ve Anlamları:

1- Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."

2- Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."

3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."

4- El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."

5- El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan." 

6- Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."

7- El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan."

8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."

9- El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan."

10- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."  

11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."

12- El-Hâlık: "Yaratan, yoktan var eden."

13- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."

14- El-Musavvir: ''Varlıklara şekil veren."

15- El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."

16- El-Kahhâr: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan." 

17- El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden."  

18- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan." 

19- El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "

20- El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."

21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."

22- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."

23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"

24- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."

25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden, izzet veren."

26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."

27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."

28- El-Basîr: "Gizli açık, her şeyi en iyi gören."

29- El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."

30- El-Adl: "Mutlak adil, çok adaletli."

31- El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen." 

32- El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."

33- El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan."

34- El-Azîm: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce."

35- El-Gafûr: "Affı, mağfireti bol."

36- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."

37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."

38- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük."

39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."

40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."

41- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."

42- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi olan."

43- El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden." 

44- Er-Rakîb: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan." 

45- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden".

46- El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"

47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."

48- El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."    

49- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."

50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."

51- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."

52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."  

53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."  

54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz."

55- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü."

56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."

57- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık olan."

58- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."

59- El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz yaratan."

60- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."

61- El-Muhyî: "İhya eden, dirilten, can veren."

62- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."

63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat sahibi."

64- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan."

65- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."

66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan."

67- El-Vâhid: "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."

68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu."

69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."

70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."

71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."

72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan."

73- El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan."

74- El-Âhir: "Varlığının sonu olmayan."

75- El-Zâhir: "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen." 

76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "

77- El-Vâlî: "Bütün kainatı idare eden."

78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."

79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı."

80- Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan."

81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan."

82- El-Afüvv: "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven."

83- Er-Raûf: "Çok merhametli, pek şefkatli."

84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."

85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."

86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."

87- El-Câmi: "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan."

88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan."

89- El-Mugnî: "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."

90- El-Mâni: "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen."

91- Ed-Dârr: "Elem, zarar verenleri yaratan."

92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."

93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren."

94- El-Hâdî: "Hidayet veren."

95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan."

96- El-Bâkî: ''Daimi, ölümsüz, ebedi olan."

97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."

98- Er-Reşîd: "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren." 

99- Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen."

ETİKETLER
allahın isimleri
YAZDIR
YORUMLAR 3
 • 4345 4 ay önce Şikayet Et
  şehit olmak için hangi isim söylenir
  Cevapla
 • murat s. 19 saat önce Şikayet Et
  Dualarında çok iste
  Cevapla
 • mustaa 6 ay önce Şikayet Et
  mAŞALLAH SüBHANALLAH...
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Dünyanın en popüler şehri 1 dolar maaş verecek (28 Ocak 2022 Günün Önemli Gelişmeleri)
Cephedeki Ukrayna askerlerinin unutamadığı Çeçenistan örneği: Kimse beklemiyordu