Kuran-ı Kerim oku! Kuran kaç sayfa? Cüz cüz Kuran oku

Cüz cüz Kuran-ı Kerim okumak isteyenler genellikle dijital platformları tercih ediyor. Kuran Arapça okunuşu araştıranlar için 1-30 cüzleri arasındaki tüm sayfaları bir araya topladık. Diğer yandan da Kuran'ın ne zaman indiğini, kaç sayfadan, kaç cüzden, kaç ayetten ve hangi surelerden oluştuğu oldukça sık araştırılıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Kuran-ı Kerim oku! Kuran kaç sayfa? Cüz cüz Kuran oku
Kuran-ı Kerim oku! Kuran kaç sayfa? Cüz cüz Kuran oku
GİRİŞ 20.05.2022 12:41 GÜNCELLEME 20.05.2022 12:41

Kuran-ı Kerim cüz cüz internet ortamında okunmaktadır. Akıllı cihazlarla kolaylıkla ve pratik şekilde ulaşılabilen Kuran Arapça okunuşu bilgisayar hatlı olarak tercih edilmektedir. Bundan yola çıkarak Kuran'ın tüm cüzlerini bir arada topladık. 

Kuran'ı Kerim Müslümanların kutsal kitabıdır.  Hak din İslam'a göre, ayetleri Allah'u Teala tarafından indirilmiştir. Kuran'ın inme süreci,  Cebrail ismindeki melek yoluyla son Peygamber Hz. Muhammed'e  (S.A.V.) vahyedilmiştir. 

Kuran-ı Kerim cüzler halindedir ve surelerden oluşmaktadır. Bu kutsal kitapta kelimeler, ayetleri, ayetler sureleri, sureler cüzleri, cüzler ise Kuran'ın bütününü oluşturmaktadır. 

Kuran-ı Kerim

KURAN NE ZAMAN İNDİ? 

Kuran-ı Kerim 610'da Mekke'de (Nur Dağı'nın Hira Mağarasında) indi. Ancak Kuran sayfalarının tamamlanması 23 (13 yıl Mekke, 10 yıl Medine'de) yıl boyunca devam etti. 

KURAN KAÇ SAYFA? 

Kuran, 604 sayfadan oluşmaktadır. 

KURAN KAÇ CÜZ?

Kuran 30 cüzü kapsamaktadır. 

KURAN KAÇ AYET?

Kuran'da toplamda 6236 ayet mevcuttur. Halka arasında söylenen 6666 ayet olduğu söylentisi yanlış bilgidir. 

Kuran sureleri

KURAN SURELERİ

Kuran-ı Kerim'de 114 sure bulunmaktadır.  Fatiha'dan sonra başlayan ilk suresi Bakara Suresi, en son suresi ise Nas Suresi'dir. Kuran'da bulunan sureler şunlardır:

