YÖK en az lise mezunu personel alıyor! Şoför, Aşçı, Temizlik Görevlisi, Garson, Bulaşıkçı, Güvenlik

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. İşte ayrıntılar...

YÖK en az lise mezunu personel alıyor! Şoför, Aşçı, Temizlik Görevlisi, Garson, Bulaşıkçı, Güvenlik
YÖK en az lise mezunu personel alıyor! Şoför, Aşçı, Temizlik Görevlisi, Garson, Bulaşıkçı, Güvenlik
GİRİŞ 20.03.2023 15:54 GÜNCELLEME 20.03.2023 15:54

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Kurulumuzda istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Şoför, Aşçı, Temizlik Görevlisi, Garson, Bulaşıkçı ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı.

İŞKUR ile en az ilkokul mezunu 22 bin 290 beden işçisi alımı! |İŞKUR iş ilanları|İŞKUR ile en az ilkokul mezunu 22 bin 290 beden işçisi alımı! |İŞKUR iş ilanları|

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı personel alımı başvuruları 15 Mart 2023 tarihinde başlayıp 29 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1- Başvuru formu (Kurulumuz internet sayfasında bulunmakta olup formda fotoğrafı olmayan adayın başvurusu geçersiz kabul edilecektir.).

2- Mezun belgesi.

3- 2022 yılı KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi.

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

5- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge.

6- Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu e-devlet çıktısında meslek kodu ve primli gün sayısı aranacaktır).

7- Şoför adaylar için sürücü belgesi, SRC2 belgesi ve psikoteknik belgesinin fotokopisi.

8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvurular için boy- kilo durumunu gösterir sağlık raporu ile silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi.

9- Başvuru yapılan pozisyon için istenilen belge veya sertifika.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşımak;

a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç. Erkekler için askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
e. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

2- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun

4. maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. 4- Başkanlığımız her aşamada ilanı iptal etme veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

6- Ön lisans mezunlarının başvurularında 2022-KPSSP93, ortaöğretim mezunlarının başvurularında 2022-KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.

7- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla pozisyon için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

8- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Atama kararları Resmi Gazete'de
Dünyaca ünlü üniversiteden İsrail kararı! Tüm dünyaya duyurup feshettiler