Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvurular ne zaman bitecek?

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi en az lise mezunu personel alım ilanı yayınladı. Sağlık Tekniker, Hemşire, Destek personeli ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına ilişkin merak edilen özel başvuru şartları yayınlanan ilan ile adaylara duyuruldu. İşte başvuru şekli...

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvurular ne zaman bitecek?
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvurular ne zaman bitecek?
GİRİŞ 28.05.2022 09:17 GÜNCELLEME 28.05.2022 09:18

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, yine beraberinde en az 65 KPSS puan şartı arıyor. Başvuru şartları, tarihi ve gerekli evraklara ilişkin detaylar ise yayınlanan ilan ile duyuruldu. 

Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı başvuruları 26 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 9 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya /Merkez adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığına üniversitenin web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

İstenen Belgeler Neler?

1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

2- Başvuru formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf, (1 adet)

6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için)

7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)

8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

9- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

10- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

11- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Açık Rıza Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

KadrolarKadrolar

Başvuru Şartları Neler?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.

10- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.

11- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

12- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

13- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

14- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.

15- KPSS' de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır,

16- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

17- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar

RESMİ İLAN METNİ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
YSK Hatay, İskenderun ve Ordu için kararını verdi
Rus askeri, Dağlık Karabağ'dan çekilmeye başladı