Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 personel alımı devam ediyor!

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesine 11 farklı kadro ile toplamda 422 kişilik sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli alınacaktır. Başvuru özel ve genel şartları, ilanın tamamı haberimizde.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 personel alımı devam ediyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 personel alımı devam ediyor!
GİRİŞ 21.02.2022 08:42 GÜNCELLEME 21.02.2022 08:45
Bu Habere 2 Yorum Yapılmış

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde istihdam etmek üzere 422 memur alımı yapacak. Başvuru yapacak adayların 2020-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 70 almış olmaları gerekmektedir. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı unvanda sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak. 

 • 2020-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 70 puana sahip olmak. 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak. 

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; · Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. · Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. · Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

 • Askerlik durumu itibariyle; · Askerlikle ilgisi bulunmamak · Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELER?

ÇEVRE MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Çevre Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak. 

 İNŞAAT MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

 MAKİNE MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

HARİTA MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak. 

ELEKTRİK MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak. 

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi” bölümlerinden lisans mezunu olmak. 

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak. 

MİMAR: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” bölümlerinden lisans mezunu olmak. 

ŞEHİR PLANCISI: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” bölümlerinden lisans mezunu olmak. 

BÜRO PERSONELİ (Taşra): Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Emlak Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi veya Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama” bölümlerinden ön lisans mezunu olmak.

BÜRO PERSONELİ (Merkez): Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 08 Şubat 2022 Salı günü başlayıp 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edilerek alınacağından, adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. 

Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

 

YORUMLAR 2
 • A.ÇAKAL 2 yıl önce Şikayet Et
  Allahın aşkına şartlara bir bakın YURTDIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERİ BİTİRENLER hayret ya o zaman neden Türkiyede okuyor çocuklarımız ya zaten alımlar belli MİLLETVEKİLİ sıpaları z yurtdışında okuyor biz çocuklarına taş toplamak düşüyor pes doğrusu
  Cevapla
 • Misafir 2 yıl önce Şikayet Et
  Yanlış anlamışınız. Sadece Yurtdışında okuyanlar demiyor, Türkiye ve YÖK tarafından denklik kabul edilen üniversite mezunları diyor. Türkiye'de belirtilen bölümlerden birini bitirmişseniz başvurabilirsiniz. Ama Torpilli elemen alımı yapılır mı bilemem ???
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Şimşek: Müdahale etmeseydik 40 milyar dolar altın ithal edilecekti
YKS sınav giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM'den önemli uyarılar