İller Bankası Müfettiş Yardımcısı Alım ilanı! Son başvuru ne zaman?

İller Bankası A.Ş., KPSS 80 puan ile Lisans mezunu memur alım ilanı yayınladı. En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim mezunu adaylar arasından Müfettiş Yardımcısı istidam edecek olan banka, başvuruları online almaya başladı. İşte İller Bankası memur alımı son başvuru tarihi...

İller Bankası Müfettiş Yardımcısı Alım ilanı! Son başvuru ne zaman?
İller Bankası Müfettiş Yardımcısı Alım ilanı! Son başvuru ne zaman?
GİRİŞ 25.06.2021 09:32 GÜNCELLEME 25.06.2021 09:33

İller Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığına KPSS 80 puan ile memur alımı yapılacağını duyuruldu. Yayınlanan ilan ile başvuru şartlarından tarihine kadar merak edilen tüm detaylar açıklandı. Adaylardan en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık ve kamu yönetimi bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olanlardan ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olma şartı aranıyor. İşte Müfettiş Yardımcısı alımına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

İller Bankası A.Ş. memur alımı başvuruları 17 Haziran 2021 tarihinde başladı. Adaylar 2 Temmuz 2021 tarihine kadar bankanın internet sitesinden ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda başvurularını kolaylıkla tamamlayabilecek. 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru Şartları Neler?

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde yer alan genel şartlara haiz olmak;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,
5) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
6) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olmak,
8) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış bulunmak,

c) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık, kamu yönetimi, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

ç) Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

d) Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak,

e) Tutum ve davranışları ile Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak,

f) Kasıtlı olmayan suçlar dışında hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak,

g) Banka tarafından daha önce açılan giriş sınavlarına iki defadan fazla girmemiş olmak,

h) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme sınavı (KPSS) neticesinde;

1) Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Bankacılık ve Kamu Yönetimi bölümleri ile dengi dallardan mezun olanlar için KPSSP11, KPSSP28 veya KPSSP33 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunan adaylar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 30 aday arasında bulunmak,
2) İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için KPSSP1 Puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunan adaylar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 50 aday arasında bulunmak,
3) Bilgisayar Mühendisliği bölümünden veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için KPSSP1 Puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunan adaylar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 20 aday arasında bulunmak, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.),

ı) İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden ilân tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)60 puan almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

(d) ve (e) bentlerinde belirtilen hususlar, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden geçerli olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit edilir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Türkiye oyun kurucu oluyor! Dışa bağımlılık bitecek, 8 milyar dolar kasasında kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da Körfez ülkelerine net mesaj