Kenzül Arş Duası nedir, faziletleri nelerdir? Uzun Kenzül Arş duası Arapça okunuşu...

Kenzül Arş duası, Kuran-ı Kerim'in ayetlerinden ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in hadislerinden oluşan bir dua olduğu için okuması çok kıymetli ve faziletlidir. Sıkıntı ve darda kalan kimselerin Allah'a sığınarak okuması İslam alimleri tarafından önerilmektedir. Peki uzun Kenzül Arş duası hangisidir? İşte Kenzül Arş duası Arapça okunuşu...

Kenzül Arş Duası nedir, faziletleri nelerdir? Uzun Kenzül Arş duası Arapça okunuşu...
Kenzül Arş Duası nedir, faziletleri nelerdir? Uzun Kenzül Arş duası Arapça okunuşu...
GİRİŞ 26.01.2023 09:02 GÜNCELLEME 26.01.2023 09:02
Bu Habere 10 Yorum Yapılmış

Kezül Arş duası, birçok ayet ve hadisin bir araya getirilmesinden oluşturulan duadır ve sahih kaynaklı bir dua olduğu için okunması çok faziletlidir. Kezül Arş duası ile ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:

Kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allah (c.c),kıyamet günü yüzü ayın on dördü gibi parlak olur. Hatta bütün insanlar onu bir peygamber veya melek sanırlar. Cennete girmesi için Cennetten bir Burak getirilir. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer. Onun günahı denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş hac ve bin umre sevabı yazılır. Korkan kimse okursa, Allah onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa, Allah onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa doyurur, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa hastalığından kurtulur, dünya yahut ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa Allah istediğini verir. Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa, Allah onların şerlerinden korur ve Allah’ın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder. Borçlu olan okursa, Allah onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz. Eğer onu hasta olan yazıp üzerinde taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder.’ 

Ebu Bekir Sıddık (r.a) Kenzül Arş duasının okunması iyi ile ilgili şu sözleri söylemektedir: ‘Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i rüyamda gördüm.’

Kenzül Arş Duası Nedir?

Kenzül arş duası insanların başına gelen her türlü darlık, hastalık ve garabet, felaket ve şer gibi kötülüklerin def edilmesi, isteklerin kabul olması için okunan faziletli bir duadır. Kenzül arş duasının içerisinde Kuran-ı Kerim'den çeşitli ayetler ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) hadislerinden kısımlar bulunur. Bu duanın faziletli ve manevi değeri yüksek olduğu anlamını taşımaktadır.

Kenzül Arş duası Kuran-ı Kerim'de geçmese dahi sahih dualarından bir tanesidir. İmam Ali tarafından düzenlendiği varsayılan Mecmuatul Ahzap kitabında geçmektedir. Ayrıca Badiüzzaman Hazretlerinin 29. kıtabın da da bu duaya yer verilmiştir.

Kenzül Arş, her türlü hacet, dilek, hastalık ve olumsuz durumlarda okunması tavsiye edilen dualardan bir tanesidir. Allah'ın Hakk, Mübin, Adl, Hakem, Metin gibi mübarek isimleri kullanılarak, peygamberler ve melekler şahit gösterilerek dua edilmiştir.

           Kenzül Arş Sadece Arapça Mı Okunur?

Kenzül Arş duası Arapça'nın yanında Türkçe'de okunabilmektedir. Dua çok uzun olduğundan ezberlenmesi oldukça zordur. Bir kağıt üzerinden okunması tavsiye edilir. Duayı içten, samimi ve sadece Allah'tan bekleyerek okumanız yeterlidir.  Dua okunurken kelimelerin ve harflerin nasıl okunduğuna dikkat etmelisiniz. 

Kenzül Arş Duasının Faziletleri

Allah’ın türlü imtihanlarla kullarını sınadığı dünyada kulların çaresiz kaldıklarında Allah’a yönelip, sığınarak dua etmesi alimler ve Allah dostları tarafından tavsiye edilir. Kezül Arş duası özellikle kendini çaresiz, yalnız ve şanssız hissedenlerin okuması önerilir. Kendini çaresiz ve üzgün hisseden bir kişi abdestini alıp içtenlikle bu duayı okuyarak Allah’a dua ederse yakın zamanda derdine çare bulacağı rivayet edilmektedir. 

Kenzül Arş duası, Allah katında makbul gören ve geri çevrilmeyen güçlü dualardan bir tanesidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) başta olmak üzere Hz Ali, Hz Ebubekir, Hz. Osman ve Hz. Ömer tarafından duanın gücü ve hikmeti bir çok kez dile getirilmiştir. Her Müslüman kişinin ömründe en az bir kere bu duayı okuması tavsiye edilmiştir.

