Yargıtay Başkanlığı en az ortaöğretim mezunu personel alımı! Başvuru şartları..

Yargıtay Başkanlığı, en az ortaöğretim mezunu sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki hangi kadrolara alım yapılacak? Başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde…

Yargıtay Başkanlığı en az ortaöğretim mezunu personel alımı! Başvuru şartları..
Yargıtay Başkanlığı en az ortaöğretim mezunu personel alımı! Başvuru şartları..
GİRİŞ 19.11.2018 10:47 GÜNCELLEME 19.11.2018 10:47

Yargıtay Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, en az ortaöğretim mezunu olmak kaydı ile Sözleşmeli Destek Personeli(Hizmetli), Sözleşmeli Teknisyen (Sıhhi Tesisat), Sözleşmeli Mühendis (İnşaat) ve Sözleşmeli Mütercim - Tercüman kadrolarına toplamda 38 sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Adayların söz konusu kadrolara başvuru yapabilmeleri için 2018 yılı KPSS puanına sahip olmaları gerekmektedir. Peki kimler başvuru yapabilir?

 

Yargıtay Başkanlığı / Kadrolar

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

 

 

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Sözleşmeli Destek Personeli(Hizmetli) ve Sözleşmeli Teknisyen pozisyonları için; Başvurunun son günü olan 23/11/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 23/11/1983 ve sonrası olanlar)

- Sözleşmeli Mühendis ve Sözleşmeli Mütercim pozisyonu için; Başvurunun son günü olan 23/11/2018 tarihi itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 23/11/1978 ve sonrası olanlar)

- 2018 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 65, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS POZİSYONU  İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

- Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren; İnşaat Mühendisliği bölümünden ya da bunlara denkliği, Yükseköğretim Kurumlarınca kabul olunan yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak.

- İnşaat Mühendisi olarak en az 2 yıl deneyimi olmak (mesleği ile ilgili çalışılan süreler belgelenecek.)

- Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon için, pozisyon sayısının 10 katı aday çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakat sınavına çağrılacaktır.

- Başvuru yapan adayların, mesleğiyle ilgili çalışmalarını gösterir belgeleri, başvuru tarihleri arasında fiziki olarak Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğüne, Vekaletler Cad. No:1 Çankaya/ANKARA adresine 4 / 6 göndermeleri (şahsen veya posta yoluyla) gerekmektedir.

- Mülakat sınavı; Mesleki bilgi, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır

- Adayların aldıkları KPSS puanının % 50’si ile mülakat sınavı puanının % 50’si esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı puanı belirlenecektir

SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM POZİSYONU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

- Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce MütercimTercümanlık/Çeviribilim bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

- Akıcı bir dile sahip olmak.

- Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır. KPSSP3 puanı eşit olan adayların sıralamasında, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakat sınavına çağrılacaktır.

- Mülakat sınavı; Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

- Adayların aldığı KPSS puanının % 30 u, YDS puanının % 30 u, Mülakat sınav puanının % 40 ı esas alınarak yapılacak hesaplama sonucunda nihai başarı puanı belirlenecektir.

TÜM POZİSYONLAR İÇİN BELİRLENEN ORTAK HUSUSLAR

- Mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de Başkanlığımıza fiziken teslim etmeleri istenilecektir.

- Mülakat sınavında başarılı sayılabilmek için, mülakat heyetinin verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

- Sonuçlar www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır.

- Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

ÖDENECEK MAAŞ TUTARLARI

Aşağıda belirtilen ücretler brüt ücretler olup, bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenmektedir. 

Maaş Tutarı / Yargıtay

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Söz konusu kadrolara başvuru yapacak adaylar başvurularına 19/11/2018 tarihinde başlayıp, 23/11/2018 tarihi mesai bitimi itibariyle (saat 17.00'ye kadar) yapmaları gerekmektedir. Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

YAZDIR
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Türkiye, gece saat 03:00'da bir dev projeyi daha bitirdi: Yeni Kömürhan Köprüsü
Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervleri ile ilgili kritik gelişme