Harran Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Son başvuru ne zaman?

Harran Üniversitesi en az lise mezunu ve KPSS 60 puan ile 107 personel alımı tüm hızı ile devam ediyor. Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolara ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum 25 Ocak 2022 tarihine kadar başvuruları toplamaya devam edecek. İşte detaylar...

Harran Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Son başvuru ne zaman?
Harran Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Son başvuru ne zaman?
GİRİŞ 19.01.2022 09:36 GÜNCELLEME 19.01.2022 09:37

Harran Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 107 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Hemşire, Eczacı, Biyolog, Diyetisyen, Sağlık Teknikeri, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Mühendis, Büro Personeli, Diğer Sağlık Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarına en az lise mezunu adaylar arasından istidam sağlayacak. Ayrıca başvuru şartları ve tarihini tüm detayları yayınlanan ilan ile açıklayan kurum, beraberinde en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte kadrolar ve kontenjanlar...

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Harran Üniversitesi personel alımı başvurusu için adayların gerekli belgelerle birlikte üniversitenin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunması gerekiyor.

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Harran Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 11 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 25 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.

Harran Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar (1)Harran Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar (2)Harran Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar (3)Harran Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar (4)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1)Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe/Başvuru Formu (http://personel.harran.edu.tr/) adresinden elektronik ortamda ve eksiksiz doldurulacaktır. 

2) 2020 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.) 

3) Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü fotokopisi veya karekodlu e-devlet kapısı çıktısı) 

4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. 

5) Kimlik Fotokopisi 

6) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna yapıştırılmış olacak) 

7) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan özel güvenlik kimlik kartının aslı ve fotokopisi. (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 14'üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.) 

8) Başvurulan unvanda isteniyor ise çalışma belgesi (ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi tamamlamış olması ve ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı gerekmektedir.) 

9) Başvurulan unvanda isteniyor ise SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır)

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a-) Türk Vatandaşı olmak, 
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. 
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Lise mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak. 

3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.) 

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

RESMİ İLAN METNİ

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
AB'yi karıştıran pazarlık! Meloni iddialarına jet yalanlama!
Sivas'ta 50 bin TL maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar