Ashab-ı Bedir duası faziletleri nelerdir? Ashab-ı Bedir Duası okunuşu...

Ashabı bedir duası, Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile birlikte Bedir savalına katılan ashabım isimlerinin geçtiği duadır. Peygamber Efedimiz (s.a.s), bu duayı okuyan kişinin dualarının kabul olduğunu rivayet etmektedir. Peki Ashab-ı Bedir Duası ne için okunur? İşte Ashabı Bedir duası ne Arapça okunuşu...

Ashab-ı Bedir duası faziletleri nelerdir? Ashab-ı Bedir Duası okunuşu...
Ashab-ı Bedir duası faziletleri nelerdir? Ashab-ı Bedir Duası okunuşu...
GİRİŞ 18.11.2022 09:06 GÜNCELLEME 18.11.2022 09:06

Ashabı Bedir Duası, Bedir Savaşına katılan Müslümanların isimlerinin yer aldığı duadır. Her duanın kabul olduğu, yapılan her ibadetin Allah katında misli ile kabul olduğu mübarek Ramazanı şerif ayında okunması oldukça faziletli olan Ashabı Bedir duası, Ramazan ayı boyunca okunması tavsiye edilir. Özellikle de günahların affedilmesi ve dileklerin tez vakitte kabul edilmesi için Ashabı Bedir Duasının okunması önerilir. İşte Ashabı Bedir duası faziletleri...

Ashabı Bedir Duası Faziletleri Nelerdir?

  • Ashabı Bedir duasını okuyan kişi hastalıki bela, kaza ve her türlü kötülüklerden muhafaza edilir.

  • Allah rızasını kazanmak ve duaların kabul edilmesi için ashabı bedir duasının okunması tavsiye edilir. 

  • Ashabı Bedir duasını okuyan kişinin Allah'ın izniyle işleri rast gider ve şansı açılır.

  • Ashabı bedir duası mutluluğun şifresi olarak kabul edilir ve düzenli olarak okumayı alışkanlık haline getiren kişi tüm sıkıntılarından kurtulur.

Ashabı Bedir Duası Kaç Defa Okunur?

Her Gün okunması çok faziletli ve sevap olan Ashabı Bedir duasının okunması için belli bir sayısı yoktur. Ancak imkanı olan kişilerin her gün okumayı alışkanlık haline getirmesi önerilir.

Ashabı Bedir Duası Arapça Okunuşu

Seyyidünâ ve nebiyyünâ Muhammed el-Muhâcirî (Sallallahu aleyhi ve sellem)

Seyyidünâ Ebû Bekir S›dd›yk el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ömer ibnü’l-Hattab el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Osman ibn-i Affan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Aliyy ibn-i Ebî Tâlib el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Talha bin Ubeydullah el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Zübeyr ibn-i Avvâm el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdurrahman bin Avf el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sa’d bin Ebî Vakkas el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Said ibn-i Zeyd el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ebû Ubeyde bin Cerrâh el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Übeyy ibn-i Ka’b el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Es’ad ibn-i Yezid el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Enes mevlâ Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem el-Muhâcirî (radıyallahu teâlâ anh)

Seyyidünâ Enes ibn-i Muâz el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Enes ibn-i Katâdet’el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Evs ibn-i Sâbit el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Evs ibn-i Havlî el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ ‹yas ibn-i Evs el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ ‹yas ibn’il-Bükeyr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Büceyr ibn-i Ebî Büceyr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Bahhas ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ el-Bera bin Ma’rur el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Besbese bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Biflr ibn’il-Bera el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Beflir ibn-i Said el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Bilâl ibn-i Rebâh el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Temim mevlâ H›râfl el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Temim mevlâ Benî Ganem bin es-Silm el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sâbit ibn-i Akram el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sâbit ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sâbit ibn-i Hâlid el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sâbit ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sâbit ibn-i Hezzâl el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sa’lebe bin Hât›m el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sa’lebe bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sa’lebe bin Aneme el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ S›kf ibn-i Amr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Câbir ibn-i Abdullah bin Riyab el Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Câbir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Cebbâr ibn-i Sahr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Cebr ibn-i Atik el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Cübeyr ibn-i ‹yas el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hamza bin Abdülmuttalib el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Enes el-Evsî (radıyallahu anh)

49. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Evs bin Râfi’ el-Evsî (radıyallahu anh)

50. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Evs bin Muâz el-Evsi (radıyallahu anh)

51. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Hât›b el-Evsî (radıyallahu anh)

52. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Ebî Hazme el-Evsî (radıyallahu anh)

53. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Hazme el-Hazrecî (radıyallahu anh)

54. Seyyidünâ el-Hâris ibn’is-S›mme el-Hazrecî (radıyallahu anh)

55. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Arfece el-Evsî (radıyallahu anh)

56. Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Kays el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ el-Hâris ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ el-Hâris ibn’un-Nu’man ibn-i Ümeyye el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hârise bin Sürâka el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)

Seyyidünâ Hârise bin Nu’man el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hât›b ibn-i Ebî Beltea el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hât›b ibn-i Amr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Haram ibn-i Milhan el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hureys ibn-i Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ el-Husayn ibn-i Hâris el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hârice bin Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hâlid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hâlid ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Habbab ibn’ül-Eret el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Habbab mevlâ Utbe el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hubeyb ibn-i ‹saf el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ H›dafl ibn-i Katâde el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ H›rafl ibn’is-S›mme el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hureym ibn-i Fâtik el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hallâd ibn-i Râfi’ el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hallâd ibn-i Süveyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hallâd ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hallâd ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Halife bin Adiy el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Huneys ibn-i Hazafe el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Havvât ibn-i Cübeyr el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Havlî bin Ebî Havlî el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Zekvân ibn-i Ubeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Zü’ş-Şimaleyn ibn-i Abd Amr el-Muhâcirî (radıyallahu anh) (Şehit)

Seyyidünâ Râflid ibn-i Muallâ el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Râfi bin Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Râfi’ bin ⁄unecde el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Râfi’ bin Mâlik el-Hazercî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Râfi ibn’ül-Muall el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)

Seyyidünâ Râfi’ bin Yezid el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Rib’›y bin Râfi’ el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ er-Rebî ibn-ü ‹yas el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Râbia bin Eksem el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ruhayle bin Sa’lebe el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Rifâa bin Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Rifâa bin Râfi’ el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Rifâa bin Abd’il-Münzir el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Rifâa bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Zübeyr ibn-i Avvam (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ziyad ibn’is-Seken el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ziyad ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Zeyd ibn-i Eslem el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Zeyd ibn-i Hârise el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Zeyd ibn-ü-Hattab el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Zeyd ibn’ül-Müzeyyen el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Zeyd ibn’ül-Muallâ el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Zeyd ibn-i Vedia el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sâlim mevlâ Ebî Huzeyfe el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sâlim ibn-i Umeyr el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ es-Saib ibn-i Osman el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sebre bin Fâtik el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sürâka bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sürâka bin Ka’b el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sa’d mevlâ Hât›b el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sa’d ibn-i Havle el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sa’d ibn-i Hayseme el-Evsî (Şehit) (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sa’d ibn’ür-Rebî el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sa’d ibn-i Zeyd el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sa’d ibn-i Sa’d el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sa’d ibn-i Sehl el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sa’d ibn-i Ubâde el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sa’d ibn-i Ubeyd el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sa’d ibn-i Osman el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sa’d ibn-i Muâz el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Süflan ibn-i Biflr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Seleme bin Eslem el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Süleym ibn’ül-Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Seleme bin Selâme el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Selît ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Süleym ibn’ül-Haris el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Süleym ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Simak ibn-i Sa’d el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sinan ibn-i Sayfî el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sehl ibn-i Râfi’ el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sehl ibn-i Atik el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sehl ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sehl ibn-i Vehb el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sehl ibn-i Râfi’ el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sevad ibn-i Zerin el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sevad ibn-i ⁄aziyye el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Süveyb›t ibn-i Harmele el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ fiücâ’ ibn-i Ebî Vehb el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ fierik ibn-i Enes el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ fiemmâs ibn-i Osman el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sebîy mevlâ Eb’il-As el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Safvan ibn-i Vehb el-Muhâcirî (Şehit) (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Suheyb ibn-i Sinan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Sayfî bin Sevad el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ ed-Dahhak ibn-i Hârise el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ ed-Dahhâk ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Damre bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ et-Tufeyl ibn-i Hâris el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ et-Tufeyl ibn-i Mâlik el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ et-Tufeyl ibn-i Nu’mân el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Tuleyb ibn-i Umeyr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Âs›m ibn-i Sâbit el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Âs›m ibn-i Adiy el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Âs›m ibn-i Ukeyr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Âs›m ibn-i Kays el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Âk›l ibn’ül-Bükeyr el-Muhâcirî (Şehit) (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Âmir ibn-i Ümeyye el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Âmir ibn-i Bükeyr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Âmir ibn-i Rebîa el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Âmir ibn-i Sa’d el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Âmir ibn-i Seleme el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Âmir ibn-i Füheyre el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Âmir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Âmir ibn-i Yezid el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Âyiz ibn–i Ma›s el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abbâd ibn-i Biflr el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abbâd ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ubâde bin Sâmit el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Cahfl el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibnü’l-Ced el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibnü’l-Humeyyir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibnür-Rebî el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Revâha el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Sürâka el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Seleme el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Sehl el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i fierik el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Târ›k el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Âmir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Abd-i Menâf el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazercî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Kays bin Halid el Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Kays bin Sayfî el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Ka’b el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Mes’ud el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Maz’un el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdullah ibn-i Numan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abd-i Rabb ibn-i Hakk el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abdet’el-Haflhâfl el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Abd ibn-i Amir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ubeyd ibn-i üt-Teyyihan el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ubeyde bin Hâris el-Muhâcirî (radıyallahu anh) (Şehit)

