Kadir Gecesi duaları nelerdir, hangi dualar okunur? Kadir Gecesinde nasıl ibadet edilir?

Kadir Gecesinde okunacak dualar araştırılmaya başladı. Ramazan ayında bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde Müslümanlar dua eder, namaz kılar ve zamanını ibadetle geçirir. Kadir Gecesi ibadetleri internette sorgulanıyor. Peki Kadir Gecesi duaları nelerdir, hangi dualar okunur? Kadir Gecesinde nasıl ibadet edilir?

Kadir Gecesi duaları nelerdir, hangi dualar okunur? Kadir Gecesinde nasıl ibadet edilir?
Kadir Gecesi duaları nelerdir, hangi dualar okunur? Kadir Gecesinde nasıl ibadet edilir?
GİRİŞ 16.04.2023 19:16 GÜNCELLEME 17.04.2023 05:25

Ramazan ayının 27. gecesinde gerçekleşen Kadir Gecesi, Müslümanlar için oldukça önemlidir. Kadir Gecesinde Cebrail aracılığıyla Peygamber Efendimiz'e  (s.a.v) Kur'an-ı Kerim vahyedilmeye başlamıştır. Bu önemli gecede, Peygamber Efendimiz'in Kadir Gecesi duası, Kadir Gecesinde okunacak dualar, tesbihler merak ediliyor. Peki Kadir Gecesi duaları nelerdir, hangi dualar okunur? Kadir Gecesinde nasıl ibadet edilir?

KADİR GECESİ DUALARI NELERDİR?

Kadir Gecesi duaları için dini kaynaklarda şu bilgiler yer almaktadır:

Hz. Aişe bir gün Peygamberimize, "Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?" diye sorduğunda Peygamberimiz şöyle buyurdu:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni."  (Tirmizi, Deavât 84). 
Bu duayla okunduktan sonraKur'an-ı Kerim'de bulunan Fatiha, Nas gibi sureler de okunarak dua edilebilir.

KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde “İnanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini” müjdelemiştir. (Buhari, 
Fazlu Leyleti’l-Kadr, 1)

Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevi işlerinden uzaklaşıp itikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadet için uyanık tutardı.

Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmet de iner. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir. Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikle ve ibadetlerle ihya eden kimse Allah katında yüksek yer ve şeref sahibi olur.

KADİR GECESİNDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerde bulunan dua olarak da edebileceğimiz sure ve ayetler şöyledir:

FATİHA SURESİ 1-5. AYETLER

Okunuşu: "Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn."

Türkçe anlamı: Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

BAKARA SURESİ 67. AYET

Okunuşu: "...Eûzu billâhi en ekûne minel câhilîn."

Türkçe anlamı: “...Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım.”

BAKARA SURESİ 127. AYET

Okunuşu: “Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemiy’ul’aliym.”

Türkçe anlamı: "...Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin."

BAKARA SURESİ 128. AYET

“Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min zürriyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb’aleynâ inneke entettevvâbürrahıym.”

Türkçe anlamı: "Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin."

BAKARA SURESİ 201. AYET

Okunuşu: “...Rabbenâ âtina fiyddünyâ haseneten ve fiyl’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.”

Türkçe anlamı: "…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!"

AL-İ İMRAN SURESİ 8. AYET

Okunuşu: “Rabbenâ lâ tüzığ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledünke rahmeten, inneke entel vehhâb.”

Türkçe anlamı: “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.”

ARAF SURESİ 155. AYET

Okunuşu: "...Ente veliyyunâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrul gâfirîn."

Türkçe anlamı: “...Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin!”

YUNUS SURESİ 85. AYET

Okunuşu: “Fe kâlû alâllâhi tevekkelnâ, rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lil kavmiz zâlimîn.”

Türkçe anlamı:  "Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!"

HUD SURESİ 47. AYET

Okunuşu: "Rabbi innî eûzu bike en es'eleke mâ leyse lî bihî ilm(ilmun), ve illâ tagfirlî ve terhamnî ekun minel hâsirîn."

Türkçe anlamı:  “...Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.”

YUSUF SURESİ 101. AYET

Okunuşu: "...Teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn."

Türkçe anlamı:  “…(Ey Rabbim!) Beni müslüman olarak vefât ettir ve beni sâlihler arasına kat!”

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?

Kadir Gecesi için yapılması gereken ibadetler içinde bol bol dua etmek, tövbe etmek, nafile veya kaza namazı kılmak, Kur'an okumak,  tesbih çekmek, sadaka vermek, tefekkür etmek ve helalleşmek sayılabilir. Bu geceye özel olan Kadir Gecesi namazı kılınabilir.

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri Dualar ve Zikirler kitabında Kadir Gecesi namazı şöyle anlatılmaktadır:

Evvelâ iki rekat namaz, her rekatta Fâtiha’dan sonra yedi kere İhlâs-ı şerîf okunacak, selâmdan sonra yetmiş kere istiğfar edilecektir. Sonra yine iki rekat namaz, her rekatta Fâtiha’dan sonra üç kere İhlâs ve selâmdan sonra şu duâ okunacak:


Anlamı: “Dâimâ ayakta ve uyanık olan zâtı tesbih ederim. Dâimâ vâr olan zâtı tesbih ederim. Hiçbir zaman gâfil olmayıp dâimâ muhafaza eden zâtı tesbih ederim. Cömert olup cimrilik yapmayan zâtı tesbih ederim. Cezâlandırmada acele etmeyip merhametle muâmele eden zâtı tesbih ederim. Allah’ı tesbih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ın tevfîki iledir. Sen’i tesbih ederim ey Alîm, Sen’i tesbih ederim ey Azîm! Benim pek büyük olan günahlarımı mağfiret eyle!”

Nur Saydan Haber7.com - SEO Editörü
Haber 7 - Nur Saydan
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Hala görevde: Yahudi olmayan kadınlara 'tecavüz' fetvası!
Uzaydaki 7. yılını tamamladı:  "Dünyanın etrafını 37 bin 378 kez turladı"