Peygamberimizin rızık duası nasıl okunur? Para, bolluk ve bereket duası...

Kazancın artması ve paranın bereketli olması için bazı duaların okunması tavsiye edilir. Bu duaların okunup okunmamasıyla ilgili kesin bir hüküm olmasa da Allah'ın kelamları olarak niyet edilip okunması çok kıymetlidir. Peki bol helal para kazanmak için hangi dua okunur? İşte bereket duası...

Peygamberimizin rızık duası nasıl okunur? Para, bolluk ve bereket duası...
Peygamberimizin rızık duası nasıl okunur? Para, bolluk ve bereket duası...
GİRİŞ 07.01.2023 14:10 GÜNCELLEME 07.01.2023 14:10
Bu Habere 2 Yorum Yapılmış

Peygamber Efendimiz (s.a.s), bolluğun ve bereketin hayatımızdan eksilmemesi için okuduğu ve okumayı tavsiye ettiği dualar bulunmaktadır. Her gün okumayı alışkanlık haline getirildiğinde yaşadığı maddi sıkıntıların son bulacağı rivayet edilir. Bolluk ve bereket dualarının okunmasının yanında evdeki bereketin artması için bazı alışkanlıkların edinilmesi dikkat edilmesi önerilir. 

Tahmidiye Duası fazileti nelerdir? Tahmidiye Duası günde kaç defa okunur? Tahmidiye Duası fazileti nelerdir? Tahmidiye Duası günde kaç defa okunur?

Bereketin Artması İçin Yapılması Tavsiye Edilenler

 • İsraftan kaçınmak

 • Şükretmek

 • Zekat vermek 

 • İnsanlara paylaşım içinde olmak

 • Akraba ile yakın ilişkiler içinde olmak

Bereketi Arttıran Dualar

 • Lâ ilâhe illallahül-Melikül-Hakkul-Mübin

Türkçe Meali:

Eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane mülk sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur.

 • Allâhümmekfinî bi helâlike an harâmike, veğninî bi fadlike ammen sivâke

Türkçe Meali:

Allah’ım! Bana helâl rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lûtfunla beni Sen’den başkasına muhtaç etme

 • Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Türkçe Meali

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun  Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın  sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile  rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş 

 • Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.

Türkçe Meali:

Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen her şeye kadirsin.

 • Allahumme kanni’ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif ‘aleyye kulli ğaibetin-li bihayr.

Türkçe Meali:

Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.

Bereketin Artması İçin Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua

 • Rabbenaf’teh beynena ve beyne kavmina bilhakki ve ente hayru’l-fatihin.

Türkçe Meali:

Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.

YORUMLAR 2
 • Cizreli 1 yıl önce Şikayet Et
  Zina eden kişi fakirlikten kurtulmaz malında bereket asla olmaz nokta
  Cevapla
 • cizreliye tepki 5 ay önce Şikayet Et
  bu dualardan bunları nasıl çıkardın ?
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması!
2 askeri helikopterler havada çarpıştı!