KOSGEB personel alımı başvuruları başladı! Başvuru koşulları neler?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, taşra birimlerinde görevlendirilmek Üzere 57 KOBİ Uzman Yardımcısı alınacaktır. Peki kimler başvuru yapabilir?

KOSGEB personel alımı başvuruları başladı! Başvuru koşulları neler?
KOSGEB personel alımı başvuruları başladı! Başvuru koşulları neler?
GİRİŞ 30.05.2019 12:54 GÜNCELLEME 30.05.2019 12:54

KOSGEB tarafından yayımlanan ilana göre 57 kişilik uzman yardımcısı alımı yapıyor. Başvuru yapacak adayların 2017 veya 2018 yılları KPSS puanından en az 70 almış olmaları ve 35 yaşını doldurmuş olmamaları gerekmektedir. Peki KOSGEB başvuru koşulları neler?

 

KOSGEB Başvuru Koşulları

1) T.C. Vatandaşı olmak,

 

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

9) KPSS sınavında 10’uncu maddede belirtilen puan türlerinde, 2017 veya 2018 yıllarında asgari 70 (yetmiş) puan almak,

10) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az dört yıllık lisans düzeyinde mezun olmak.

Ön Başvurular Nasıl Yapılacak?

Ön Başvuru Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar; Başvurusunu 29.05.2019 tarihinde saat 09:00’dan 13.06.2019 günü saat 17:00’ye kadar www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak duyuruda belirtilen link üzerinden E-Devlet şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaktır. Adayların E-Devlet üzerinden giriş yapabilmeleri için elektronik posta adresi ve cep telefonu doğrulanmış olmalıdır.

- Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.

- Başvurular TC Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik, iletişim ve adres bilgileri, www.turkiye.gov.tr (E-Devlet) sisteminden alınacaktır.

- Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda www.kosgeb.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

İlanın Tam Metni İçin Tıklayınız...

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Türkiye'nin Otomobili'nden yeni video! Müthiş özellik...
Eski Yunan Bakan, Yunanistan hükumetini topa tuttu: Erdoğan'ın eli güçlendi