Kutlu Doğum'a özel 40 hadis

Tüm dünyayı, Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) anmak için, her yıl Rebiülevvel ayında organize edilen kutlu doğum haftası heyecanı sardı.

Kutlu Doğum'a özel 40 hadis
Kutlu Doğum'a özel 40 hadis
GİRİŞ 15.04.2012 00:43 GÜNCELLEME 15.04.2012 00:43

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) anmak için, her yıl Rebiülevvel ayında organize edilen,Peygamberimizin dünyayı teşrifleri olan Mevlid Rebiulevvel ayının 12. gecesi, asırlardır milletimiz tarafından "Mevlid Kandili" olarak kutlanmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, yüzyıllar önce bir ilim ve kültür bayramı şeklinde kutlanan mevlid geleneğini canlandırmayı amaçlamış, bu düşünce ile de Peygamberimizin doğum gününü içine alan haftayı, "Kutlu Doğum Haftası" olarak ilan etmiştir.

“Kim bana bir defa salât getirirse, Allah da ona on salât getirir ve on günahını affeder; on derece yükseltir.” (Nesei, Sehv, 55)

“Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar.” (Nesei, Sehv, 46)

1.) HADİS-İ ŞERİF;

Abdullah b. Amr Radıyallahu anh'dan rivayetle Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimizin hakkını tanımayan bizden değildir."

Ebu Davud, Sünen, Edeb, 58. H.No; 4943; el-Hâkim, el-Müstedrek ale's-Sahiheyn, c1.s.131. H.No; 209.

2.) HADİS-İ ŞERİF;

Abdullah b. Amr b. El-Âs Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Merhametli olanlara Rahman rahmet eder. Yerde olanlara merhamet edin ki gökte bulunanlarda sizlere merhamet etsin."

El-Beyhaki, Şua'bu'l-İman, c.7.s.476. H.No; 11048.

3.) HADİS-İ ŞERİF;

EL-Abbas b. Abdulmuttalib Radıyallahu anh Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini söylemiştir;" Allah Teala'ya rab olarak, İslam'a din olarak ve Muhammed'e (Sallallahu aleyhi ve sellem) peygamber olarak razı olan, imanın tadını tadar."

Müslim, Sahih, İman, 11. H.No; 56.

4.) HADİS-İ ŞERİF;

Enes Radıyallahu anh'dan rivayetle Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki, sizden biriniz ben ona babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz."

Buhârî, Sahih, İman, 8; Müslim, Sahih, İman, 69.

5.) HADİS-İ ŞERİF;

Enes b. Malik Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Kulun kalbi istikamet üzere olmadan, imanı istikamet üzere olamaz, dili istikamet üzere olmadan da kalbi istikamet üzere olamaz. Şerlerinden komşusu emin olmayan kişi cennete giremez."

Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.3. s.198; el-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.1. s.53.

6.) HADİS-İ ŞERİF;

Ümmü Habibe Radıyallahu anha'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Ademoğlunun her sözü aleyhinedir, lehine değil. Ancak marufu (hak ve doğru olanı) emretmek, münkeri (yasak ve çirkin olanları) nehyetmek ve Allah Azze ve Celle'yi zikir hariç."

İbn Mace, Sünen, Fiten, 12. H.No; 3974; el-Beyhaki, Şua'bu'l-İman, c.4.s. 246. H.No; 4954.

7.) HADİS-İ ŞERİF;

Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

" Bir grup bir mecliste otururlarda sonra Allah Teala'yı zikretmeden ve peygamberine Salavat-ı şerife okumadan ayrılırlarsa o meclis onlara kıyamet gününde ancak bir pişmanlık olur."

El-Hâkim, el-Müstedrek ale's-Sahiheyn, c.1. s. 668. H.No; 1810.

8.) HADİS-İ ŞERİF;

Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

" Ümmetimin içinden bana en şiddetli sevgisi olanlar, benden sonra gelip onlardan biri ehli ve malına karşılık beni görmek arzusunda olan insanlardır."

Müslim, Sahih, Cennet, 4. H.No; 12.

