Üniversite hastanesine önlisans KPSS ile personel alım ilanı! Kimler başvuru yapabilir?

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı statüsünde istihdam etmek üzere farklı kadrolar için alım yapıyor. Başvuru yapacak adayların önlisans mezunu ve 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türüne sahip olmaları gerekmektedir. Peki başvuru şartları neler?

Üniversite hastanesine önlisans KPSS ile personel alım ilanı! Kimler başvuru yapabilir?
Üniversite hastanesine önlisans KPSS ile personel alım ilanı! Kimler başvuru yapabilir?
GİRİŞ 16.02.2021 08:44 GÜNCELLEME 16.02.2021 08:44
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır. Personelin giderleri özel bütçeden karşılanacaktır. Başvurular üniversitenin internet sitesinden e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Peki kimler başvuru yapabilir? Hangi kadrolara alım yapılacak?

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 • Türk Vatandaşı olmak, 

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 • 657 sayılı kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

 • Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak, 

 • Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

 • Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak. 

 • 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak. 

 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır. 

Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir. Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir. 

Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NELER?

 1. Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devletten indirilecek mezun belgesi karekod ve barkodu okunaklı olacaktır) 

 2. KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır) 

 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

 4. Fotoğraf

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

Yerleştirme işlemlerinde, ön lisans mezunları için 2020/KPSS P93 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) web adresinde ilan edilecektir. 

Her pozisyonun 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazanan adayların süresi içerisinde atanmak üzere başvurusu yapmaması, hakkından feragat etmesi veya aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacaklarla ilgili duyurular Üniversitemiz web sayfasından (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecektir. 

Adayların çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin veya beyanda bulunanların veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak başvuru yapanların tespit edilmesi halinde sözleşmesi yapılmayacak, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

YORUMLAR 1
 • hakan 3 yıl önce Şikayet Et
  DOLDURUN chp,hdp,ip,sp LİLERİ SONRA EYLEMLER İLE UĞRAŞIN
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Baklavacının fıstık isyanı: Durup dururken fiyatı arttı
Siyasi partilerden AK Parti'ye peş peşe ziyaretler! Dikkat çeken diyalog