Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi KPSS 50 Puan personel alımı! Başvuru için bugün son...

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi KPSS 50 Puan ile sözleşmeli personel alımı başladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, en az lise mezunu adaylar arasından görevlendirme yapacak. İşte başvuru ekranı...

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi KPSS 50 Puan personel alımı! Başvuru için bugün son...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi KPSS 50 Puan personel alımı! Başvuru için bugün son...
GİRİŞ 28.04.2022 13:15 GÜNCELLEME 28.04.2022 13:16

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca toplamda 83 personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını belirten üniversite, yine en az 50 ve üzeri KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca yayınlanan ilan ile başvuru şartlarından tarihine kadar merak edilen tüm detaylar duyuruldu. İşte ayrıntılar...

Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 14 Nisan 2022 tarihinde başlayıp 27 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar üniversitenin internet sayfası (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi ise başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU EKRANI

Gerekli Belgeler Neler?

1- Öğrenim belgesi (diploma, geçici mezuniyet belgesi veya e-devletten indirilecek mezun belgelerinin karekod ve barkodu okunaklı olacaktır.)

2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

5- Şoförler için Sürücü Belgesi

6- İlanda belirtilen unvanlar için sertifika, ustalık, kalfalık belgesi

7- Güvenlik Görevlileri için silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı

Başvuru Şartları Neler?

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı / engeli bulunmamak.
f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak.
g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

2- 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak.

3- Herhangi bir kurumda (657 sy. K. 4/B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir.

4- 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak, (ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.)

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7- Sağlık personeli Üniversitemizin tüm hastanelerinde, diğer personel Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.

8- Üniversitemiz, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

RESMİ İLAN METNİ

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Hangi ülke nasıl tanınıyor! İşte dünyanın gözünde ülkeler: Türkiye detayı...
Acılı baba, başıboş köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden kızının son sözlerini söyledi