Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 60 KPSS ile personel alıyor! Şartlar, kadrolar ve başvuru sayfası

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde en az lise mezunu ve 60 KPSS puanı ile sözleşmeli personel alınacak. Kadrolar, ilanın şartları ve nasıl başvuru yapılacağına dair bilgiler haberde.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 60 KPSS ile personel alıyor! Şartlar, kadrolar ve başvuru sayfası
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 60 KPSS ile personel alıyor! Şartlar, kadrolar ve başvuru sayfası
GİRİŞ 12.04.2023 12:00 GÜNCELLEME 12.04.2023 12:01

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda ve unvanlarda 33 kişilik personel alacağını açıkladı. sas alınarak (Gemi Adamı Pozisyonu Hariç) sıralama yapmak suretiyle personel alımı yapılacaktır. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 11 Nisan 2023- 25 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

Personel Alımı Yapılacak Kadrolar

 • 10 Büro Personeli,

 • 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

 • 4 Sağlık Teknikeri,

 • 1 Tekniker,

 • 1 Teknisyen,

 • 15 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi),

 • 1 Gemi Adamı (Usta Gemici),

Genel Başvuru Şartları

 1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak. 

 2. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak (Gemi Adamı Pozisyonu Hariç). Öğrenim durumu lisans olan pozisyonlara başvuracaklar için KPSSP3; ön lisans olan pozisyonlara başvuracaklar için KPSSP93; ortaöğretim (lise ve dengi) olan pozisyonlara başvuracaklar için KPSSP94 puan türü esas alınacaktır. 

 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

 4. 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak. 

 5. “7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca çalıştırılacağı birime göre yaptırılacak “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” sonucu olumlu olmak. 

Özel Başvuru Şartları

Başvuru İçin Gereken Belgeler

1- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adlî sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. 

2- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgeleri 

3- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için özel güvenlik kimlik kartı 

4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla, istenen boy-kilo şartına sahip olduğuna ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı belge 

5- Sertifika istenen pozisyon için ilgili sertifikalar (Başvuru tarihleri içerisinde alınmış belgeler kabul edilmeyecektir.)

 6- Tecrübe istenen pozisyonlar için Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz etmelidirler.) 

7- Tüm pozisyonlar için emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin belge (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak ya da SGK’dan alınabilir. Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.) 

8- Tüm pozisyonlar için resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecek olup “vardiyalı çalışma sistemi” uygulanacak pozisyonlar için kurul raporunda ayrıca “vardiyalı çalıştırılabilir.” ibaresinin yazması gerekmektedir.)

9- Gemi Adamı (Usta Gemici) unvanlı pozisyon için tüm belgelerin geçerlilik tarihleri güncel olmak kaydıyla; 

a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “Usta Gemici Yeterliliğinde” Gemi adamı Sertifikası 

b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “Kısa Mesafe Telsiz Operatörü” Yeterlilik Belgesi c) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “Aşçı yeterliliği” Sertifikası 

ç) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş STCW belgeleri; 

1. Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitim belgesi 

2. Temel ilkyardım eğitimi belgesi 

3. Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi belgesi 

4. Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi belgesi 

5. Can kurtarma araçlarını kullanma yeterliliği eğitimi belgesi 

6. Seyir vardiyası tutma belgesi 

7. Belirlenmiş güvenlik görevleri eğitimi belgesi 

8. Güvenlik farkındalık belgesi 

9. Güvenlikle ilgili tanıtım belgesi 

10. Gemi aşçı uygunluk belgesi 

d) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü onaylı güncel Gemi adamı sağlık yoklama belgesi 

e) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenmiş “Gümüş cankurtaran” belgesi 

f) En az 1 (bir) yıllık balıkçı gemilerinde çalışmış olduğunu gösterir belge (Türk Bayraklı gemilerde çalışanlar için Liman Başkanlıklarından onaylı deniz hizmet çizelgesi veya liman çıkış belgesi, yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları şirket yetkilisi ve kaptan onaylı kontrat/hizmet belgesi ile ilgili tarihlerde yurt dışına giriş çıkışlarını gösteren “Yurda Giriş/Çıkış Belgesi” ile belgelendirilecektir). 

* Balıkçı tayfası için düzenlenmiş sağlık raporları kabul edilmeyecektir. 

NOT: e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınacak belgelerin başvuru tarihleri içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Diğer türlü ibraz edilecek belgelerin sisteme asıllarının yüklenmesi esastır. Belgelerin noter ya da resmî kurumlarca onaylanmış suretleri de kabul edilecektir

Nasıl Başvuru Yaparım?

Başvurular, e-Devlet üzerinden “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 11 Nisan 2023- 25 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Başvuru işleminin süresi içerisinde hatasız ve eksiksiz olarak yapılmasından, istenilen belgelerin süresi içerisinde sisteme yüklenmesinden ve belgelerde vermiş oldukları beyanlardan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Ahmet Işık Haber7.com - SEO Editörü
Haber 7 - Ahmet Işık

Editör Hakkında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden (İngilizce-Almanca) 2015 yılında mezun oldu. 6 yıllık gazeteci. TRT’de staj yaptı. Haber7.com’da mesleğe ilk adımı atarak internet haberciliğine başladı. Halen Haber7.com’da SEO editörü olarak görev yapmaktadır.
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Eylem Tok ve oğlunun tutuklanmasına ilişkin detaylara ulaşıldı
Son dakika: Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!