Şeyh Edebali Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvurular ne zaman bitecek?

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi en az 65 KPSS puan ile belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şeyh Edebali Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvurular ne zaman bitecek?
Şeyh Edebali Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvurular ne zaman bitecek?
GİRİŞ 17.03.2023 09:45 GÜNCELLEME 17.03.2023 10:09

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Büro Personeli ve Destek personeli kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, en az lise mezunu adaylar arasından görevlendirme gerçekleştireceğini belitti. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların en az 65 KPSS puanına sahip olmaları gerekiyor.

İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 4.321 temizlik görevlisi alımı yapılıyor! İŞKUR YENİ İLANLARİŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 4.321 temizlik görevlisi alımı yapılıyor! İŞKUR YENİ İLANLAR

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personel alımı başvuruları 10 Mart 2023 tarihinde başlayıp 24 Mart 2023 tarihine kadar devam ediyor.

Adaylar www.bilecik.edu.tr den temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte üniversitenin Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne şahsen veya noterden onaylı vekalet ile başvurularını yapmaları gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1. Müracaat formu (www.bilecik.edu.tr adresinden temin edilecektir. Müracaat formunda ilan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır.)

2. 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

3. Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ön yüzü, (Net ve okunur olmalıdır.)

5. OHAL illerinden müracaat edecekler için OHAL bölgesinde ikamet ettiğine dair belge (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

6. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni” ve “Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni”

7. SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)

8. Aranılan nitelikler kısmında istenilen belge ve sertifikalar

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5. Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları ilanın ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyor olmak,

8. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

10. İş tecrübeleri ve istenilen sertifikalar ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.

11. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

12. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

13. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

14. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
SGK uzmanı rakam verdi: En düşük emekli maaşı beklentisi...
Bayram sonrası piyasalar nasıl? Dolar, Altın ve Bitcoin