Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alacak! KPSS'li veya KPSS'siz başvuru imkanı...

Jandarma Genel Komutanlığı KPSS’li veya KPSS’siz sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Müracaat edecek adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Peki başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alacak! KPSS'li veya KPSS'siz başvuru imkanı...
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alacak! KPSS'li veya KPSS'siz başvuru imkanı...
GİRİŞ 09.04.2023 10:39 GÜNCELLEME 09.04.2023 10:45

Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak. Farklı kadrolarda ve unvanlarda görevlendirilecek adayların başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağına dair bilgileri paylaşıyoruz.

KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

 • Müracaat tarihinin son günü olan 17 Nisan 2023 tarihi itibariyle (İnternetten yapılan başvurunun son günü) 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak, 

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

 • Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak, 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

 • Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak, 

 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, 

 • Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak (Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak), 

 • Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI 

 1. KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, belirtilen kontenjanın on katı aday ile son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı “mesleki yeterlilik bilgisi ve mülakat sınavı’’na çağrılacaktır. [Sınavın icra edileceği tarih dikkate alınarak KPSS puanı 2 yıl, YDS puanı 5 yıl geçerlidir.]

 2. Tablo’da ilân edilen unvan için, unvanın karşısında belirtilen “personelde aranan nitelikler” bölümündeki temel niteliklerini sağlamak, (“Tercih Sebepleri” ise değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.)

 3. Fakültelerin 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

 4. Belirtilen yükseköğretim kurumlarının dışında kalan 4 yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 5. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olmak. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

 6. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.), 

 7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

 8. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

 9. Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

 10. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak, 

 11. Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak, 

 12. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak, YDS veya Yükseköğretim Kurulunca YDS dengi sınavlardan puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın YDS puanı (0) olarak dikkate alınır.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular; 03 Nisan 2023 günü başlayıp, 17 Nisan 2023 günü saat 23.59’da sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne eDevlet kapısı üzerinden yapılacaktır. E-devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

Ahmet Işık Haber7.com - SEO Editörü
Haber 7 - Ahmet Işık

Editör Hakkında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden (İngilizce-Almanca) 2015 yılında mezun oldu. 6 yıllık gazeteci. TRT’de staj yaptı. Haber7.com’da mesleğe ilk adımı atarak internet haberciliğine başladı. Halen Haber7.com’da SEO editörü olarak görev yapmaktadır.
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları: GBT, KKB, findeks raporu
Trump'n suikastçisi kötü nişancı olduğu için lise atış takımına alınmamış