 • 1 - Fatiha

 • 2 - Bakara 

 • 3 - Âl-i İmrân 

 • 4 - Nisa 

 • 5 - Maide 

 • 6 - En'âm 

 • 7 - A'raf 

 • 8 - Enfâl 

 • 9 - Tevbe 

 • 10 - Yunus 

 • 11 - Hud 

 • 12 - Yusuf 

 • 13 - Ra'd 

 • 14 - İbrahim 

 • 15 - Hicr  

 • 16 - Nahl 

 • 17 - İsra 

 • 18 - Kehf 

 • 19 - Meryem 

 • 20 - Taha 

 • 21 E- nbiya 

 • 22 - Hac 

 • 23 - Mü'minun 

 • 24 - Nur 

 • 25 - Furkan 

 • 26 - Şu'ara 

 • 27 - Neml 

 • 28 - Kasas 

 • 29 - Ankebut 

 • 30 - Rum 

 • 31 - Lokman 

 • 32 - Secde 

 • 33 - Ahzab 

 • 34 - Sebe 

 • 35 - Fatır 

 • 36 - Yasin 

 • 37 - Saffat 

 • 38 - Sad 

 • 39 - Zümer 

 • 40 - Mü'min 

 • 41 - Fussilet 

 • 42 - Şura 

 • 43 - Zuhruf 

 • 44 - Duhan 

 • 45 - Casiye 

 • 46 - Ahkaf 

 • 47 - Muhammed 

 • 48 - Fetih 

 • 49 - Hucurat 

 • 50 - Kaf 

 • 51 - Zariyat 

 • 52 - Tur 

 • 53 - Necm

 • 54 - Kamer 

 • 55 - Rahman 

 • 56 - Vakı'a 

 • 57 - Hadid 

 • 58 - Mücadele 

 • 59 - Haşr 

 • 60 - Mümtehine 

 • 61 - Saf 

 • 62 - Cum'a 

 • 63 - Münafikun 

 • 64 - Teğabun 

 • 65 - Talak 

 • 66 Tahrim 

 • 67 - Mülk 

 • 68 - Kalem 

 • 69 - Hakka 

 • 70 - Me'aric 

 • 71 - Nuh 

 • 72 - Cin 

 • 73 - Müzzemmil 

 • 74 - Müddesir 

 • 75 - Kıyamet 

 • 76 - İnsan 

 • 77 - Mürselat 

 • 78 - Nebe

 • 79 - Nazi'at 

 • 80 - Abese 

 • 81 - Tekvir 

 • 82 - İnfitar 

 • 83 - Mutaffifin 

 • 84 - İnşikak 

 • 85 - Büruc 

 • 86 - Tarık 

 • 87 - A'la 

 • 88 - Gaşiye 

 • 89 - Fecr 

 • 90 - Beled 

 • 91 - Şems 

 • 92 - Leyl 

 • 93 - Duha 

 • 94 - İnşirah 

 • 95 - Tin 

 • 96 - Âlak 

 • 97 - Kadir 

 • 98 - Beyyine 

 • 99 - Zilzal 

 • 100 - Adiyat 

 • 101 - Kari'a 

 • 102 - Tekasür 

 • 103 - Asr 

 • 104 - Hümeze 

 • 105 - Fil 

 • 106 - Kureyş 

 • 107 - Ma'un

 • 108 - Kevser

 • 109 - Kâfirun

 • 110 - Nasr 

 • 111 - Tebbet 

 • 112 - İhlas

 • 113 - Felak 

 • 114 - Nas

Kuran cüzleri

KURAN CÜZLERİ

İşte Kuran-ı Kerim'in 30 cüzü... Her cüzün okunuşuna linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz... 

1. CÜZ

Kuran 1. Cüz oku! 1. Cüz Arapça okunuşu... Kuran-ı Kerim 1. cüzü... Kuran 1. Cüz oku! 1. Cüz Arapça okunuşu... 

2. CÜZ

Kuran 2. Cüz oku! 2. Cüz Arapça okunuşu... Kuran-ı Kerim 2. Cüz...Kuran 2. Cüz oku! 2. Cüz Arapça okunuşu... 

3. CÜZ

Kuran 3. Cüz oku! 3. Cüz Arapça okunuşu... 3. cüz oku ArapçaKuran 3. Cüz oku! 3. Cüz Arapça okunuşu... 

4. CÜZ

Kuran 4. cüz oku! 4. cüz kaç sayfa? Kuran 4. cüz Arapça okunuşu... Kuran 4. cüz oku! 4. cüz Arapça okunuşu...

5. CÜZ

Kuran 5. cüz oku! 5. cüz Arapça okunuşu...Kuran 5. cüz sayfaları...Kuran 5. cüz oku! 5. cüz Arapça okunuşu...

6. CÜZ

Kuran 6. cüz oku! 6. cüz oku Arapça! 6. cüz okunuşu (bilgisayar hatlı)Kuran 6. cüz oku! 6. cüz Arapça okunuşu...

7. CÜZ

Kuran 7. cüz oku! 7. cüz hangi sure? 7. cüz Arapça okunuşu...Kuran 7. cüz oku! 7. cüz Arapça okunuşu...

8. CÜZ

Kuran 8. cüz oku! Kuran 8. cüz sayfaları... 8. cüz oku Arapça (bilgisayar hatlı)Kuran 8. cüz oku! 8. cüz Arapça okunuşu...

9. CÜZ

Kuran 9. cüz oku! 9. cüz oku bilgisayar hatlı... 9. cüz sayfaları...Kuran 9. cüz oku! 9. cüz Arapça okunuşu...

10. CÜZ

Kuran 10. cüz oku! 10 cüz oku Arapça! 10. cüz bilgisayar hatlı...Kuran 10. cüz oku! 10 cüz Arapça okunuşu...

11. CÜZ

Kuran 11. cüz oku! Kuran 11. cüz kaç sayfa? 11. cüz oku bilgisayar hatlı...Kuran 11. cüz oku!11. cüz Arapça okunuşu...

