Jandarma Genel Komutanlığı Subay alımı devam ediyor!

Jandarma Genel Komutanlığı, KPSS - ALES şartı ile veya KPSS - ALES şartı olmadan haberimizde yer alan branşlara muvazzaf erkek ve kadın subay alımı yapılıyor. İlanın özel başvuru şartları, ilana nasıl başvuru yapılacağı ve merak edilenleri sizler için hazırladık.

Jandarma Genel Komutanlığı Subay alımı devam ediyor!
Jandarma Genel Komutanlığı Subay alımı devam ediyor!
GİRİŞ 19.02.2021 08:58 GÜNCELLEME 19.02.2021 08:58
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlı olduğu birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı’na aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay temini yapılacaktır. Peki 2021 yılı muvazzaf subay alımı başvuru şartları neler? Jandarma hangi kadrolara subay alımı yapıyor? 

HANGİ KADROLARA  ALIM YAPILACAK?

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

(2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak, 

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek, 

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek, 

(5) Adaylar tarafından; 

(a) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS’de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES’ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak, 

(b) Muvazzaf olarak temin edilecek olan Tabip ve Diş Tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmamaktadır. 

(c) Muvazzaf olarak temin edilecek Hukuk branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS’de; Hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES’ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak, 

(ç) Muvazzaf olarak temin edilecek Veteriner branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS’de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES’ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak, 

(d) Şehit ve malul eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit ve malul eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80’ini almış olmak, 

(6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 

(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), 

(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.), 

(c) Muvazzaf Tabip ve Diş Tabibi Subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, (8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve; 

(a) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak, (b) Hukuk branşı için ise Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde EK-D değerlendirme çizelgesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı general/amiral, subay ve astsubayların hastalıklarına göre görevlendirilecekleri branşları gösteren 

(2) numaralı branş belirleme çizelgesinde hukuk branşından subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak, 

(9) Hukuk branşına başvuru yapacak adaylara yönelik ayrıca; 

(a) Hukuk fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki bir hukuk fakültesinden mezun olmak, 

(b) Dış kaynaktan temin edilecek ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek subay adayları ve öğrenciler için Temin Yönetmeliklerinde subay adayları ve öğrencilere yönelik belirlenen nitelikleri haiz olmak, 

(c) İlgili mevzuat doğrultusunda belirlenen sınavlardan gerekli taban puanlara sahip olmak ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde başarılı olarak belirlenmiş kontenjana girmek, 

(10) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, (11) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, 

(12) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak, 

(13) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, 

(14) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, 

(15) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, 

(16) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, 

(17) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, 

(18) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak, 

(19) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

(20) Hamile olmamak

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yaş Şartı: 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 27 yaşını bitirmemiş olmak, Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak, Muvazzaf Tabip ve Diş Tabibi Subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş olmak şartları aranacak.

Eğitim Şartı: Alım yapılacak branşa göre adayların En a dört yıl eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmak. Yurt dışında eğitim almış olan adaylar ise YÖK onaylı denklik belgesine sahip olmak gereklidir.

KPSS Şartı: Sözleşmeli olarak yapılacak branşlar için adayların 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından ve ALES'ten 65 puan, Hukuk sınıfı için 70 puan almış olmak gereklidir. KPSS ve ALES şartı olmaksızın ise tabip alımı yapılacak. KPSS puanına göre dağılım şöyledir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular; 17 Şubat 2021 günü başlayıp, 28 Şubat 2021 günü saat 23.59’da sona erecektir.

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. 

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

YORUMLAR 1
  • şakacı 3 yıl önce Şikayet Et
    Alakalı değil ama üniversitelerin lisans bölümünden mezun 20 yaşını aşmamış ve en az 4 yıl iş tecrübesi şartı arayan özel okullar geldi aklıma...
    Cevapla
DİĞER HABERLER
Akıncı İHA Reisi'nin helikopterini 2 saatte tespit etti: Dakika dakika neler yaşandı?
Reisi'yi taşıyan helikopter transponder'ı kapalı mı uçuş yaptı?