Katip Çelebi Üniversitesi 50 KPSS ile personel alacak! Lise, ön lisans ve lisans mezunu...

Katip Çelebi Üniversitesi lise, ön lisans ve lisans mezunu 53 kişilik sözleşmeli personel alacak. Başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağına dair bilgiler haberde.

Katip Çelebi Üniversitesi 50 KPSS ile personel alacak! Lise, ön lisans ve lisans mezunu...
Katip Çelebi Üniversitesi 50 KPSS ile personel alacak! Lise, ön lisans ve lisans mezunu...
GİRİŞ 08.07.2024 12:13 GÜNCELLEME 08.07.2024 12:42
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

İzmir Katip Çelebi Üniversitesine bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 53 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

KONTENJAN DAĞILIMI NEDİR?

Lise Mezunu: 11 Destek Personeli, 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Şoför, 4 Teknisyen, 

Ön Lisans: 6 Tekniker, 7 Büro Personeli, 

Lisans: 1 Diyetisyen, 2 Psikolog, 6 Büro Personeli, 4 Proje Destek Uzmanı 1.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (sağlık raporu ile belgelendirilecektir) .

6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

7- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

8- Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

9- Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun, başvuruda istenen puan ve üzeri almış olması gerekmektedir.

- Ortaöğretim mezunları için 2022 dönemi KPSS P94 puanı,

- Önlisans mezunları için 2022 dönemi KPSS P93

- Lisans mezunları için 2022 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.

10- Deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir (e-devlet ya da SGK sistemi üzerinden alınan doğrulama koduna sahip belgeler kabul edilir)

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 12- Sadece bir unvan için başvurulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

13- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir.

14- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

15- Başvuruda istenilen sertifikalar ilan tarihinden önce alınmış olmalıdır.

16- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1-Başvuru formu. (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.(e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)

4- KPSS Sınav Sonuç Belgesi.

5- Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.

6- Barkodlu SGK Hizmet Dökümü. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 

7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

8- 1 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır)

9- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.) 

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sayfası www.ikcu.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte Üniversitemiz Rektörlük evrak kayıt birimine şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta veya diğer kanallardan yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz sorumlu değildir. 

Ahmet Işık Haber7.com - SEO Editörü
Haber 7 - Ahmet Işık

Editör Hakkında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden (İngilizce-Almanca) 2015 yılında mezun oldu. 6 yıllık gazeteci. TRT’de staj yaptı. Haber7.com’da mesleğe ilk adımı atarak internet haberciliğine başladı. Halen Haber7.com’da SEO editörü olarak görev yapmaktadır.
YORUMLAR 1
  • Urfali 1 hafta önce Şikayet Et
    Neden 50 puan en yükseğinden başlayarak alsanıza. Nedir bu uygulama kpssiz alım . 50 puan alım. Çekinmeseler 20 30 puan diyecekler yazık personel alım sistemi ne hallere düştü.
    Cevapla
DİĞER HABERLER
Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları: GBT, KKB, findeks raporu
Trump'n suikastçisi kötü nişancı olduğu için lise atış takımına alınmamış