Seyyidünâ Utban ibn-i Mâlik el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Utbe bin Rebîa el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Utbe bin Gazvan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Osman ibn-i Maz’un el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ el-Aclân ibn’ün-Nu’mân el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Adiy ibn-i Ebî Zağbâ el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ ‹smet’übn’ül-Husayn el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Usaymet’ül-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Atiyye bin Nüveyre el-Hazercî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ukbe bin Amir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ukbe bin Osman el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ukbe bin Vehb el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ukbe bin Vehb el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ukkâfle bin M›hsan el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ammar ibn-i Yasir el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Umâre bin Hazm el-Hazrevî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Umâre bin Ziyad el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Amr ibn-i ‹yas el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Amr ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Amr ibn’ül-Cemûh el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Amr ibn’ül-Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Amr ibn’ül-Hâris el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Amr ibn-i Süraka el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Amr ibn-i Ebî Serh el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Amr ibn-i Talk el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Amr ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Amr ibn-i Muâz el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Umeyr ibn-i Haram el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Umeyr ibn’ül-Humam el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)

Seyyidünâ Umeyr ibn’ul-Âmir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Umeyr ibn-i Avf el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Umeyr ibn-i Ma’bed el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhâcirî (radıyallahu anh) (Şehit)

Seyyidünâ Avf ibn’ül-Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)

Seyyidünâ Uveym ibn-i Sâ›de el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Iyâz ibn-i Züheyr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ ⁄annâm ibn-i Evs el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ el-Fâkih ibn-i Biflr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ferve bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Katâde bin Numan el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Kudâme bin Maz’un el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Kutbe bin Amir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Kays ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Kays ibn-i M›hsan el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ka’b ibn-i Cemmez el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ka’b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Libde bin Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mâlik ibn-i Ebî Havli el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mâlik ibn’ud-Duhflum el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mâlik ibn’ur-Rebîa el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mâlik ibn-i Rifâa el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mâlik ibn-i Amr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mâlik ibn-i Kudâme el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mâlik ibn-i Mes’ûd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mâlik ibn-i Nümeyle el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mâlik Mübeflflir bin Abd’il-Münzir el-Evsî (radıyallahu anh) (Şehit)

Seyyidünâ Mücezzer ibn-i Ziyâd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Muhriz ibn-i Âmin el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Muhriz ibn-i Nasle el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Midlâc ibn-i Amr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mersed ibn-i Mersed el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mistah ibn-i Üsâse el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Evs el-Hazrecî (radıyallahu anh)

282. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Halde el-Hazrecî (radıyallahu anh)

283. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Rebîa el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Sa’d el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Sa’d el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mus’ab ibn-i Umeyr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Muâz ibn-i Cebel el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Muâz ibn-i Haris el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Muâz ibn’üs-S›mme el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Muâz ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Muâz ibn-i Ma›s el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ma’bed ibn-i Abbâd el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ma’bed ibn-i Kays el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Muattib ibn-i Avf el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Muattib ibn-i Kufleyr el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ma’k›l ibn-i Münzir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ma’mer ibn-i Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ma’n ibn-i Adiy el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ma’n ibn-i Yezîd el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Muavviz ibn-i Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)

Seyyidünâ Muavviz ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mikdad ibn’ül-Esved el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Müleyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Münzir ibn-i Kudâme el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Münzir ibn-i Muhammed el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Mihca’ ibn’üs-Sâlih Mevlâ Ömer’-İbn’il- Hattab el-Muhâcirî (radıyallahu anh) (Şehit)

Seyyidünâ Nadr ibn-i Hâris el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Nu’man ibn-i el-A’rac el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Nu’man ibn-i Ebî Hazme el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Nu’man ibn-i Sinan el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Nu’man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Nu’man ibn-i Mâlik el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Vâk›d ibn-i Abdullah el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Varaka bin ‹yas el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Vedia bin Amr el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Vehb ibn-i Ebî fierh el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Vehb ibn-i Sa’d el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hânî bin Niyar el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Hilâl ibn-i Muallâ el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Yezîd ibn-i el-Ahnes el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Yezîd ibn-i Rukayfl el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Yezîd ibn-i Haram el-Hazrecî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Yezid ibn’ül-Hâris el-Hazrecî (radıyallahu anh) (Şehit)

Seyyidünâ Yezîd ibn’üs-Seken el-Evsî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Yezîd ibn’ül-Münzir el-Hazrecî (radıyallahu anh)

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Türk askerinin kafa kamerasından PKK mağarasına giriş anı
Batı'da 6'lı masa hüsranı... Son toplantı iyice gün yüzüne çıkardı