Münafikun Suresi okunuşu ve anlamı! Münafikun Suresinin fazileti

Medine döneminde indirilen Münafikun Suresi, toplamda 11 ayet-i kerimden oluşmaktadır. Münafikun Suresi, iman ettikleri halde putperestliğe devam eden, kendini Müslümanmış gibi Müslümanları kandırmaya çalışan münafıklara karşı Müslümanları uyanık olması için gönderilmiştir. İşte Munafıkun Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali...

Münafikun Suresi okunuşu ve anlamı! Münafikun Suresinin fazileti
Münafikun Suresi okunuşu ve anlamı! Münafikun Suresinin fazileti
GİRİŞ 20.11.2021 21:12 GÜNCELLEME 20.11.2021 21:12
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

İman etmeyen putperestler, Müslümanlara yakın olmak ve onlara zarar verebilmek için iman etmiş gibi yaparlar. Allah (c.c) Müslümanları uyarmak ve münafıklara karşı tedbirli davranması için Münafikun Suresini göndermiştir. Munafikun Suresi hem Müslümanların dikkatli olmaları konusunda uyarılar vermekte hem de münafıkların içinde bulundukları gafletten çıkmaları konusunda öğütler verir. Peki Munafikun Suresinin faziletleri nelerdir?

Vakıa Suresi faziletleri nelerdir? Vakıa Suresi Arapça okunuşu ve anlamı...Vakıa Suresi faziletleri nelerdir? Vakıa Suresi Arapça okunuşu ve anlamı...

Münafıkun Suresi Faziletleri Nelerdir?

 • Münafıkın Suresi okuyan kişi kötü insanları şerrinden korunur. 

 • Peygamber Efendimiz (s.a.s) Münafikun Suresini okuyanların nifaktan korunacağını buyurmuştur.

 • Kıskanç ve fesat kimselerin şerrinden Allah'a sığınarak Münafıku Suresinin 100 defa okunması tavsiye edilir.

Münafikun Suresi Arapça Okunuşu

Fatiha Suresi okunuşu ve anlamı! Kuran-ı Kerim'in kalbi Fatiha Suresi Arapça dinleFatiha Suresi okunuşu ve anlamı! Kuran-ı Kerim'in kalbi Fatiha Suresi Arapça dinle

Münafikun Suresi Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

 1. Münafıklar sana geldiklerinde, "Senin, elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz" derler. Allah senin, elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. (Fakat) Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder.

 2. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür!

 3. Bu, onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar.

 4. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın! Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan) çevriliyorlar!

 5. O münafıklara, "Gelin, Allah'ın Resülü sizin için bağışlama dilesin" denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün.

 6. Onlara bağışlama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

 7. Onlar, "Allah Resûlü'nün yanında bulunanlara (muhacirlere) bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler" diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar (bunu) anlamazlar.

 8. Onlar, "Andolsun, eğer Medine'ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır" diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük, ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir. Fakat münafıklar (bunu) bilmezler.

 9. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

 10. Herhangi birinize ölüm gelip de, "Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!" demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın.

 11. Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 

Nuh Suresi Kuran'ın kaçıncı sayfasında? Nuh Suresi okunuşu ve anlamı...Nuh Suresi Kuran'ın kaçıncı sayfasında? Nuh Suresi okunuşu ve anlamı...

Münafikun Suresi Türkçe Okunuşu

 1. İza caekelmunafikune kalu neşhedu inneke leresulullahi vallahu ya'lemu inneke leresulullahi vallahu yeşhedu innelmunafikıyne lekazibune.

 2. İttehazu eymanehum cunneten fesaddu 'ansebiylillahi innehum sae ma kanu ya'melune.

 3. Zalike biennehum amenu summe keferu fetubi'a 'ala kulubihim fehum la yefkahune.

 4. Ve iza reeytehum tu'cibuke ecsamuhum ve in yekulu tesma' likavlihim keennehum huşubun musennedetun yahsebune kulle sayhatin 'aleyhim humul'aduvvu fahzerhum katelehumullahu enna yu'fekune.

 5. Ve iza kıyle lehum te'alev yestağfir lekum resulullahi levvev ruusehum ve reeytehum yesuddune ve hum mustekbirune.

 6. Sevun 'aleyhim estağferte lehum em lem testağfir lehum len yağfirallahu lehum innallahe la yehdiylkavmelfasikıyne.

 7. Humulleziyne yekulune la tunfiku 'ala men 'ınde resulillahi hatta yenfaddu ve lillahi hazainussemavati vel'ardı ve lakinnelmunafikıyne la yefkahune.

 8. Yekulune lein reca'na ilelmediyneti leyuhricennel'e'azzu minhel'ezelle ve lillahil'ızzetu ve liresulihi ve lilmu'miniyne ve lakinnelmunafikıyne la ya'lemune.

 9. Ya eyyuhelleziyne amenu la tulhikum emvalukum ve la evladukum 'an zikrillahi ve men yef'al zalike feulaike humulhasirune.

 10. Ve enfiku mimma rezaknakum min kabli en ye'tiye ehadekumulmevtu feyekule rabbi lev la ahharteniy ila ecelin kariybin feassaddeka ve ekun minessalihıyne.

 11. Ve len yuahhırallahu nefsen iza cae eceluha vallahu habiyrun bima ta'melune.

YORUMLAR 1
 • Çiftçi 1 hafta önce Şikayet Et
  Sadakallahul azim Rabbimiz ne güzel söyledi
  Cevapla
DİĞER HABERLER
ANKA VE AKSUNGUR görüntüleri nefesleri kesti
Türkiye için de en ideal isimdi: Libya'yı karıştıran karar, iç savaş tehlikesi