Amasya Üniversitesi en az lise mezunu puan ile personel alımı başladı! Son başvuru ne zaman?

Amasya Üniversitesi en az KPSS 55 puan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve merak edilen diğer tüm detayları resmi ilan metni ile açıklayan üniversite, en az ortaöğtetim mezunu adaylar arasından görevlendirme gerçekleştirecek. İşte başvuru şekli...

Amasya Üniversitesi en az lise mezunu puan ile personel alımı başladı! Son başvuru ne zaman?
Amasya Üniversitesi en az lise mezunu puan ile personel alımı başladı! Son başvuru ne zaman?
GİRİŞ 02.04.2022 09:42 GÜNCELLEME 02.04.2022 09:43

Amasya Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli kadrolarına toplamda 47 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arsından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, yine en az KPSS 55 puan alma şartı aranacak. Başvuru şekli ve tahine ilişkin detaylar ise yayınlanan ilan ile tüm adaylara duyuruldu. İşte merak edilen detaylar...

Nasıl Başvuru Yapılacak?

Amasya Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 28 Mart 2022 tarihinde başlayıp 11 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar https://pdb.amasya.edu.tr/ adresinde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte Akbilek Mah. Hakimiyet Cad. No: 4 / 3 05100 Rektörlük Binası Merkez / AMASYA adresinde yer alan Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvuru Takvimi

İstenen Belgeler Neler?

1. Başvuru Talep Formu https://pdb.amasya.edu.tr/ adresinden alınacaktır

2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.

3. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.

4. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).

5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir)

6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.)

7. Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.

8. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık raporu. (Atanmaya hak kazananlardan istenecektir.)

9. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.

10. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

11. İlan kodu DP.6 olan Destek Personeli için Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinden alınan hijyen belgesi.

Başvuru Şartları Neler?

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

3. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

4. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.

7. Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliğini ilgili makamlarca onaylatmış olmak.

8. KPSS’ de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Müracaat tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.

10. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.

11. İdare, ihtiyaca binaen İl ve İlçelerdeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

12. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

13. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

14. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

15. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.

16. Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten önce sahip olmak.

17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

18. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

19. Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

20. Atamalar, adaylar hakkında yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinin olumlu olması şartı ile yapılacaktır

Özel Başvuru Şartları Neler?

Koruma Ve Güvenlik Görevlisi İçin Aranan Özel Şartlar

1.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.

2.Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

3.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

4. Erkek adaylar için en az 170 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakamına göre (+ -) 15 Kg. ağırlığa sahip olmak ve bunu sağlık kurumlarından belgelendirmek.

5. Bayan adaylar için en az 160 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakamına göre (+ -) 15 Kg. ağırlığa sahip olmak ve bunu sağlık kurumlarından belgelendirmek.

6. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

7. Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.

Destek Personeli İçin Aranan Özel Şartlar

1. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

2. Temizlik için alınan destek personeli; kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, lavabo ve tuvaletler, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını süpürme ve paspas yapma, çevre düzenlemesi yapma, çim biçme, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama, eşya taşıma vb. işleri ile birlikte yöneticileri tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yapacaklardır.

RESMİ İLAN METNİ

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Son dakika: Didim'de yangına müdahale eden uçak göle sert iniş yaptı!
Siyasi liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu