Başarıyı etkileyen faktörler

Gazi Üniversitesi (GÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.Galip Yüksel, üniversite öğrencilerinin başarılarını etkileyen 'zihinsel olmayan faktörleri' araştırdı. Öğretim yöntemlerinden memnun olan öğrencilerin daha başarılı oluyor.

Eklenme: 02 Mart 2006, 13:59 / Güncelleme: 02 Mart 2006, 13:59 / 4 Yorum

Araştırmada, GÜ’nün çeşitli fakültelerinden 420 öğrenci üzerinde, öğrencilerin kişisel nitelikleri, motivasyonu, üniversitede öğretim nitelikleri, öğretim elemanı-öğrenci ve yönetici ilişkileri ile ilgili 30 zihinsel olmayan etmenden oluşan bir anket uygulandı.
      Ankete katılan öğrencilerin yüzde 51’ini erkekler, yüzde 49’unu da kızlar oluşturdu.
      Öğrencilerin yüzde 6’sı başarı düzeylerini çok iyi, yüzde 49’u iyi, yüzde 36’sı iyi, yüzde 9’u da zayıf olarak gördüklerini belirtti.
      Araştırmada, öğrencilerin yüzde 82’si ailelerinin gelir seviyesinin orta, yüzde 9’u düşük, diğer yüzde 9’u da yüksek gelir seviyesine sahip olduğunu ifade ederken, yüzde 54’ü aylık ellerine geçen gelirin harcamalarına yettiğini bildirdiler.
      'Okunan programdan memnun musunuz?' sorusuna ise öğrencilerin yüzde 42’si 'evet', yüzde 44’ü 'kısmen', yüzde 14’ü de 'hayır' cevabını verdi.
      Araştırmada öğrencilerin çoğunluğunun aileleriyle olan ilişkilerinin iyi olduğu gözlendi. 'Ailemle ilişkilerim iyi' diyenlerin oranı yüzde 82 olarak tespit edilirken, yüzde 17’si aileleriyle ilişkilerini 'kısmen iyi', yüzde 1’i de 'kötü' olarak değerlendirdi.
      Üniversitedeki yönetici-öğrenci ilişkilerinden memnun olanların oranı yüzde 18 olarak gerçekleşti. Yüzde 49’u bu soruya 'kısmen memnunum', yüzde 33’ü 'memnun değilim' cevabını verdi.
      Öğrencilerin yüzde 16’sı derslerde kullanılan öğretim yöntemlerinden memnun olduklarını belirttiler. Öğretim yöntemlerinden memnun olmayanların oranı yüzde 23 olurken, kısmen memnun olanların oranı yüzde 61 oldu.
      Öğrencilerin yüzde 64’ü karşı cinsle ilişkilerinden memnun olduğunu ifade ederken, 'memnun değilim' diyenlerin oranı yüzde 12, 'kısmen memnunum' cevabını verenlerin oranı da yüzde 24 olarak gerçekleşti. 'Öğretim elemanları ile ilişkilerinden memnun musunuz?' sorusuna ise öğrencilerin yüzde 67’si evet, yüzde 33’ü hayır cevabını verdi.
      AA muhabirine araştırma sonuçlarını değerlendiren Doç. Dr. Yüksel, Türkiye’de zihinsel olmayan etmenler konusunun daha çok öğrencinin kişilik nitelikleri, çevresel olanakları, aile yapısı gibi kavramlarla ilgili olduğunu belirterek, bu konuda yurtdışında çeşitli araştırmalar yapıldığını, ancak Türkiye’de zihinsel olmayan etmenlerin başarı üzerinde etkileri hakkında yeterince araştırma bulgusunun bulunmadığını söyledi.
      Araştırmayı zihinsel olmayan etmenlerin üniversite öğrencilerinin başarılarına etkilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Yüksel, araştırma sonucunda, öğretim yöntemlerinden memnun olan öğrencilerin daha başarılı olduklarının gözlendiğini söyledi.
      Aynı şekilde aylık eline geçen paranın ihtiyaçlarını karşıladığını belirten öğrencilerin, maddi sıkıntı yaşayanlara göre başarı düzeylerinin daha yüksek çıktığını vurgulayan Yüksel, bunun yanı sıra istediği bölümde okuyanların, ailedeki üniversite mezunu veya öğrencisi sayısı fazla olanların, arkadaşlık, aile, öğretim elemanları ile ilişkilerinden memnun olanların diğer öğrencilere göre daha başarılı olduklarının tespit edildiğini belirtti.
      Yüksel, öte yandan cinsiyetin, sosyal etkinliklere katılma oranının, okulların fiziki ortamının yeterlilik düzeyinin ve karşı cinsle arkadaşlık ilişkilerinden memnunluk durumunun başarı üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığının görüldüğünü söyledi.

Yorumlar Yorum Yaz
 • SİYASET
 • GÜNCEL
 • EKONOMİ
 • SPOR
 • DÜNYA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10