Doğuma girmeden önce hangi dualar okunur? Doğumu kolaylaştıran ayet ve sureler...

Allah'ın en büyük mucizelerinden biri olan doğum, kadınların en çok tedirgin olduğu ve heyecanlandığı süreçtir. Kadınların büyük bir özveri. heyecan ve zorluklarla geçirdikleri 9 ayın sonunda sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için maddi-manevi hazırlıklar yapılır. Bunun için doktor gözetimindeki kontroller dışında hamilelerin bol bol dua etmesi tavsiye de tavsiye edilir. Peki doğuma girerken hangi dua ve ayetler okunur?

Doğuma girmeden önce hangi dualar okunur? Doğumu kolaylaştıran ayet ve sureler...
Doğuma girmeden önce hangi dualar okunur? Doğumu kolaylaştıran ayet ve sureler...
GİRİŞ 06.12.2022 14:04 GÜNCELLEME 06.12.2022 14:04

Kadınlar için çok zor bir süreç olan hamilelik, anne adaylarının hem fiziksel hem de ruhsal çok fazla yorulmasına neden olmaktadır. Doğumun yaklaşmasıyla birlikte anne adaylarının kendileri ve bebekleri için kaygı ve korkuları artmaktadır. Doğum yapmaya hazırlanan kadının fiziksel ve ruhsal güçlü olması gerektiğinden hamilelik boyunca yapılması gereken tüm test ve kontrollerin ardından manen de kuvvetli kalması için anne adaylarının bol bol dualar etmesi tavsiye edilmektedir. Allah’ın en kutsal ve mübarek mucizesi olan doğum, fiziksel hazırlıkların dışında dualarla beklenmelidir. 

Doğuma Girerek Hangi Dualar Okunur?

Kadınların doktor kontrollerinde geçirdikleri 9 aylık süre dışında kendilerini ruhsal olarak doğuma hazır hissetmeleri ve doğumun kolay ve sorunsuz gerçekleşmesi için dualar edilir. Sürekli olarak Ayetel Kürsi, Nas ve Felak Surelerinin okunması dışında Araf Suresi 54. Ayetinin de okunması tavsiye edilmektedir. Doğuma girmeden önce her an ve tekrar tekrar okunması tavsiye edilen dua:

Araf Suresi 54. Ayet-i Kerimesi: 

'İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin.'

Meali: 

'Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.'

İsmi Azam duaları hangileridir? İsmi Azam duaları Arapça okunuşu...İsmi Azam duaları hangileridir? İsmi Azam duaları Arapça okunuşu...

Yunus Suresi 3. Ayet-i Kerimi:

İnne rabbekumu(A)llâhu-lleżî ḣaleka-ssemâvâti vel-arda fî sitteti eyyâmin śümme-stevâ ‘alâ al’arş(i)(s) yudebbiru-l-emr(a)(s) mâ min şefî’in illâ min ba’di iżnih(i)(c) żâlikumu(A)llâhu rabbukum fa’budûh(u)(c) efelâ teżekkerûn(e)

Meali:

Şüphesiz Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa hükümrân olan, her şeyi ve her işi yerli yerince yöneten Allah’tır. O’nun izni olmadan şefaat edebilecek hiç kimse yoktur. Rabbiniz Allah işte budur. Öyleyse O’na kulluk edin. Hâlâ düşünüp ders almayacak mısınız?

Birikmiş Tilavet Secdesi nasıl yapılır? Tilavet Secdesi ayetleri nelerdir?Birikmiş Tilavet Secdesi nasıl yapılır? Tilavet Secdesi ayetleri nelerdir?

Meryem Suresi 14. Ayet-i Kerimi:

Veberran bivâlideyhi velem yekun cebbâran ‘asiyyâ(n)

Meali:

Anne ve babasına da içten ve pek iyi davranan hayırlı bir evlattı. Asla zorba ve isyankâr biri değildi.

İnşirah Suresi:

Elem neşrah leke sadrek, Ve vada'na 'anke vizreke, Elleziy enkada zahreke, Ve refa'na leke zikreke, Feinne me'al'usri yüsren, İnne me'al'usri yüsren, Feiza ferağte fensab, Ve ila rabbike ferğab.

Meali:

Rahman ve Rahîm olan Allah´ın adıyla, (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

Tahmidiye Duası fazileti nelerdir? Tahmidiye Duası günde kaç defa okunur? Tahmidiye Duası fazileti nelerdir? Tahmidiye Duası günde kaç defa okunur?

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Sözde akademisyenlerin deprem açıklamalarına sert tepki
Bakanlardan Hatay'da önemli açıklamalar