9.) HADİS-İ ŞERİF;

Sufyan b. Abdillah es-Sekafiyy Radıyallahu anh anlatıyor;

"Ya Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem bana İslam'dan bir söz söyleki ondan senden sonra kimseye sormayayım." dedim, şöyle buyurdu; "Allah Teaya'ya İman ettim de ve istikamet üzere /dosdoğru ol."

Müslim, Sahih, İman, 12. H.No; 60.

10.) HADİS-İ ŞERİF;

Zeyd b. Erkam Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

" Kim ihlaslı olarak "Lailâhe İllallah Muhammedun Resulullah" derse cennete girer." "Onun ihlası nedir" diye soruldu; "Kişiyi Allah Teala'nın haramlarınadan korumasıdır" buyurdu."

El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c. 1.s.18; et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Evsat, c.2. s.56.H.No; 1235.

11.) HADİS-İ ŞERİF;

Abdullah b. Amr b. El-As Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

" Sizden biriniz, hevası benim getirdiğime tabi olmadıkça iman etmiş olamaz."

Ed-Deylemi, el-Firdevs bi Me'suri'l-Hitab, c.5. s.153. H.No;7791;

ibn Receb, Câmiu'l-Ulumi ve'l-Hikem, c.2. s.393.

12.) HADİS-İ ŞERİF;،

Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Ümmetimin fesada uğradığı bir anda benim bir sünnetime yapışan için şehit sevabı vardır."

El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.1. s.172.

13.) HADİS-İ ŞERİF;

Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Benimle ümmetimin durumu; Bir adamın ateş yakıpta hayvanların ve böceklerin o ateşe hücum etmeleri gibidir. Ben ise sizin kemerlerinizden sıkıca tutuyorum sizler ise o ateşe yüz üstü girmeye zorluyorsunuz."

Müslim, Sahih, Fezail, 6. H.No; 2284.

14.) HADİS-İ ŞERİF;

İbn Abbas Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Kimin üç (erkek) evladı olur da onlardan birine "Muhammed" ismini koymaz ise cahillik etmiştir."

Et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, c.11.s.71. H.No;11077;el-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.8. s.49.

15.) HADİS-İ ŞERİF;

Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Kim bana bir defa salavat-ı şerife okursa Allah Teala ona on salat eder."

Müslim, Sahih, Salat, 17. H.No; 408.

16.) HADİS-İ ŞERİF;

Ebu'd-Derdâ Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

" Kim, sabaha ulaşınca on defa, akşam ulaşınca on defa bana salavat-ı şerife okursa kıyamet gününde benim şefaatim ona ulaşır."

El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.10. s.120.

17.) HADİS-İ ŞERİF;

Enes b. Malik Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Kim bana on defa salâvat okursa Allah Teala'da ona yüz salât eder."

el-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.10. s.163.

18.) HADİS-İ ŞERİF;

Enes B. Malik Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Kim bana yüz salâvat okursa Allah Teala onun iki gözünün arasına nifaktan ve ateşten berat yazar ve onu kıyamet gününde şehitler ile beraber bulundurur."

el-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.10. s.163.

19.) HADİS-İ ŞERİF;

Enes b. Malik Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Ben, insanlar diriltildiğinde onların ilk çıkanıyım, onlar huzura varınca onların hatibiyim ve onlar ümitsizleşince onların müjdecisiyim. Livaü'l-Hamd o gün benim elimdedir. Ben Rabbime karşı âdemoğlunun en üstünüyüm, bunda övünç yok."

Tirmizi, Sünen, Menakib, 1. H.No; 3610.

20.) HADİS-İ ŞERİF;

Cabir b. Abdullah Radıyallahu anh'dan rivayetle Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Ben peygamberlerin önderiyim, övünç yok. Ben, peygamberlerin sonuncusuyum, övünç yok. Ben şefaat edeceklerin ilkiyim, şefaat verilenenlerin de ilkiyim, övünç yok."

Ed-Dârimi, Sünen, Mukaddime,50; el-Heysemi, Mecmeu'z-Zevaid, c.8. s.254.

21.) HADİS-İ ŞERİF;

Ebu Hureyre Radıyallahu anh anlatıyor; Sahabe-i Kiram; " Ya Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberlik sana ne zaman vacip oldu /verildi ?" diye sordular. Buyurdu ki;

"Âdem Aleyhisselam ruh ile ceset arasındayken"

Tirmizi, Sünen, Menakıb, 1. H.No; 3609.

22.) HADİS-İ ŞERİF;

Cabir b. Semüre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Muhakkak ki ben, peygamberliğimden evvel Mekke'de bana selam veren taşları biliyorum. Ve onları şimdi de tanıyorum."

Müslim, Sahih, Fedail, 1. H.No; 2277.

23.) HADİS-İ ŞERİF;

İbn Abbas Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

" Allah Teala İsa Aleyhisselam'a ; "Ey İsa! (Aleyhisselam) Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem)'e iman et ve ümmetinden ona yetişecek olanlara da emret ona iman etsinler. " diye vahyetmiştir."

El-Hâkim, el-Müstedrek ale's-sahiheyn, c.2. s.671. H.No; 4227.

24.) HADİS-İ ŞERİF;

İbn Abbas Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Allah Teala İsa Aleyhisselam'a ;…"Muhammed olmasaydı Adem'i yaratmazdım, Muhammed olmasaydı cenneti ve cehennemi de yaratmazdım" diye vahyetmiştir.

El-Hâkim, el-Müstedrek ale's-sahiheyn, c.2. s.671. H.No;4227.

25.) HADİS-İ ŞERİF;

Ömer b. El-Hattab Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Cennet, ben oraya girene kadar tüm peygamberlere, benim ümmetim oraya girene kadar da tüm ümmetlere haram kılınmıştır."

El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.10. s.69.

26.) HADİS-İ ŞERİF;

Aişe Radıyallahu anha'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Ben, sizlerin mahiyeti gibi değilim, muhakkak ki Rabbim beni yediriyor ve içiriyor."

Müslim, Sahih, Sıyam, 12. H.No; 1105.

27.) HADİS-İ ŞERİF;

Cabir Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Muhakkak ki Musa Aleyhisselam hayatta sizlerin arasında olsaydı bana tabi olmaktan başka hiç bir şey ona helal olmazdı."

Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.3. s.338,387.

28.) HADİS-İ ŞERİF;

İbn Abbas Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

" Topluluklara ne oluyor da benim akrabalığımın fayda vermeyeceğini iddia ediyorlar. Her sebep ve nesep kıyamet gününde bitecektir. Ancak benim sebebim ve benim nesebim müstesna çünkü o dünya ve ahirette (fayda olarak) ulaşıcıdır."

El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.8. s.216.

29.) HADİS-İ ŞERİF;

İbn Abbas Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

" Allah Teala'yı nimetleri ile sizleri rızıklandırdığı için sevin, beni Allah Teala'nın sevgisinden dolayı sevin ve benim ehli beytimi de benim sevgim için sevin."

Tirmizi, Sünen, Menakıb, 31. H.No;3789.

30.) HADİS-İ ŞERİF;

Hz. Aişe Radıyallahu anha'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Kim şu din işimizde olmayanı sonradan uydurursa o ret olunmuştur."

Müslim, Sahih, Ekdıye, 8. H.No;1718; Buhârî, Sahih, İ'tisam,20;

31.) HADİS-İ ŞERİF;

Ebu Said el-Hudri Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; "Allah Azze ve Celle için üç hürmet vardır. Kim onları muhafaza ederse Allah Teala'da onu din ve dünya işinde muhafaza eder. Kim de onları muhafaza etmez ise Allah Teala'da onun için hiçbir şeyi muhafaza etmez; İslam'a hürmet, bana hürmet ve akrabalık bağım olanlara hürmet."

Et-Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, c.3.s.126. H.No;2881. el-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.9 S.168.

