Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 4175 personel alım tercih sonuçları açıklandı! Belgeler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 4175 personel alımı için başlattığı süreçte sona gelindi. Hatırlanacağı üzere 6 Mayıs'ta adayların sözlü sınav sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanmış, bu tarihten sonra tercihler yapılmıştı. Bugün itibariyle tercih sonuçları da duyuruldu. Peki, yerleştirme işlemleri için hangi belgeler gerekiyor? İşte, Bakanlığın açıklama metni...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 4175 personel alım tercih sonuçları açıklandı! Belgeler...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 4175 personel alım tercih sonuçları açıklandı! Belgeler...
GİRİŞ 03.06.2022 19:46 GÜNCELLEME 03.06.2022 19:46

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 4175 personel alım işlemlerinde yerleştirme sonuçları 3 Haziran Cuma günü itibariyle duyuruldu. Bilindiği üzere, adaylar arasında yapılan sözlü sınavının sonuçları 6 Mayıs Cuma günü açıklanmıştı. Sınavı asli olarak kazanan adaylar, 6 Mayıs'tan itibaren, Bakanlığın internet adresi aracılığıyla tercihlerini yapmıştı. 3 Haziran'da bu tercih sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Şimdiki süreçte, Bakanlığın belirlediği tarihler aralığında adayların belge gönderimi yapması gerekiyor. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayınladığı tercih sonuçları!

TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENEBİLMEK İÇİN TIKLAYIN

BELGE TESLİMATI İÇİN SON TARİH!

Yerleştirme işlemleri sonucunda İl Müdürlüklerine atanan 4175 adayın, 3 Haziran-10 Haziran tarihlerinde, Bakanlığın adaylardan talep ettiği belgeleri hazırlaması ve karşı tarafa iletmesi gerekiyor. Bu doğrultuda, 10 Haziran Cuma günü mesai bitimi, son gün ve son tarih olarak belirlendi. Adaylar, Bakanlığın talep ettiği belgeleri şahsi olarak veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla gönderebilecek.

Sözlü mülakat örneği

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İÇİN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet adresinde, yerleştirme işlemleri sonucunda ataması yapılan adaylardan aşağıdaki belgeleri hazırlamaları talep edildi:

 • Atama Başvuru ve Beyan Formu (eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.)

 • E-Devlet Mezun Belgesi (karekodlu),

 • Mezun belgesini/diplomasını E-Devlet sisteminden alamayan adaylardan; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, iadeli taahhütlü posta ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,

 • Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan adaylar için; diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesinin; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, iadeli taahhütlü posta ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,

 • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

 • Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi 

 • Mesleğe İlişkin Belgeler,

 • Avukat pozisyonuna yerleşen adaylar için Avukatlık Ruhsatı (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, iadeli taahhütlü posta ile gönderecekler için noter tasdikli sureti),

 • 20/01/2022 itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmayan adaylar için aynı tarihte avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğuna ilişkin belge,

 • Kimlik fotokopisi,

 • KPSS Sonuç Belgesi,

 • Tercih Formu (Tercih yapıldıktan sonra çıktısı alınıp imzalanan tercih bildirim formu),

 • Çalışma Geçmişine İlişkin Belgeler

 • E-Devlet SGK Hizmet Dökümü Belgesi (karekodlu),

 • Kamuda görev yapan/yapmış olan adayların ilgili Kurum tarafından düzenlenen unvan ve statüsünü gösterir Hizmet Belgesi (işçi, memur, sözleşmeli, ek ders ücretli vb.),

 • Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

 • Mal Bildirim Formu

 • 3 adet vesikalık fotoğraf,

 • Evraklar yarım kapak karton dosyaya yukarıdaki sıra ile takılarak (1 no.lu belge en üstte olmak üzere) teslim edilecektir.

Bu belgeleri tamamlayan adayların en geç 10 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar teslimat yapması gerekiyor.

Sağlık kontrolü örneği

BELGE TESLİMATINDAN SONRA NE OLACAK?

Yine Bakanlığın yayınladığı açıklama metninin devam eden bölümünde, belgelerini teslim eden adaylara yönelik bilgilendirme yapıldı. Bu bilgilendirmeler arasında güvenlik soruşturması, askerlik durumu ve nakil olma hali gibi birçok kritik detay yer alıyor:

Belgelerini teslim eden adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında arşiv araştırması/güvenlik soruşturması yaptırılacak olup, ayrıca Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları incelenecektir. Adaylar belirtilen işlemlerin tamamlanması sonrasında göreve başlatılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı fesheden adaylardan, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarih itibariyle feshin üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar ile bu tarihte göreve devam etmekte iken aynı şekilde sözleşmesi feshedilen adayların ataması yapılmayacaktır.

Ancak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar çerçevesinde, kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi olmadığından bu durumdaki adayın;

Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olmakla birlikte; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükümlerinin kendilerine uygulanamadığını gösteren, görev yaptığı kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış belgeyi,

Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, eşinin kamu personeli olduğunu gösteren, ilgili kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış belgeyi,

Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, talebine esas teşkil eden (kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarına ait) üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporunun onaylı örneğini,

Unvan değişikliği kapsamında yerleşenlerin, görev yaptığı kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış, pozisyon unvanını içeren hizmet belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

Muvazzaf askerlik vazifesini yerine getirmekte olan adayların ilk aşamada birliklerinden alacakları muhtemel terhis tarihini gösterir resmi yazıyı Atama Başvuru ve Beyan Formu ekinde göndermeleri yeterli olup, askerden terhis olduktan sonra 30 (otuz) gün içinde yukarıda belirtilen atama belgeleri ile birlikte atanmak üzere başvuru yapmaları gerekmektedir.

Belirlenen süre içerisinde belge teslim etmek suretiyle atanma talebinde bulunmayan adaylar atanma hakkıdan vazgeçmiş sayılacaktır.

Sınav ilanında belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

Adaylar belgelerini yerleştirildiği ildeki Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne şahsen ya da iadeli taahhütlü posta ile teslim edebilecektir.

İL MÜDÜRLÜKLERİNİN ADRES BİLGİSİ

Önümüzdeki bir haftalık zaman diliminde belgelerini tamamlamak için efor sarf edecek olan adaylar, yerleştirme sonuçlarındaki İl Müdürlüklerine belge gönderimi yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 81 ildeki Müdürlükleri ve bu kurumların adres bilgileri için tıklayabilirsiniz.

Ramazan Dengiz Haber7.com - Editör
Haber 7 - Ramazan Dengiz
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Meteoroloji haritayı paylaştı: Dikkatli ve tedbirli olun!
Yalova'da organize suç örgütü çökertildi: Elebaşlar dahil 8 kişi yakalandı!