Zor duruma düşüldüğünde, başınız sıkıştığında ve yardıma ihtiyacınız olduğunda bu duayı düşünmeden okuyabilirsiniz. Duanın etkisini daha da artırması için öncelikle Fatiha, İhlas, Kafirun, Felak, Nas surelerinin üç defa okunduktan sonra bu duanın okunması gerekmektedir.  Bu duayı okuduğunuz takdirde bütün varlıkların şerrinden, her türlü hastalıklardan korunursunuz. 

         Kenzül Arş Duası Neden Okunur?

Kenzül Arş duası her bireyin okuması gereken güzel ve manevi bir duadır. Bu dua alimlere göre tüm içtenlikle ve teslimiyetle okunduğu takdirde mutlaka işe yaramaktadır. İç dünyasında sıkıntılar yaşayan kişiler bu duayı okuyarak kısa süre içerisinde huzura kavuşacaklardır.

Hayatta hep isteyip sahip olamadığınız ev, ara ve iş hayatında başarılı olma gibi sebeplerle okunabilir.

Sağlık sorunları yaşayanlar, Kenzül Arş duasını okuyarak şifa bulabilir.

Günlük hayatta yaşadığı bir olaydan olumsuz etkilenen ve depresyona giren kişiler Kenzül Arş duasını okuyarak huzura kavuştuğu görülmüştür.

Sınavda başarılı olmak isteyip stres yaşayanlar veya heyecanlananlar odaklanmak için bu duayı okuyabilirler.

Kenzül Arş Duası

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.

La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.

Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.

La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.
Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.

Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran venekîran aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâkebihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab

İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Kenzül Arş Duasının Arapça Okunuşu

 

Kenzül Arş Duası Türkçesi 

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.
Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in (a.s.) kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in (a.s.) kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in (a.s.) alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in (a.s.) avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in (a.s.) senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in (a.s.) sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur’da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim (a.s.) ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail (a.s.) kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak (a.s.) hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud (a.s.) hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup (a.s.) sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman (a.s.)  hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyüp (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa (a.s.) hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavun’un karısı Asiye (a.s.) sana hangi isminle seslendi de sen onu Cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır (a.s.) hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed (s.a.v.) sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah, Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.), ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın. Amin.

YORUMLAR 10
 • Zonguldaklı 1 yıl önce Şikayet Et
  Hz. Peygamber hiç bir zaman onun hürmetine, bunun hürmetine demez. Hem hadis ve ayetlerden oluşmakta deniyor, hem de Hz. Peygamberin ağzından "kim ömründe bir kere okursa ..." diye uydurulmuş. Kesin delili Hz. Peygamber hiç bir zaman şunu bunu üzerinde taşırsa diye söylemez. İyya Kena'büdü ve İyya Kenestain dedikten müslüman onun hürmetine, bunu yüzü suyuna diyemez......
  Cevapla
 • Şükrü 1 yıl önce Şikayet Et
  Daha önce duymuştum çok kuvvetli bir dua, zaten ayet ve hadislerden meydana gelmiş.Tavsiye ederim.
  Cevapla
 • Aaaa 2 yıl önce Şikayet Et
  Tarikatların uyduruklari gibi sanki
  Cevapla
 • Yavuz kocabay 1 yıl önce Şikayet Et
  ALLAH AZE VE CELLE FERMANI sizin duanız olmasa ne ehemmiyetiniz vardır sonuçta YARADANA yalvarıştır teslimiyettir tarikat demişsin ama çok cahilsin tarikat şeriat hakikat haktır sürü çobansız kalırsa kurt içine gırer dağıtır tarikatsız insanlarda aynı şeytan çepe çepe sarar helak kadar sörükler
  Cevapla
 • Sahipkıran 1 yıl önce Şikayet Et
  La bi yürü git... İnanmıyorsan senin bileceğin iş, inanana ne karışırsınız!
  Cevapla
 • Yasin 2 yıl önce Şikayet Et
  Bilmiyorsun saçmalama bari
  Cevapla
 • emre 2 yıl önce Şikayet Et
  SubhanAllah
  Cevapla
 • canocan. 2 yıl önce Şikayet Et
  biz insanlar buyuz biraz zora düştüğümüzde hemen allahın ipine sarıliyoruz ama başka zamanda haşa ne allahı ne allahın koyduğu hükümleri ne uyguliyan var nede kabulliyen var ve allahda büyüktür rahmetide gazabıda büyüktür ama rahmeti gazabının ünündedir ve gazabından da korumaliyızki hükmlerini bir nebze olsun yerıne getirmeliyız ..
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Filistin'deki katliam sonrası Türkiye'den son dakika İsrail açıklaması!
CHP, İsrail destekçisi şirkete can simidi oldu! İBB kaynakları mı kullanılıyor?