32.) HADİS-İ ŞERİF;

Osman b. Hanif Radıyallahu anh anlatıyor; Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem gözünde rahatsızlığı olan bir kişiye şöyle dua etmesini emretmişti;

"Allahım, ben rahmet peygamberi, peygamberin Muhammed vesilesi ile sana yöneldim ve senden istiyorum. (Ya Rasulullah ) ben senin vesilenle benim bu ihtiyacımın görülmesi hakkında rabbime yöneldim. Allahım onu bana şefaatçi kıl."

Tirmizi, Sünen, Daavât,118. H.No;3578; Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.4. s.138.

33.) HADİS-İ ŞERİF;

Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

" Ben sizin aranızda iki şey geride bıraktım; onlara yapıştığınız müddetçe asla sapıtmazsınız; Allah Teala'nın kitabı ve peygamberinin sünneti"

Malik, Muvatta, Kader, 1. H.No; 3.

34.) HADİS-İ ŞERİF;

Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;  "Ümmetimin tamamı cennete girecekler ancak, diretenler hariç. "Ya Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem direten kimdir?" dediler. "Bana itaat eden cennete girecek, bana isyan eden de muhakkak diretmiştir."buyurdu.

Buhari, Sahih, İ'tisam, 2.

35.) HADİS-İ ŞERİF;

Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan rivayetle

Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; "Sizi neyi yasakladıysam onu terk edin. Size neyi emrettiysem onu da gücünüz yettikçe yapın. Çünkü sizden öncekileri (gereksiz) çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleri helak etti."

Müslim, Sahih, Fedail, 37. H.No; 2337.

36.) HADİS-İ ŞERİF;

İbn Mes'ud Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; "Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanı onların bana en çok salâvat-ı şerife okuyanıdır."

İbn Hibban, Sahih, c.3. s.192. H.No;911.

37.) HADİS-İ ŞERİF;

Ali Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; " Rabbim bana; " Ey Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) razı oldun mu" diye nida edep bende; "Razı oldum ya rabbi" diyene kadar ben ümmetime şefaat edeceğim."

Ebu Nua'ym, Hilyetü'l-Evliya, c.3. s.179.

38.) HADİS-İ ŞERİF;

Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; "Makam-ı Mahmud; şefaat etmektir."

Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.2. s.478.

39.) HADİS-İ ŞERİF;

Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Benim şu kıblemi görüyor musunuz? Allah Teala'ya yemin ederim ki sizin rükûlarınızdan ve huşularınızdan hiç biri bana gizli değildir. Muhakkak ki ben sırtımın gerisinden sizleri görüyorum."

Buhârî, Sahih, Ezan, 88.

40.) HADİS-İ ŞERİF;

Ebu Hureyre Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;

"Kim beni rüyasında görürse yakza-uyanık halinde de görecektir. Çünkü şeytan benim suretime giremez.

Buhârî, Sahih, İlim 38; Ta'bir, 10; Müslim, Sahih, Rüya, 11.

YORUMLAR 11
 • İlker 1 yıl önce Şikayet Et
  Çok teşekkür ederim
  Cevapla
 • eylül büşra bloom 2 yıl önce Şikayet Et
  hoca PROJE İÇİN 100 VERDİ VALLA
  Cevapla
 • yürüyen uçak 6 ay önce Şikayet Et
  valla deme çarpılırsın
  Cevapla
 • Ayla 6 ay önce Şikayet Et
  Bencede
  Cevapla
 • isimsiz 2 yıl önce Şikayet Et
  Allahìnıza kurban
  Cevapla
 • eylül büşra bloom 2 yıl önce Şikayet Et
  o kadar da abartma ya altı üstü 40 adet hadis verilmiş
  Cevapla
 • neslihan topçuu 2 yıl önce Şikayet Et
  :( çok güzel
  Cevapla
 • Ecren 6 yıl önce Şikayet Et
  Eksik hadis. Hadis sayısı için başlıkta 40 denilmiş ama 33 hadis eklenmiş. Bilginize..
  Cevapla
 • Dilara 3 yıl önce Şikayet Et
  Aşağılara inersen 40 tane olduğunu görürsün.
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Guardian'dan alçak yazı: Erdoğan dünya için tehdit
ABD'den Rusya'ya çok sert uyarı: Son verin yoksa..