Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS şartsız personel alımı! Başvuru şartları..

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı bünyesine KPSS şartı olmadan sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki şartlar neler?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS şartsız personel alımı! Başvuru şartları..
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS şartsız personel alımı! Başvuru şartları..
GİRİŞ 30.03.2019 09:07 GÜNCELLEME 30.03.2019 09:07

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere; KPSS şartsız sözlü sınav sonucu iki kişilik sözleşmeli pilot alımı yapılacak. İşte detaylar…

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak

 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı engeli bulunmamak

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1) Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak,

2) Ülke genelinde çalıştırılmayı, Ulusal ve uluslararası yapılacak tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,

3) Verilen görevle ilgili 7/24 zaman esasına göre çalışmayı kabul etmek,

4) Kurumda göreve başladıktan sonra 3 yıl süre zarfında sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmemek,

5) Türk Silahlı Kuvvetleri veya hava uçuş eğitim kurumlarından pilot lisans ve sertifikasına sahip olmak,

6) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-1 uyarınca alınmış "Uçuş Ekibi Lisansı" na sahip olmak,

7) Başvuru tarihi itibariyle geçerli minimum CPL(A) / IR (A) lisansı ve çift motor IR lisansına sahip olmak ve ayrıca ATPL teori sınavlarını geçtiğine dair belgesi olmak,

8) Toplamda en az 1000 saat uçmuş olmak (Simülatör uçuşları hariç) ve bu uçuşlarını SHGM kurallarına göre düzenlenmiş "Pilot Uçuş Kayıt Defterinden" belgelemek,

9) Başvuru tarihi itibarı ile ICAO EK-1 / SHT-MED’e göre 1. Sınıf sağlık sertifikasına (OML kısıtlaması bulunmayan) sahip olmak,

10) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Ek-1’ deki ve SHT-MED' deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir. Sağlık kurulu raporunun süresinin başvuru tarihi itibariyle 28/3/2019 PERŞEMBE AHMET ÇEŞİTLİ 3009 disket 2 geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca sağlık raporunda OML kısıtlaması olmamalıdır.(Adaylar aldıkları sağlık kurulu raporunu başvuru esnasında yanında getirecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE YERİ :

Adaylar, sözlü sınava katılmak amacıyla; 25/03/2019 - 29/03/2019 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına bizzat başvuracaklardır.

- Kimlik belgesi,

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

-Özel şartlar ve sağlık şartlarında belirtilen belgeler, e) Ekte sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak olup, bir tanesi müracaat edilen birime teslim edilecek, diğer nüshası sözlü sınav esnasında adayların yanında bulundurulacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI:

- Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü sınava çağırılacaktır.

- Sınavın yeri ve tarihi www.tkgm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav, adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

d) Davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu,

e) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Tümgeneral Ala anlattı: Hayatımdaki en önemli olay! Erdoğan gece 02:00'de aradı...
Yine F-35 yine sorun: Pilot nasıl kaçacağını şaşırdı