Sütçü İmam Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvurular ne zaman bitiyor?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi en az lise mezunu personel alım ilanı yayınladı. Başvuru şartları, gerekli belgeler ve merak edilen diğer tüm detayları yayınladığı ilan ile duyuran kurum, KPSS puan sıralamasını esas alacak. İşte başvuru şekli...

Sütçü İmam Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvurular ne zaman bitiyor?
Sütçü İmam Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvurular ne zaman bitiyor?
GİRİŞ 27.05.2022 09:26 GÜNCELLEME 27.05.2022 09:28

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasın uyarınca Eczacı, Hemşire, Psikolog, Diyetisyen, Büro Personeli, Sağlık Teknikeri ve Sağlık personeli kadrolarına alım yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından tercih yapacak olan kurum, KPSS puan sıralaması esasına dayanarak görevlendirme yapacak. İşte başvuru şartları ve tarihine ilişkin detaylar...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Başvuru Şartları Neler?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4-Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkumolmamak.

5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

8- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

9-Adayların 2020 KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türüne sahip olmak .

10-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 11-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

12- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak

13- Sadece bir kadroya başvuru yapılabilecek olup, birden çok kadroya başvurular geçersiz sayılacaktır

Maaş ve Özel Şartlar

Son Başvuru Ne Zaman?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı başvuruları 23 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 6 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avşar Kampüsü Batı Çevre Yolu Onikişubat / Kahramanmaraş adresinde bulunan Personel Daire Başkanlığına Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte şahsen eya posta yolu ile başvurularını tamamlayabilecek.

Gerekli Belgeler Neler?

1- Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

3- Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Eczacı kadrosuna başvuranların diplomalarında veya ekinde sunacakları transkriptinde mutlaka diploma notu yazılmalıdır.)

4- KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6- 1 adet vesikalık fotoğraf.

7- Deneyim belgesi (İstenilen alanda çalışıldığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge)

8- SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen kadrolar için)

9- Sertifika – Eğitim Belgesi (İstenmişse)

RESMİ İLAN METNİ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki sorun 50 saattir giderilmedi: Vatandaş isyan etti!
Türkiye iddiası gündem olmuştu: Katar'dan Hamas açıklaması