12. CÜZ

Kuran 12. cüz oku! 12. cüz oku Arapça! 12. cüz sayfaları... Kuran 12. cüz oku! 12. cüz Arapça okunuşu...

13. CÜZ

Kuran 13. cüz oku! Kuran 13. cüz sayfası! 13. cüz okunuşu...Kuran 13. cüz oku! 13. cüz Arapça okunuşu...

14. CÜZ

Kuran 14. cüz Arapça oku! 14. cüz oku! Kuran 14. cüz okunuşu...Kuran 14. cüz Arapça oku! 14. cüz Arapça okunuşu...

15. CÜZ

Kuran 15. cüz oku! Kuran 15. cüz hangi sayfada? 15. cüz oku bilgisayar hatlı...Kuran 15. cüz oku! 15. cüz Arapça okunuşu...

16. CÜZ

Kuran 16. cüz oku! 16. cüz kaçıncı sayfada? Kuran 16 cüz bilgisayar hatlı...Kuran 16. cüz oku! 16. cüz Arapça okunuşu...

17. CÜZ

Kuran 17. cüz oku! 17. cüz kaçıncı sayfa? Kuran 17. cüz Arapça okunuşu Kuran 17. cüz oku! 17. cüz Arapça okunuşu...

18. CÜZ

Kuran 18. cüz Arapça okunuşu! 18. cüz kaçıncı sayfa? 18. cüz oku bilgisayar hatlı...Kuran 18. cüz  oku! 18. cüz Arapça okunuşu...

19. CÜZ

Kuran 19. cüz oku! 19. cüz kaçıncı sayfa? Kuran 19. cüz bilgisayar hatlı...Kuran 19. cüz oku! 19. cüz Arapça okunuşu...

20. CÜZ

Kuran 20. cüz oku! 20. cüz kaçıncı sayfa? 20. cüz hangi sureler var? Kuran 20. cüz oku! 20. cüz Arapça okunuşu...

21. CÜZ

Kuran 21. cüz oku! Kuran 21. cüz kaçıncı sayfada? 21. cüz okunuşu...Kuran 21. cüz oku! 21. cüz Arapça okunuşu...

22. CÜZ

Kuran 22. cüz oku! 22. cüz kaçıncı sayfa? 22. cüz oku bilgisayar hatlı...Kuran 22. cüz oku! 22. cüz Arapça okunuşu...

23. CÜZ

Kuran 23. cüz oku! 23. cüz kaçıncı sayfa? 23. cüz okunuşu...Kuran 23. cüz oku! 23. cüz Arapça okunuşu...

24. CÜZ

Kuran 24. cüz oku! 24. cüz kaçıncı sayfa? 24. cüz oku bilgisayar hatlı Kuran 24. cüz oku! 24. cüz Arapça okunuşu...

25. CÜZ

Kuran 25. cüz oku! 25. cüzde hangi sureler var? Kuran 25. cüz kaçıncı sayfada?Kuran 25. cüz oku! 25. cüz Arapça okunuşu...

26. CÜZ

Kuran 26. cüz oku! 26. cüz kaçıncı sayfa? 26. cüz Arapça oku...Kuran 26. cüz oku! 26. cüz Arapça okunuşu...

27. CÜZ

Kuran 27. cüz oku! 27. cüz kaçıncı sayfa? 27. cüz oku Arapça...Kuran 27. cüz oku! 27. cüz Arapça okunuşu...

28. CÜZ

Kuran 28. cüz oku! 28. cüz kaçıncı sayfa? 28. cüzün başında yer alan surenin adı...Kuran 28. cüz oku! 28. cüz Arapça okunuşu...

29. CÜZ

Kuran 29. cüz oku! Kuran 29. cüz kaçıncı sayfa? 29. cüzün başında yer alan surenin adı...Kuran 29. cüz oku! 29. cüz Arapça okunuşu...

30. CÜZ

Kuran 30. cüz oku! 30. cüz oku Arapça! 30. cüz sureleri...Kuran 30. cüz oku! 30. cüz Arapça okunuşu...

HATİM DUASI

Hatim Duası Arapça oku! Kuran Hatim Duası Arapça...Hatim Duası Arapça oku! Kuran Hatim Duası Arapça...

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Rusya, nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat başlattı
Akrabalarını belediyeye dolduran CHP’li başkandan akla ziyan savunma!