İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, en az lise mezunu personel arıyor! Başvurular ne zaman bitiyor?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, en az 60 KPSS puan ile personel aradığını açıkladı. Başvuru şartları, tarihi ve gerekli belgelere ilişkin tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı arıyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, en az lise mezunu personel arıyor! Başvurular ne zaman bitiyor?
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, en az lise mezunu personel arıyor! Başvurular ne zaman bitiyor?
GİRİŞ 10.07.2022 09:33 GÜNCELLEME 10.07.2022 09:34

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrası uyarınca Tekniker, Teknisyen, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Destek Personeli ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına toplamda 25 personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu ve dengi okullardan mezun adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar....

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi personel alımı başvuruları 6 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar üniversitenin resmi internet sayfası www.ikcu.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. Posta veya diğer kanallardan yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecek.

Kadro ve DetaylarKadro ve Detayları

GEREKLİ BELGELER NELER?

1-Başvuru formu. (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.(e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

4- KPSS Sınav Sonuç Belgesi.

5- Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.

6- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

8- 1 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)

9- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

9- Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

10- Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

- Ortaöğretim mezunları için 2020 dönemi KPSS P94 puanı,
- Ön lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P93
- Lisans mezunları için 2020 ve 2021 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.

11- Deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.

12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

13- Sadece bir unvan için başvurulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır

14- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir.

15- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

16- Başvuruda istenilen sertifikalar ilan tarihinden önce alınmış olmalıdır.

17- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ahmet Özcan . Haber7.com - SEO
Haber 7 - Ahmet Özcan .
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Saplantılı köpek sever kadından kendisinden yardım bekleyen kadına skandal cevap!
Hayati Sır, İsrail'in Mescid-i Aksa planını anlattı: İran'a yıktıracaklar